2023/2024 Стаціонарне Studia magisterskie inżynierskie II stopnia

brak

Studia II stopnia na kierunku "Nanoinżynieria Materiałów" to kolejny poziom kształcenia, który pozwala na pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu wytwarzania, badania i modelowania nanomateriałów o odpowiednio zaprojektowanych właściwościach. Studenci zdobędą praktyczną wiedzę w zakresie zastosowania nanomateriałów w przemyśle elektronicznym, chemicznym, farmaceutycznym, energetycznym oraz w przemyśle zaawansowanych technologii.

Program kształcenia oferuje dwie ścieżki: eksperymentalną oraz obliczeniową. Kierunek „Nanoinżynieria Materiałów” jest prowadzony wspólnie przez Wydziały Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Fizyki i Informatyki Stosowanej.

Celem eksperymentalnej ścieżki kształcenia jest przekazanie studentom umiejętności i wiedzy z zakresu laboratoryjnych technik charakterystyki materiałów, zarówno tradycyjnych jak i nanomateriałów. Zajęcia laboratoryjne i warsztatowe są ukierunkowane na poznanie procesów wytwarzania nanomateriałów, w tym nanocząstek, metod osadzania warstw oraz sposobów otrzymywania materiałów kompozytowych.

Druga ścieżka kształcenia - teoretyczno-obliczeniowa - w ramach której studenci zdobywają umiejętności w projektowaniu i modelowaniu nanomateriałów, obejmuje kursy związane z zagadnieniami takimi jak modelowanie numeryczne, analiza elementów skończonych, symulacje dynamiki molekularnej oraz uczenie maszynowe.

Studenci obu ścieżek kształcenia mają również możliwość wyboru przedmiotów, które pozwolą na poszerzenie ich wiedzy w zakresie inżynierii materiałowej, chemii, fizyki i matematyki, a także w zakresie tworzenia i zarządzania projektami.

Po ukończeniu kierunku studiów, absolwenci będą posiadali kompleksową wiedzę w zakresie nanoinżynierii materiałów, pozwalającą na podejmowanie prac badawczych i rozwojowych w przemyśle. Absolwenci będą mogli podjąć pracę jako projektanci, inżynierowie materiałowi, naukowcy, konsultanci lub menedżerowie projektów w przemyśle, badaniach naukowych, a także w sektorze prywatnym lub rządowym.

Opiekun kierunku:

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 103/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r.

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Rzeczywista struktura materii
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
4 Залік O
Fizykochemia procesów materiałowych
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 45
Семінарські заняття: 15
7 Іспит O
Blok przedmiotów obieralnych - sem. 1
Сума аудиторних годин: 240
19 Залік O

Зимовий сместр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Nanomateriały w medycynie
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
Семінарські заняття: 15
6 Іспит O
Zarządzanie projektem
Лекція: 15
Тренінги: 30
3 Залік O
Blok przedmiotów obieralnych - sem. 2
Сума аудиторних годин: 120
10 Іспит O
Język obcy
Лекторат: 30
2 Іспит O
Przedmioty humanistyczno-społeczne
Сума аудиторних годин: 30
2 Залік O
Przedmioty obieralne
Сума аудиторних годин: 75
7 Залік O

Літній семестр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Praca dyplomowa
Дипломна робота: 0
20 Залік O
Seminarium dyplomowe
Семінарські заняття: 15
1 Залік O
Nanomateriały w technologiach kosmicznych
Лекція: 10
Проектні заняття: 20
3 Залік O
Blok przedmiotów obieralnych - sem. 3
Сума аудиторних годин: 90
6 Залік O