A A A
pl | en
2023/2024 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Inżynieria materiałowa

Nanoinżynieria Materiałów

Studia II stopnia na kierunku "Nanoinżynieria Materiałów" to kolejny poziom kształcenia, który pozwala na pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu wytwarzania, badania i modelowania nanomateriałów o odpowiednio zaprojektowanych właściwościach. Studenci zdobędą praktyczną wiedzę w zakresie zastosowania nanomateriałów w przemyśle elektronicznym, chemicznym, farmaceutycznym, energetycznym oraz w przemyśle zaawansowanych technologii.

Program kształcenia oferuje dwie ścieżki: eksperymentalną oraz obliczeniową. Kierunek „Nanoinżynieria Materiałów” jest prowadzony wspólnie przez Wydziały Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Fizyki i Informatyki Stosowanej.

Celem eksperymentalnej ścieżki kształcenia jest przekazanie studentom umiejętności i wiedzy z zakresu laboratoryjnych technik charakterystyki materiałów, zarówno tradycyjnych jak i nanomateriałów. Zajęcia laboratoryjne i warsztatowe są ukierunkowane na poznanie procesów wytwarzania nanomateriałów, w tym nanocząstek, metod osadzania warstw oraz sposobów otrzymywania materiałów kompozytowych.

Druga ścieżka kształcenia - teoretyczno-obliczeniowa - w ramach której studenci zdobywają umiejętności w projektowaniu i modelowaniu nanomateriałów, obejmuje kursy związane z zagadnieniami takimi jak modelowanie numeryczne, analiza elementów skończonych, symulacje dynamiki molekularnej oraz uczenie maszynowe.

Studenci obu ścieżek kształcenia mają również możliwość wyboru przedmiotów, które pozwolą na poszerzenie ich wiedzy w zakresie inżynierii materiałowej, chemii, fizyki i matematyki, a także w zakresie tworzenia i zarządzania projektami.

Po ukończeniu kierunku studiów, absolwenci będą posiadali kompleksową wiedzę w zakresie nanoinżynierii materiałów, pozwalającą na podejmowanie prac badawczych i rozwojowych w przemyśle. Absolwenci będą mogli podjąć pracę jako projektanci, inżynierowie materiałowi, naukowcy, konsultanci lub menedżerowie projektów w przemyśle, badaniach naukowych, a także w sektorze prywatnym lub rządowym.

Opiekun kierunku:

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 103/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r.

Semestr letni, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Rzeczywista struktura materii
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
4 Zaliczenie O
Fizykochemia procesów materiałowych
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
Zajęcia seminaryjne: 15
7 Egzamin O
Blok przedmiotów obieralnych - sem. 1
Suma godzin kontaktowych: 240
19 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Nanomateriały w medycynie
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
Zajęcia seminaryjne: 15
6 Egzamin O
Zarządzanie projektem
Wykład: 15
Zajęcia warsztatowe: 30
3 Zaliczenie O
Blok przedmiotów obieralnych - sem. 2
Suma godzin kontaktowych: 120
10 Egzamin O
Język obcy
Lektorat: 30
2 Egzamin O
Przedmioty humanistyczno-społeczne
Suma godzin kontaktowych: 30
2 Zaliczenie O
Przedmioty obieralne
Suma godzin kontaktowych: 75
7 Zaliczenie O

Semestr letni, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praca dyplomowa
Praca dyplomowa: 0
20 Zaliczenie O
Seminarium dyplomowe
Zajęcia seminaryjne: 15
1 Zaliczenie O
Nanomateriały w technologiach kosmicznych
Wykład: 10
Ćwiczenia projektowe: 20
3 Zaliczenie O
Blok przedmiotów obieralnych - sem. 3
Suma godzin kontaktowych: 90
6 Zaliczenie O