A A A
pl | en
2023/2024 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Material Engineering

Nanomaterials Engineering

Studia II stopnia na kierunku "Nanoinżynieria Materiałów" to kolejny poziom kształcenia, który pozwala na pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu wytwarzania, badania i modelowania nanomateriałów o odpowiednio zaprojektowanych właściwościach. Studenci zdobędą praktyczną wiedzę w zakresie zastosowania nanomateriałów w przemyśle elektronicznym, chemicznym, farmaceutycznym, energetycznym oraz w przemyśle zaawansowanych technologii.

Program kształcenia oferuje dwie ścieżki: eksperymentalną oraz obliczeniową. Kierunek „Nanoinżynieria Materiałów” jest prowadzony wspólnie przez Wydziały Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Fizyki i Informatyki Stosowanej.

Celem eksperymentalnej ścieżki kształcenia jest przekazanie studentom umiejętności i wiedzy z zakresu laboratoryjnych technik charakterystyki materiałów, zarówno tradycyjnych jak i nanomateriałów. Zajęcia laboratoryjne i warsztatowe są ukierunkowane na poznanie procesów wytwarzania nanomateriałów, w tym nanocząstek, metod osadzania warstw oraz sposobów otrzymywania materiałów kompozytowych.

Druga ścieżka kształcenia - teoretyczno-obliczeniowa - w ramach której studenci zdobywają umiejętności w projektowaniu i modelowaniu nanomateriałów, obejmuje kursy związane z zagadnieniami takimi jak modelowanie numeryczne, analiza elementów skończonych, symulacje dynamiki molekularnej oraz uczenie maszynowe.

Studenci obu ścieżek kształcenia mają również możliwość wyboru przedmiotów, które pozwolą na poszerzenie ich wiedzy w zakresie inżynierii materiałowej, chemii, fizyki i matematyki, a także w zakresie tworzenia i zarządzania projektami.

Po ukończeniu kierunku studiów, absolwenci będą posiadali kompleksową wiedzę w zakresie nanoinżynierii materiałów, pozwalającą na podejmowanie prac badawczych i rozwojowych w przemyśle. Absolwenci będą mogli podjąć pracę jako projektanci, inżynierowie materiałowi, naukowcy, konsultanci lub menedżerowie projektów w przemyśle, badaniach naukowych, a także w sektorze prywatnym lub rządowym.

Opiekun kierunku:

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 103/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r.

Summer semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Real Structure of Materials
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
4 Completing the classes O
Physical chemistry of material processes
Lectures: 30
Laboratory classes: 45
Seminars: 15
7 Exam O
Block of electives - sem. 1
Total number of contact hours: 240
19 Completing the classes O

Winter semester, 2024/2025

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Nanomaterials in medicine
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
Seminars: 15
6 Exam O
Project Management
Lectures: 15
Workshop classes: 30
3 Completing the classes O
Block of electives - sem. 2
Total number of contact hours: 120
10 Exam O
Foreign language
Foreign language classes: 30
2 Exam O
Humanities and social subjects
Total number of contact hours: 30
2 Completing the classes O
Elective subjects
Total number of contact hours: 75
7 Completing the classes O

Summer semester, 2024/2025

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Diploma Thesis
Diploma Thesis: 0
20 Completing the classes O
Diploma seminar
Seminars: 15
1 Completing the classes O
Nanomaterials in space technologies
Lectures: 10
Project classes: 20
3 Completing the classes O
Block of electives - sem. 3
Total number of contact hours: 90
6 Completing the classes O