2023/2024 Стаціонарне Studia magisterskie inżynierskie II stopnia

brak

Program studiów zaproponowany na interdyscyplinarnym kierunku Materiały i Technologie dla Energetyki i Lotnictwa przygotowuje absolwenta do pracy w dynamicznie rozwijających się sektorach gospodarki opartych na nowoczesnych materiałach i tworzywach. Zdobyta na tym kierunku wiedza, między innymi z zakresu nowoczesnych tworzyw i zaawansowanych technologii, procesów degradacji materiałów przeznaczonych do ekstremalnych zastosowań, powinno gwarantować wysoką konkurencyjność na rynku pracy. Absolwent kierunku zdobędzie także umiejętności obsługi oprogramowania inżynierskiego stosowanego m.in. w procesach symulacyjnych krystalizacji stopów, kształtowania naprężeń czy przewidywania możliwości powstawania wad w projektowanych wyrobach. W swojej przyszłej pracy będzie mógł wykorzystywać zdobytą wiedzę również w ocenie materiałów stosując zaawansowane metody badawcze. Zrealizowanie tak atrakcyjnego programu kształcenia pozwoli na podjęcie pracy zawodowej zarówno w krajowych jak i zagranicznych przedsiębiorstwach, których działalność związana jest z wspomnianymi gałęziami przemysłu. Ze względu na interdyscyplinarność zdobytego wykształcenia, popartego najnowszą wiedzą inżynierską absolwent będzie mógł pracować zarówno w firmach produkcyjnych z branż związanych z high-technology, jednostkach doradczych czy instytutach badawczo-rozwojowych.

Opiekun kierunku: dr inż. Renata Zapała

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 39/2022 z dnia 30 marca 2022 r.

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Inżynieria spajania
Лекція: 10
Семінарські заняття: 10
1 Залік O
Materiały do ekstremalnych zastosowań
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
Семінарські заняття: 15
4 Іспит O
Tworzywa na odlewy dla lotnictwa
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
3 Іспит O
Stopy dla energetyki
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
3 Іспит O
Zaawansowane metody badawcze stosowane w inżynierii materiałowej
Лекція: 10
Лабораторні заняття: 10
Семінарські заняття: 10
2 Залік O
Symulacja procesów wytwarzania odlewów dla energetyki i lotnictwa
Проектні заняття: 15
Семінар: 30
3 Залік O
Projektowanie materiałowe
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2 Залік O
Trybologia
Лекція: 15
Семінарські заняття: 15
2 Залік O
Metody kształtowania wyrobów z materiałów inżynierskich
Лекція: 30
Семінарські заняття: 15
3 Залік O
Krystalizacja odlewów z grupy „High Technology”
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2 Залік O
Technologia wytwarzania masywnych odlewów dla energetyki
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2 Залік O
Przedmioty obieralne HS-1
Лекція: 15
Семінарські заняття: 15
3 Залік O

Зимовий сместр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Obróbka termiczna innowacyjnych tworzyw z grupy „High-Technology”
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
4 Іспит O
Język angielski B2+
Лекторат: 30
2 Іспит O
Bloki obieralne
Сума аудиторних годин: 360
24 Залік O

Літній семестр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Seminarium dyplomowe
Семінарські заняття: 15
1 Залік O
Praca dyplomowa
Дипломна робота: 0
20 Залік O
Przedmioty obieralne HS-2
Лекція: 30
2 Залік O
Przedmioty obieralne
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4 Залік O
Przedmioty obieralne anglojęzyczne
Лекція: 30
Семінарські заняття: 15
3 Залік O