A A A
pl | en
2023/2024 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Material Engineering

Materials and Technologies for Energy and Aviation

Program studiów zaproponowany na interdyscyplinarnym kierunku Materiały i Technologie dla Energetyki i Lotnictwa przygotowuje absolwenta do pracy w dynamicznie rozwijających się sektorach gospodarki opartych na nowoczesnych materiałach i tworzywach. Zdobyta na tym kierunku wiedza, między innymi z zakresu nowoczesnych tworzyw i zaawansowanych technologii, procesów degradacji materiałów przeznaczonych do ekstremalnych zastosowań, powinno gwarantować wysoką konkurencyjność na rynku pracy. Absolwent kierunku zdobędzie także umiejętności obsługi oprogramowania inżynierskiego stosowanego m.in. w procesach symulacyjnych krystalizacji stopów, kształtowania naprężeń czy przewidywania możliwości powstawania wad w projektowanych wyrobach. W swojej przyszłej pracy będzie mógł wykorzystywać zdobytą wiedzę również w ocenie materiałów stosując zaawansowane metody badawcze. Zrealizowanie tak atrakcyjnego programu kształcenia pozwoli na podjęcie pracy zawodowej zarówno w krajowych jak i zagranicznych przedsiębiorstwach, których działalność związana jest z wspomnianymi gałęziami przemysłu. Ze względu na interdyscyplinarność zdobytego wykształcenia, popartego najnowszą wiedzą inżynierską absolwent będzie mógł pracować zarówno w firmach produkcyjnych z branż związanych z high-technology, jednostkach doradczych czy instytutach badawczo-rozwojowych.

Opiekun kierunku: dr inż. Renata Zapała

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 39/2022 z dnia 30 marca 2022 r.

Summer semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Joing engineering
Lectures: 10
Seminars: 10
1 Completing the classes O
Materials for extreme applications
Lectures: 30
Laboratory classes: 15
Seminars: 15
4 Exam O
Materials for aviation castings
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
3 Exam O
Alloys for power industry
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
3 Exam O
Advanced research methods used in materials science
Lectures: 10
Laboratory classes: 10
Seminars: 10
2 Completing the classes O
Simulation of casting manufacturing processes for energy and aviation
Project classes: 15
Discussion seminars: 30
3 Completing the classes O
Material design
Lectures: 15
Project classes: 15
2 Completing the classes O
Tribology
Lectures: 15
Seminars: 15
2 Completing the classes O
Methods of shaping products from engineering materials
Lectures: 30
Seminars: 15
3 Completing the classes O
Crystallization of castings from the "High Technology" group
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
2 Completing the classes O
The technology of producing massive castings for the power industry
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
2 Completing the classes O
Humanistic and social elective subjects 1
Lectures: 15
Seminars: 15
3 Completing the classes O

Winter semester, 2024/2025

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Thermal treatment of innovative materials from the "High-Technology" group
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
4 Exam O
English B2+
Foreign language classes: 30
2 Exam O
Elective blocks
Total number of contact hours: 360
24 Completing the classes O

Summer semester, 2024/2025

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Diploma seminar
Seminars: 15
1 Completing the classes O
Diploma Thesis
Diploma Thesis: 0
20 Completing the classes O
Humanistic and social elective subjects 2
Lectures: 30
2 Completing the classes O
Elective subjects
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
4 Completing the classes O
English-language electives
Lectures: 30
Seminars: 15
3 Completing the classes O