A A A
pl | en
2023/2024 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Inżynieria materiałowa

Materiały i Technologie dla Energetyki i Lotnictwa

Program studiów zaproponowany na interdyscyplinarnym kierunku Materiały i Technologie dla Energetyki i Lotnictwa przygotowuje absolwenta do pracy w dynamicznie rozwijających się sektorach gospodarki opartych na nowoczesnych materiałach i tworzywach. Zdobyta na tym kierunku wiedza, między innymi z zakresu nowoczesnych tworzyw i zaawansowanych technologii, procesów degradacji materiałów przeznaczonych do ekstremalnych zastosowań, powinno gwarantować wysoką konkurencyjność na rynku pracy. Absolwent kierunku zdobędzie także umiejętności obsługi oprogramowania inżynierskiego stosowanego m.in. w procesach symulacyjnych krystalizacji stopów, kształtowania naprężeń czy przewidywania możliwości powstawania wad w projektowanych wyrobach. W swojej przyszłej pracy będzie mógł wykorzystywać zdobytą wiedzę również w ocenie materiałów stosując zaawansowane metody badawcze. Zrealizowanie tak atrakcyjnego programu kształcenia pozwoli na podjęcie pracy zawodowej zarówno w krajowych jak i zagranicznych przedsiębiorstwach, których działalność związana jest z wspomnianymi gałęziami przemysłu. Ze względu na interdyscyplinarność zdobytego wykształcenia, popartego najnowszą wiedzą inżynierską absolwent będzie mógł pracować zarówno w firmach produkcyjnych z branż związanych z high-technology, jednostkach doradczych czy instytutach badawczo-rozwojowych.

Opiekun kierunku: dr inż. Renata Zapała

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 39/2022 z dnia 30 marca 2022 r.

Semestr letni, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Inżynieria spajania
Wykład: 10
Zajęcia seminaryjne: 10
1 Zaliczenie O
Materiały do ekstremalnych zastosowań
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Zajęcia seminaryjne: 15
4 Egzamin O
Tworzywa na odlewy dla lotnictwa
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3 Egzamin O
Stopy dla energetyki
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3 Egzamin O
Zaawansowane metody badawcze stosowane w inżynierii materiałowej
Wykład: 10
Ćwiczenia laboratoryjne: 10
Zajęcia seminaryjne: 10
2 Zaliczenie O
Symulacja procesów wytwarzania odlewów dla energetyki i lotnictwa
Ćwiczenia projektowe: 15
Konwersatorium: 30
3 Zaliczenie O
Projektowanie materiałowe
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
2 Zaliczenie O
Trybologia
Wykład: 15
Zajęcia seminaryjne: 15
2 Zaliczenie O
Metody kształtowania wyrobów z materiałów inżynierskich
Wykład: 30
Zajęcia seminaryjne: 15
3 Zaliczenie O
Krystalizacja odlewów z grupy „High Technology”
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Technologia wytwarzania masywnych odlewów dla energetyki
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Przedmioty obieralne HS-1
Wykład: 15
Zajęcia seminaryjne: 15
3 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Obróbka termiczna innowacyjnych tworzyw z grupy „High-Technology”
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
4 Egzamin O
Język angielski B2+
Lektorat: 30
2 Egzamin O
Bloki obieralne
Suma godzin kontaktowych: 360
24 Zaliczenie O

Semestr letni, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium dyplomowe
Zajęcia seminaryjne: 15
1 Zaliczenie O
Praca dyplomowa
Praca dyplomowa: 0
20 Zaliczenie O
Przedmioty obieralne HS-2
Wykład: 30
2 Zaliczenie O
Przedmioty obieralne
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Zaliczenie O
Przedmioty obieralne anglojęzyczne
Wykład: 30
Zajęcia seminaryjne: 15
3 Zaliczenie O