2020/2021 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia

brak

Kierunek Fizyka Techniczna nastawiony na kształcenie w zakresie nowoczesnych technologii oraz badań naukowych, łączący w sobie solidną wiedzę inżynierską z podstawami nauk ścisłych doskonale wpisuje się w rozwój zakładanej zarówno w strategii AGH, jak i promowanej przez MNiSW gospodarki opartej na wiedzy. Kształtowanie programu studiów odbywa się we współpracy z działającą przy WFiIS Radą Społeczną, a także poprzez bilateralne kontakty z przedstawicielami firm, z którymi wydział współpracuje na poziomie prowadzenia zajęć przez pracowników tych firm, czy też wykonywania prac dyplomowych pod opieką tych pracowników. Absolwenci mogą pracować jako inżynierowie w przemyśle oraz w firmach prywatnych sektora nowoczesnych technologii. Ponadto mogą znaleźć pracę w szeroko rozumianym sektorze informatycznym, w bankowości oraz w innych sektorach gospodarki wymagających jakościowej i ilościowej analizy danych oraz modelowania procesów.

Opiekun kierunku: prof. dr hab. inż. Andrzej Kozłowski

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 70/2019 z dnia 29 maja 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 93/2020 z dnia 8 maja 2020 r.

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Mechanika kwantowa
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 30
Семінарські заняття: 15
8 Іспит O
Zaawansowane metody analizy danych
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
Проектні заняття: 10
4 Іспит O
Elektronika współczesna
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 45
6 Залік O
Seminarium fizyki technicznej
Семінарські заняття: 45
4 Залік O
Organizacja i finansowanie badań
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2 Залік O
Edycja i prezentacja tekstów naukowych
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
Семінарські заняття: 15
4 Залік O

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Laboratorium zaawansowanych technik jądrowych
Лабораторні заняття: 30
3 Залік O
Nowoczesne metody pomiarowe
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 45
Семінар: 15
7 Залік O
Praktyka dyplomowa
Дипломна практика: 0
5 Залік O
Język obcy B2+
Лекторат: 30
2 Іспит O
Przedmioty obieralne HES (HS) II
Лекція: 30
2 Залік O
Przedmioty obieralne HES (E) II
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3 Залік O
Moduły obieralne FTC2.2
Сума аудиторних годин: 98
10 Залік O

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Moduły obieralne FTC2.3
Сума аудиторних годин: 50
5 Залік O
Praca dyplomowa
Дипломна робота: 0
20 Залік O
Seminarium dyplomowe
Семінарські заняття: 45
5 Залік O