A A A
pl | en
2020/2021 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Nauki fizyczne

Fizyka Techniczna

Kierunek Fizyka Techniczna nastawiony na kształcenie w zakresie nowoczesnych technologii oraz badań naukowych, łączący w sobie solidną wiedzę inżynierską z podstawami nauk ścisłych doskonale wpisuje się w rozwój zakładanej zarówno w strategii AGH, jak i promowanej przez MNiSW gospodarki opartej na wiedzy. Kształtowanie programu studiów odbywa się we współpracy z działającą przy WFiIS Radą Społeczną, a także poprzez bilateralne kontakty z przedstawicielami firm, z którymi wydział współpracuje na poziomie prowadzenia zajęć przez pracowników tych firm, czy też wykonywania prac dyplomowych pod opieką tych pracowników. Absolwenci mogą pracować jako inżynierowie w przemyśle oraz w firmach prywatnych sektora nowoczesnych technologii. Ponadto mogą znaleźć pracę w szeroko rozumianym sektorze informatycznym, w bankowości oraz w innych sektorach gospodarki wymagających jakościowej i ilościowej analizy danych oraz modelowania procesów.

Opiekun kierunku: prof. dr hab. inż. Andrzej Kozłowski

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 70/2019 z dnia 29 maja 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 93/2020 z dnia 8 maja 2020 r.

Semestr letni, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Mechanika kwantowa
Wykład: 45
Ćwiczenia audytoryjne: 30
Zajęcia seminaryjne: 15
8 Egzamin O
Zaawansowane metody analizy danych
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
Ćwiczenia projektowe: 10
4 Egzamin O
Elektronika współczesna
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
6 Zaliczenie O
Seminarium fizyki technicznej
Zajęcia seminaryjne: 45
4 Zaliczenie O
Organizacja i finansowanie badań
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
2 Zaliczenie O
Edycja i prezentacja tekstów naukowych
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Zajęcia seminaryjne: 15
4 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Laboratorium zaawansowanych technik jądrowych
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Zaliczenie O
Nowoczesne metody pomiarowe
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
Konwersatorium: 15
7 Zaliczenie O
Praktyka dyplomowa
Praktyka dyplomowa: 0
5 Zaliczenie O
Język obcy B2+
Lektorat: 30
2 Egzamin O
Przedmioty obieralne HES (HS) II
Wykład: 30
2 Zaliczenie O
Przedmioty obieralne HES (E) II
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3 Zaliczenie O
Moduły obieralne FTC2.2
Suma godzin kontaktowych: 98
10 Zaliczenie O

Semestr letni, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Moduły obieralne FTC2.3
Suma godzin kontaktowych: 50
5 Zaliczenie O
Praca dyplomowa
Praca dyplomowa: 0
20 Zaliczenie O
Seminarium dyplomowe
Zajęcia seminaryjne: 45
5 Zaliczenie O