A A A
pl | en
2020/2021 Full-time studies Second-cycle (engineer) programme Physical sciences

Technical Physics

Kierunek Fizyka Techniczna nastawiony na kształcenie w zakresie nowoczesnych technologii oraz badań naukowych, łączący w sobie solidną wiedzę inżynierską z podstawami nauk ścisłych doskonale wpisuje się w rozwój zakładanej zarówno w strategii AGH, jak i promowanej przez MNiSW gospodarki opartej na wiedzy. Kształtowanie programu studiów odbywa się we współpracy z działającą przy WFiIS Radą Społeczną, a także poprzez bilateralne kontakty z przedstawicielami firm, z którymi wydział współpracuje na poziomie prowadzenia zajęć przez pracowników tych firm, czy też wykonywania prac dyplomowych pod opieką tych pracowników. Absolwenci mogą pracować jako inżynierowie w przemyśle oraz w firmach prywatnych sektora nowoczesnych technologii. Ponadto mogą znaleźć pracę w szeroko rozumianym sektorze informatycznym, w bankowości oraz w innych sektorach gospodarki wymagających jakościowej i ilościowej analizy danych oraz modelowania procesów.

Opiekun kierunku: prof. dr hab. inż. Andrzej Kozłowski

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 70/2019 z dnia 29 maja 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 93/2020 z dnia 8 maja 2020 r.

Summer semester, 2020/2021

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Quantum Mechanics
Lecture: 45
Auditorium classes: 30
Seminars: 15
8 Exam O
Advanced Data Analysis
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
Project classes: 10
4 Exam O
Modern Electronics
Lecture: 30
Laboratory classes: 45
6 Assessment O
Seminar (Technical Physics)
Seminars: 45
4 Assessment O
Coordination and Funding of Scientific Research
Lecture: 15
Project classes: 15
2 Assessment O
Scientific Text Edition and Presentation
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
Seminars: 15
4 Assessment O

Winter semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Laboratory of Advanced Nuclear Techniques
Laboratory classes: 30
3 Assessment O
Modern Measurement Methods
Lecture: 30
Laboratory classes: 45
Conversation seminar: 15
7 Assessment O
Thesis-internship programme
Thesis-internship programme: 0
5 Assessment O
Foreign language B2+
Foreign language classes: 30
2 Exam O
Electives Humanities II
Lecture: 30
2 Assessment O
Electives Humanities II
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
3 Assessment O
Electives FT II.2
Total number of contact hours: 98
10 Assessment O

Summer semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Electives FT II.3
Total number of contact hours: 50
5 Assessment O
Diploma Thesis
Diploma Thesis: 0
20 Assessment O
Seminar (M.Sc. Thesis)
Seminars: 45
5 Assessment O