2023/2024 Стаціонарне Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

brak

Kierunek studiów Inżynieria Górnicza należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Kierunek jest powiązany z takimi kierunkami studiów, jak: górnictwo i energetyka, budownictwo, gospodarka surowcowa, geologia i prospekcja złóż, geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska, informatyka stosowana, chemia. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania złożonych, interdyscyplinarnych zagadnień inżynierskich, zna język obcy, charakteryzuje się wysokim stopniem komunikatywności, kompetencji oraz inwencją twórczą, posiada umiejętności menedżerskie w aspekcie współpracy i kierowania zespołami ludzkimi w poczuciu pełnej odpowiedzialności za podejmowane decyzje o zróżnicowanej skali ryzyka. Absolwenci mogą podjąć pracę w polskich i zagranicznych zakładach górniczych, przedsiębiorstwach zajmujących się wykonywaniem podziemnych obiektów inżynierskich w tym tuneli, przedsiębiorstwach zajmujących się usługami dla potrzeb górnictwa, biurach projektowych, stacjach ratownictwa górniczego, przedsiębiorstwach geologicznych i budownictwa geotechnicznego, organach nadzoru górniczego, firmach realizujących usługi dla potrzeb górnictwa, strukturach nadrzędnych kopalń, biurach projektujących zakłady przeróbki surowców, układy technologiczne czy też urządzenia. Absolwenci są przygotowani również do kontynuowania kształcenia na III stopniu studiów (doktoranckich).

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Zbigniew Niedbalski, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 106/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 99/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r.

 

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Statystyka
Аудиторні заняття: 30
3 Залік O
Fizyka środowiska
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3 Залік O
Zaawansowane technologie eksploatacji podziemnej
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
6 Іспит O
Zaawansowane technologie eksploatacji odkrywkowej
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
Проектні заняття: 15
6 Іспит O
Zaawansowane procesy w inżynierii mineralnej
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
Тренінги: 15
5 Іспит O
Zaawansowane problemy geomechaniki i geotechniki
Лекція: 30
Тренінги: 15
3 Залік O
Moduły kierunkowe obieralne I
Сума аудиторних годин: 45
3 Залік O
Moduł humanistyczo-społeczny I
Сума аудиторних годин: 45
3 Залік O

Зимовий сместр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Wentylacja i pożary
Лекція: 30
Проектні заняття: 15
Тренінги: 15
5 Іспит O
Inżynieria strzelnicza w górnictwie
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
4 Іспит O
Skrępowane warunki eksploatacji i zagrożenia skojarzone
Лекція: 30
Проектні заняття: 15
4 Іспит O
Moduły kierunkowe obieralne II
Сума аудиторних годин: 45
3 Залік O
Moduły kierunkowe obieralne III
Сума аудиторних годин: 60
4 Залік O
Moduły kierunkowe obieralne IV
Сума аудиторних годин: 60
4 Залік O
Moduły kierunkowe obieralne V
Сума аудиторних годин: 60
4 Залік O
Język obcy
Лекторат: 30
2 Іспит O

Літній семестр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Nowoczesne systemy maszynowe w górnictwie
Лекція: 15
Тренінги: 15
2 Залік O
Seminarium dyplomowe
Тренінги: 15
1 Залік O
Praca dyplomowa
Дипломна робота: 0
20 Залік O
Moduł humanistyczo-społeczny II
Сума аудиторних годин: 30
2 Залік O
Przedmiot obcojęzyczny
Сума аудиторних годин: 30
3 Залік O