A A A
pl | en
2023/2024 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

Inżynieria Górnicza

Kierunek studiów Inżynieria Górnicza należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Kierunek jest powiązany z takimi kierunkami studiów, jak: górnictwo i energetyka, budownictwo, gospodarka surowcowa, geologia i prospekcja złóż, geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska, informatyka stosowana, chemia. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania złożonych, interdyscyplinarnych zagadnień inżynierskich, zna język obcy, charakteryzuje się wysokim stopniem komunikatywności, kompetencji oraz inwencją twórczą, posiada umiejętności menedżerskie w aspekcie współpracy i kierowania zespołami ludzkimi w poczuciu pełnej odpowiedzialności za podejmowane decyzje o zróżnicowanej skali ryzyka. Absolwenci mogą podjąć pracę w polskich i zagranicznych zakładach górniczych, przedsiębiorstwach zajmujących się wykonywaniem podziemnych obiektów inżynierskich w tym tuneli, przedsiębiorstwach zajmujących się usługami dla potrzeb górnictwa, biurach projektowych, stacjach ratownictwa górniczego, przedsiębiorstwach geologicznych i budownictwa geotechnicznego, organach nadzoru górniczego, firmach realizujących usługi dla potrzeb górnictwa, strukturach nadrzędnych kopalń, biurach projektujących zakłady przeróbki surowców, układy technologiczne czy też urządzenia. Absolwenci są przygotowani również do kontynuowania kształcenia na III stopniu studiów (doktoranckich).

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Zbigniew Niedbalski, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 106/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 99/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r.

 

Semestr letni, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Statystyka
Ćwiczenia audytoryjne: 30
3 Zaliczenie O
Fizyka środowiska
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3 Zaliczenie O
Zaawansowane technologie eksploatacji podziemnej
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
6 Egzamin O
Zaawansowane technologie eksploatacji odkrywkowej
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
Ćwiczenia projektowe: 15
6 Egzamin O
Zaawansowane procesy w inżynierii mineralnej
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
Zajęcia warsztatowe: 15
5 Egzamin O
Zaawansowane problemy geomechaniki i geotechniki
Wykład: 30
Zajęcia warsztatowe: 15
3 Zaliczenie O
Moduły kierunkowe obieralne I
Suma godzin kontaktowych: 45
3 Zaliczenie O
Moduł humanistyczo-społeczny I
Suma godzin kontaktowych: 45
3 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wentylacja i pożary
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 15
Zajęcia warsztatowe: 15
5 Egzamin O
Inżynieria strzelnicza w górnictwie
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
4 Egzamin O
Skrępowane warunki eksploatacji i zagrożenia skojarzone
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 15
4 Egzamin O
Moduły kierunkowe obieralne II
Suma godzin kontaktowych: 45
3 Zaliczenie O
Moduły kierunkowe obieralne III
Suma godzin kontaktowych: 60
4 Zaliczenie O
Moduły kierunkowe obieralne IV
Suma godzin kontaktowych: 60
4 Zaliczenie O
Moduły kierunkowe obieralne V
Suma godzin kontaktowych: 60
4 Zaliczenie O
Język obcy
Lektorat: 30
2 Egzamin O

Semestr letni, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Nowoczesne systemy maszynowe w górnictwie
Wykład: 15
Zajęcia warsztatowe: 15
2 Zaliczenie O
Seminarium dyplomowe
Zajęcia warsztatowe: 15
1 Zaliczenie O
Praca dyplomowa
Praca dyplomowa: 0
20 Zaliczenie O
Moduł humanistyczo-społeczny II
Suma godzin kontaktowych: 30
2 Zaliczenie O
Przedmiot obcojęzyczny
Suma godzin kontaktowych: 30
3 Zaliczenie O