A A A
pl | en
2023/2024 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Faculty of Civil Engineering and Resource Management

Mining Engineering

Kierunek studiów Inżynieria Górnicza należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Kierunek jest powiązany z takimi kierunkami studiów, jak: górnictwo i energetyka, budownictwo, gospodarka surowcowa, geologia i prospekcja złóż, geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska, informatyka stosowana, chemia. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania złożonych, interdyscyplinarnych zagadnień inżynierskich, zna język obcy, charakteryzuje się wysokim stopniem komunikatywności, kompetencji oraz inwencją twórczą, posiada umiejętności menedżerskie w aspekcie współpracy i kierowania zespołami ludzkimi w poczuciu pełnej odpowiedzialności za podejmowane decyzje o zróżnicowanej skali ryzyka. Absolwenci mogą podjąć pracę w polskich i zagranicznych zakładach górniczych, przedsiębiorstwach zajmujących się wykonywaniem podziemnych obiektów inżynierskich w tym tuneli, przedsiębiorstwach zajmujących się usługami dla potrzeb górnictwa, biurach projektowych, stacjach ratownictwa górniczego, przedsiębiorstwach geologicznych i budownictwa geotechnicznego, organach nadzoru górniczego, firmach realizujących usługi dla potrzeb górnictwa, strukturach nadrzędnych kopalń, biurach projektujących zakłady przeróbki surowców, układy technologiczne czy też urządzenia. Absolwenci są przygotowani również do kontynuowania kształcenia na III stopniu studiów (doktoranckich).

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Zbigniew Niedbalski, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 106/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 99/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r.

 

Summer semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Statistics
Auditorium classes: 30
3 Completing the classes O
Environmental Physics
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
3 Completing the classes O
Advanced uderground mining technologies
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
6 Exam O
Advanced surface mining technologies
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
Project classes: 15
6 Exam O
Advanced processes in mineral engineering
Lectures: 15
Laboratory classes: 30
Workshop classes: 15
5 Exam O
Geomechanics and geotechnics advanced problems
Lectures: 30
Workshop classes: 15
3 Completing the classes O
Moduły kierunkowe obieralne I
Total number of contact hours: 45
3 Completing the classes O
Moduł humanistyczo-społeczny I
Total number of contact hours: 45
3 Completing the classes O

Winter semester, 2024/2025

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Ventilation and Mine Fires
Lectures: 30
Project classes: 15
Workshop classes: 15
5 Exam O
Blasting engineering in mining
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
4 Exam O
Constrained exploitation and natural hazards co-occurrence
Lectures: 30
Project classes: 15
4 Exam O
Moduły kierunkowe obieralne II
Total number of contact hours: 45
3 Completing the classes O
Moduły kierunkowe obieralne III
Total number of contact hours: 60
4 Completing the classes O
Moduły kierunkowe obieralne IV
Total number of contact hours: 60
4 Completing the classes O
Moduły kierunkowe obieralne V
Total number of contact hours: 60
4 Completing the classes O
Foreign language
Foreign language classes: 30
2 Exam O

Summer semester, 2024/2025

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Modern machine systems in the mining industry
Lectures: 15
Workshop classes: 15
2 Completing the classes O
Diploma Seminar
Workshop classes: 15
1 Completing the classes O
Diploma Thesis
Diploma Thesis: 0
20 Completing the classes O
Moduł humanistyczo-społeczny II
Total number of contact hours: 30
2 Completing the classes O
Foreign language subject
Total number of contact hours: 30
3 Completing the classes O