brak

Zakres tematyczny

Tematyka studiów podyplomowych dotyczy innowacyjnej techniki pozyskiwania danych przestrzennych, jaką są bezzałogowe statki latające (BSL). Jest to technologia pozwalająca na szybkie pozyskiwanie danych i wykonywanie specjalistycznych opracowań. Studia podyplomowe mają na celu przybliżenie słuchaczom praktycznych zastosowań bezzałogowych statków latających, zwłaszcza pod względem ich możliwości technicznych oraz obniżenia kosztów realizacji prac polowych w porównaniu z tradycyjnymi metodami pomiarowymi.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Studia podyplomowe są kierowane do pracowników instytucji i firm, które wykonują opracowania z wykorzystaniem bezzałogowych statków latających (lub mają to w planach). Ponadto są adresowane do wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem tego typu urządzeń w swojej działalności gospodarczej, naukowej lub prywatnej.

Kierownik studiów podyplomowych

dr inż. Edyta Puniach, tel.: +48-12-617-35-20, mail: epuniach@agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, al. Mickiewicza 30, bud. C-4, pok. 304.

Osoba do kontaktu

dr hab. inż. Paweł Ćwiąkała, tel.: +48-12-617-44-86, mail: pawelcwi@agh.edu.pl,

mgr Krzysztof Kozak, tel.: +48-12-617-22-74, mail: kozak@agh.edu.pl

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Podstawy prawa lotniczego
Лекція: 8
2 Залік O
Bezzałogowe statki powietrzne
Лекція: 2
Лабораторні заняття: 2
2 Залік O
Podstawy prawa geodezyjnego i kartograficznego
Лекція: 4
1 Залік O
Zasady planowania lotów z wykorzystaniem BSL
Лекція: 2
Лабораторні заняття: 2
2 Залік O
Podstawy fotogrametrii cyfrowej
Лекція: 8
Лабораторні заняття: 10
3 Залік O
Przetwarzanie danych fotogrametrycznych pozyskanych w wyniku nalotów bezzałogowych
Лекція: 4
Лабораторні заняття: 8
3 Залік O
Metody opracowania typowych produktów fotogrametrycznych na podstawie zobrazowań pozyskanych z BSL
Лекція: 4
Лабораторні заняття: 6
2 Залік O

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Integracja produktów pozyskanych z BSL z naziemnym skanowaniem laserowym i fotogrametrią naziemną
Лекція: 4
Лабораторні заняття: 12
3 Залік O
Georeferencja opracowań fotogrametrycznych
Лекція: 2
Лабораторні заняття: 2
1 Залік O
Termografia
Лекція: 4
1 Залік O
Zobrazowania wielospektralne
Лекція: 4
Лабораторні заняття: 4
2 Залік O
BSL w szacowaniu szkód
Лекція: 4
Лабораторні заняття: 4
2 Залік O
BSL w inwentaryzacji obiektów zabytkowych
Лекція: 4
Лабораторні заняття: 4
2 Залік O
Inwentaryzacja kopalni odkrywkowych i pomiary objętości mas ziemnych z wykorzystaniem BSL
Лекція: 2
Лабораторні заняття: 8
2 Залік O
Inspekcja wizyjna oraz pomiary obiektów wysmukłych i liniowych z wykorzystaniem BSL
Лекція: 2
1 Залік O
Pomiary atmosferyczne z wykorzystaniem dronów
Лекція: 2
Лабораторні заняття: 2
1 Залік O