A A A
pl | en

Zastosowanie Bezzałogowych Statków Latających (BSL) w rozwiązywaniu zagadnień inżynierskich

Zakres tematyczny

Tematyka studiów podyplomowych dotyczy innowacyjnej techniki pozyskiwania danych przestrzennych, jaką są bezzałogowe statki latające (BSL). Jest to technologia pozwalająca na szybkie pozyskiwanie danych i wykonywanie specjalistycznych opracowań. Studia podyplomowe mają na celu przybliżenie słuchaczom praktycznych zastosowań bezzałogowych statków latających, zwłaszcza pod względem ich możliwości technicznych oraz obniżenia kosztów realizacji prac polowych w porównaniu z tradycyjnymi metodami pomiarowymi.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Studia podyplomowe są kierowane do pracowników instytucji i firm, które wykonują opracowania z wykorzystaniem bezzałogowych statków latających (lub mają to w planach). Ponadto są adresowane do wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem tego typu urządzeń w swojej działalności gospodarczej, naukowej lub prywatnej.

Kierownik studiów podyplomowych

dr inż. Edyta Puniach, tel.: +48-12-617-35-20, mail: epuniach@agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, al. Mickiewicza 30, bud. C-4, pok. 304.

Osoba do kontaktu

dr hab. inż. Paweł Ćwiąkała, tel.: +48-12-617-44-86, mail: pawelcwi@agh.edu.pl,

mgr Krzysztof Kozak, tel.: +48-12-617-22-74, mail: kozak@agh.edu.pl

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Podstawy prawa lotniczego
Wykład: 8
2 Zaliczenie O
Bezzałogowe statki powietrzne
Wykład: 2
Ćwiczenia laboratoryjne: 2
2 Zaliczenie O
Podstawy prawa geodezyjnego i kartograficznego
Wykład: 4
1 Zaliczenie O
Zasady planowania lotów z wykorzystaniem BSL
Wykład: 2
Ćwiczenia laboratoryjne: 2
2 Zaliczenie O
Podstawy fotogrametrii cyfrowej
Wykład: 8
Ćwiczenia laboratoryjne: 10
3 Zaliczenie O
Przetwarzanie danych fotogrametrycznych pozyskanych w wyniku nalotów bezzałogowych
Wykład: 4
Ćwiczenia laboratoryjne: 8
3 Zaliczenie O
Metody opracowania typowych produktów fotogrametrycznych na podstawie zobrazowań pozyskanych z BSL
Wykład: 4
Ćwiczenia laboratoryjne: 6
2 Zaliczenie O

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Integracja produktów pozyskanych z BSL z naziemnym skanowaniem laserowym i fotogrametrią naziemną
Wykład: 4
Ćwiczenia laboratoryjne: 12
3 Zaliczenie O
Georeferencja opracowań fotogrametrycznych
Wykład: 2
Ćwiczenia laboratoryjne: 2
1 Zaliczenie O
Termografia
Wykład: 4
1 Zaliczenie O
Zobrazowania wielospektralne
Wykład: 4
Ćwiczenia laboratoryjne: 4
2 Zaliczenie O
BSL w szacowaniu szkód
Wykład: 4
Ćwiczenia laboratoryjne: 4
2 Zaliczenie O
BSL w inwentaryzacji obiektów zabytkowych
Wykład: 4
Ćwiczenia laboratoryjne: 4
2 Zaliczenie O
Inwentaryzacja kopalni odkrywkowych i pomiary objętości mas ziemnych z wykorzystaniem BSL
Wykład: 2
Ćwiczenia laboratoryjne: 8
2 Zaliczenie O
Inspekcja wizyjna oraz pomiary obiektów wysmukłych i liniowych z wykorzystaniem BSL
Wykład: 2
1 Zaliczenie O
Pomiary atmosferyczne z wykorzystaniem dronów
Wykład: 2
Ćwiczenia laboratoryjne: 2
1 Zaliczenie O