A A A
pl | en

Applications of Unmanned Aerial Vehicles (UAV) in solving engineering problems

Zakres tematyczny

Tematyka studiów podyplomowych dotyczy innowacyjnej techniki pozyskiwania danych przestrzennych, jaką są bezzałogowe statki latające (BSL). Jest to technologia pozwalająca na szybkie pozyskiwanie danych i wykonywanie specjalistycznych opracowań. Studia podyplomowe mają na celu przybliżenie słuchaczom praktycznych zastosowań bezzałogowych statków latających, zwłaszcza pod względem ich możliwości technicznych oraz obniżenia kosztów realizacji prac polowych w porównaniu z tradycyjnymi metodami pomiarowymi.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Studia podyplomowe są kierowane do pracowników instytucji i firm, które wykonują opracowania z wykorzystaniem bezzałogowych statków latających (lub mają to w planach). Ponadto są adresowane do wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem tego typu urządzeń w swojej działalności gospodarczej, naukowej lub prywatnej.

Kierownik studiów podyplomowych

dr inż. Edyta Puniach, tel.: +48-12-617-35-20, mail: epuniach@agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, al. Mickiewicza 30, bud. C-4, pok. 304.

Osoba do kontaktu

dr hab. inż. Paweł Ćwiąkała, tel.: +48-12-617-44-86, mail: pawelcwi@agh.edu.pl,

mgr Krzysztof Kozak, tel.: +48-12-617-22-74, mail: kozak@agh.edu.pl

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Podstawy prawa lotniczego
Lectures: 8
2 Completing the classes O
Bezzałogowe statki powietrzne
Lectures: 2
Laboratory classes: 2
2 Completing the classes O
Podstawy prawa geodezyjnego i kartograficznego
Lectures: 4
1 Completing the classes O
Zasady planowania lotów z wykorzystaniem BSL
Lectures: 2
Laboratory classes: 2
2 Completing the classes O
Podstawy fotogrametrii cyfrowej
Lectures: 8
Laboratory classes: 10
3 Completing the classes O
Przetwarzanie danych fotogrametrycznych pozyskanych w wyniku nalotów bezzałogowych
Lectures: 4
Laboratory classes: 8
3 Completing the classes O
Metody opracowania typowych produktów fotogrametrycznych na podstawie zobrazowań pozyskanych z BSL
Lectures: 4
Laboratory classes: 6
2 Completing the classes O

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Integracja produktów pozyskanych z BSL z naziemnym skanowaniem laserowym i fotogrametrią naziemną
Lectures: 4
Laboratory classes: 12
3 Completing the classes O
Georeferencja opracowań fotogrametrycznych
Lectures: 2
Laboratory classes: 2
1 Completing the classes O
Termografia
Lectures: 4
1 Completing the classes O
Zobrazowania wielospektralne
Lectures: 4
Laboratory classes: 4
2 Completing the classes O
BSL w szacowaniu szkód
Lectures: 4
Laboratory classes: 4
2 Completing the classes O
BSL w inwentaryzacji obiektów zabytkowych
Lectures: 4
Laboratory classes: 4
2 Completing the classes O
Inwentaryzacja kopalni odkrywkowych i pomiary objętości mas ziemnych z wykorzystaniem BSL
Lectures: 2
Laboratory classes: 8
2 Completing the classes O
Inspekcja wizyjna oraz pomiary obiektów wysmukłych i liniowych z wykorzystaniem BSL
Lectures: 2
1 Completing the classes O
Pomiary atmosferyczne z wykorzystaniem dronów
Lectures: 2
Laboratory classes: 2
1 Completing the classes O