A A A
pl | en | uk

Applications of Unmanned Aerial Vehicles (UAV) in solving engineering problems

Zakres tematyczny

Tematyka studiów podyplomowych dotyczy innowacyjnej techniki pozyskiwania danych przestrzennych, jaką są bezzałogowe statki latające (BSL). Jest to technologia pozwalająca na szybkie pozyskiwanie danych i wykonywanie specjalistycznych opracowań. Studia podyplomowe mają na celu przybliżenie słuchaczom praktycznych zastosowań bezzałogowych statków latających, zwłaszcza pod względem ich możliwości technicznych oraz obniżenia kosztów realizacji prac polowych w porównaniu z tradycyjnymi metodami pomiarowymi.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Studia podyplomowe są kierowane do pracowników instytucji i firm, które wykonują opracowania z wykorzystaniem bezzałogowych statków latających (lub mają to w planach). Ponadto są adresowane do wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem tego typu urządzeń w swojej działalności gospodarczej, naukowej lub prywatnej.

Kierownik studiów podyplomowych

dr inż. Edyta Puniach, tel.: +48-12-617-35-20, mail: epuniach@agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, al. Mickiewicza 30, bud. C-4, pok. 304.

Osoba do kontaktu

dr hab. inż. Paweł Ćwiąkała, tel.: +48-12-617-44-86, mail: pawelcwi@agh.edu.pl,

mgr Krzysztof Kozak, tel.: +48-12-617-22-74, mail: kozak@agh.edu.pl

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Podstawy prawa lotniczego
Lecture: 8
2 Assessment O
Bezzałogowe statki powietrzne
Lecture: 2
Laboratory classes: 2
2 Assessment O
Podstawy prawa geodezyjnego i kartograficznego
Lecture: 4
1 Assessment O
Zasady planowania lotów z wykorzystaniem BSL
Lecture: 2
Laboratory classes: 2
2 Assessment O
Podstawy fotogrametrii cyfrowej
Lecture: 8
Laboratory classes: 10
3 Assessment O
Przetwarzanie danych fotogrametrycznych pozyskanych w wyniku nalotów bezzałogowych
Lecture: 4
Laboratory classes: 8
3 Assessment O
Metody opracowania typowych produktów fotogrametrycznych na podstawie zobrazowań pozyskanych z BSL
Lecture: 4
Laboratory classes: 6
2 Assessment O

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Integracja produktów pozyskanych z BSL z naziemnym skanowaniem laserowym i fotogrametrią naziemną
Lecture: 4
Laboratory classes: 12
3 Assessment O
Georeferencja opracowań fotogrametrycznych
Lecture: 2
Laboratory classes: 2
1 Assessment O
Termografia
Lecture: 4
1 Assessment O
Zobrazowania wielospektralne
Lecture: 4
Laboratory classes: 4
2 Assessment O
BSL w szacowaniu szkód
Lecture: 4
Laboratory classes: 4
2 Assessment O
BSL w inwentaryzacji obiektów zabytkowych
Lecture: 4
Laboratory classes: 4
2 Assessment O
Inwentaryzacja kopalni odkrywkowych i pomiary objętości mas ziemnych z wykorzystaniem BSL
Lecture: 2
Laboratory classes: 8
2 Assessment O
Inspekcja wizyjna oraz pomiary obiektów wysmukłych i liniowych z wykorzystaniem BSL
Lecture: 2
1 Assessment O
Pomiary atmosferyczne z wykorzystaniem dronów
Lecture: 2
Laboratory classes: 2
1 Assessment O