A A A

Увійди

pl | en | uk

Zakres tematyczny

Wentylacja i klimatyzacja obiektów; Urządzenia w wentylacji i klimatyzacji; Instalacje ogrzewania budynków; Instalacje chłodnicze i klimatyzacyjne; Projektowanie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; Automatyka i sterowanie w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; Wentylacja pożarowa.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Pracownicy z firm branży klimatyzacyjnej, biur projektowych, firm produkujących urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne.

Kierownik studiów podyplomowych

dr hab. inż. Marek Borowski, prof.. AGH, tel.: 12 617 20 68, e-mail: borowski@agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

Osoba do kontaktu

dr inż. Rafał Łuczak, tel.: 12 617 21 59, e-mail: rluczak@agh.edu.pl

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 9
Аудиторні заняття: 6
3.0 Іспит O
Лекція: 6
Лабораторні заняття: 6
Проектні заняття: 6
3.0 Залік O
Лекція: 6
Аудиторні заняття: 6
Лабораторні заняття: 6
Проектні заняття: 6
4.0 Іспит O
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 9
2.0 Залік O
Лекція: 6
Лабораторні заняття: 6
Проектні заняття: 6
3.0 Залік O
  • O - Обов'язковий
  • W - За вибором

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 3
Лабораторні заняття: 18
Проектні заняття: 6
2.0 Залік O
Лекція: 6
Лабораторні заняття: 6
Проектні заняття: 6
3.0 Іспит O
Лекція: 6
Проектні заняття: 9
3.0 Залік O
Лекція: 9
Аудиторні заняття: 6
Проектні заняття: 9
4.0 Іспит O
Аудиторні заняття: 15
3.0 Залік O
  • O - Обов'язковий
  • W - За вибором