brak

Zakres tematyczny

Wentylacja i klimatyzacja obiektów; Urządzenia w wentylacji i klimatyzacji; Instalacje ogrzewania budynków; Instalacje chłodnicze i klimatyzacyjne; Projektowanie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; Automatyka i sterowanie w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; Wentylacja pożarowa.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Pracownicy z firm branży klimatyzacyjnej, biur projektowych, firm produkujących urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne.

Kierownik studiów podyplomowych

dr hab. inż. Marek Borowski, prof.. AGH, tel.: 12 617 20 68, e-mail: borowski@agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

Osoba do kontaktu

dr inż. Rafał Łuczak, tel.: 12 617 21 59, e-mail: rluczak@agh.edu.pl

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Wentylacja i klimatyzacja obiektów
Лекція: 9
Аудиторні заняття: 6
3 Іспит O
Urządzenia w wentylacji i klimatyzacji
Лекція: 6
Лабораторні заняття: 6
Проектні заняття: 6
3 Залік O
Instalacje ogrzewania budynków
Лекція: 6
Аудиторні заняття: 6
Лабораторні заняття: 6
Проектні заняття: 6
4 Іспит O
Programy komputerowe w technice wentylacyjnej
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 9
2 Залік O
Instalacje chłodnicze i klimatyzacyjne
Лекція: 6
Лабораторні заняття: 6
Проектні заняття: 6
3 Залік O

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Programy komputerowe w technice klimatyzacyjnej
Лекція: 3
Лабораторні заняття: 18
Проектні заняття: 6
2 Залік O
Projektowanie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Лекція: 6
Лабораторні заняття: 6
Проектні заняття: 6
3 Іспит O
Automatyka i sterowanie w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Лекція: 6
Проектні заняття: 9
3 Залік O
Wentylacja pożarowa
Лекція: 9
Аудиторні заняття: 6
Проектні заняття: 9
4 Іспит O
Praktyczne zastosowania wentylacji i klimatyzacji w obiektach
Аудиторні заняття: 15
3 Залік O