A A A
pl | en
2022/2023 Full-time studies postgraduate Faculty of Civil Engineering and Resource Management

Ventilation and Air Conditioning of Buildings

Zakres tematyczny

Wentylacja i klimatyzacja obiektów; Urządzenia w wentylacji i klimatyzacji; Instalacje ogrzewania budynków; Instalacje chłodnicze i klimatyzacyjne; Projektowanie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; Automatyka i sterowanie w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; Wentylacja pożarowa.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Pracownicy z firm branży klimatyzacyjnej, biur projektowych, firm produkujących urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne.

Kierownik studiów podyplomowych

dr hab. inż. Marek Borowski, prof.. AGH, tel.: 12 617 20 68, e-mail: borowski@agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

Osoba do kontaktu

dr inż. Rafał Łuczak, tel.: 12 617 21 59, e-mail: rluczak@agh.edu.pl

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Wentylacja i klimatyzacja obiektów
Lectures: 9
Auditorium classes: 6
3 Exam O
Urządzenia w wentylacji i klimatyzacji
Lectures: 6
Laboratory classes: 6
Project classes: 6
3 Completing the classes O
Instalacje ogrzewania budynków
Lectures: 6
Auditorium classes: 6
Laboratory classes: 6
Project classes: 6
4 Exam O
Programy komputerowe w technice wentylacyjnej
Laboratory classes: 15
Project classes: 9
2 Completing the classes O
Instalacje chłodnicze i klimatyzacyjne
Lectures: 6
Laboratory classes: 6
Project classes: 6
3 Completing the classes O

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Programy komputerowe w technice klimatyzacyjnej
Lectures: 3
Laboratory classes: 18
Project classes: 6
2 Completing the classes O
Projektowanie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Lectures: 6
Laboratory classes: 6
Project classes: 6
3 Exam O
Automatyka i sterowanie w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Lectures: 6
Project classes: 9
3 Completing the classes O
Wentylacja pożarowa
Lectures: 9
Auditorium classes: 6
Project classes: 9
4 Exam O
Praktyczne zastosowania wentylacji i klimatyzacji w obiektach
Auditorium classes: 15
3 Completing the classes O