A A A
pl | en

Wentylacja i klimatyzacja obiektów

Zakres tematyczny

Wentylacja i klimatyzacja obiektów; Urządzenia w wentylacji i klimatyzacji; Instalacje ogrzewania budynków; Instalacje chłodnicze i klimatyzacyjne; Projektowanie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; Automatyka i sterowanie w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; Wentylacja pożarowa.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Pracownicy z firm branży klimatyzacyjnej, biur projektowych, firm produkujących urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne.

Kierownik studiów podyplomowych

dr hab. inż. Marek Borowski, prof.. AGH, tel.: 12 617 20 68, e-mail: borowski@agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

Osoba do kontaktu

dr inż. Rafał Łuczak, tel.: 12 617 21 59, e-mail: rluczak@agh.edu.pl

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wentylacja i klimatyzacja obiektów
Wykład: 9
Ćwiczenia audytoryjne: 6
3 Egzamin O
Urządzenia w wentylacji i klimatyzacji
Wykład: 6
Ćwiczenia laboratoryjne: 6
Ćwiczenia projektowe: 6
3 Zaliczenie O
Instalacje ogrzewania budynków
Wykład: 6
Ćwiczenia audytoryjne: 6
Ćwiczenia laboratoryjne: 6
Ćwiczenia projektowe: 6
4 Egzamin O
Programy komputerowe w technice wentylacyjnej
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 9
2 Zaliczenie O
Instalacje chłodnicze i klimatyzacyjne
Wykład: 6
Ćwiczenia laboratoryjne: 6
Ćwiczenia projektowe: 6
3 Zaliczenie O

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Programy komputerowe w technice klimatyzacyjnej
Wykład: 3
Ćwiczenia laboratoryjne: 18
Ćwiczenia projektowe: 6
2 Zaliczenie O
Projektowanie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Wykład: 6
Ćwiczenia laboratoryjne: 6
Ćwiczenia projektowe: 6
3 Egzamin O
Automatyka i sterowanie w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Wykład: 6
Ćwiczenia projektowe: 9
3 Zaliczenie O
Wentylacja pożarowa
Wykład: 9
Ćwiczenia audytoryjne: 6
Ćwiczenia projektowe: 9
4 Egzamin O
Praktyczne zastosowania wentylacji i klimatyzacji w obiektach
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3 Zaliczenie O