brak

Zakres tematyczny

Techniki i technologie odkrywkowej eksploatacji surowców mineralnych, przepisy prawa geologicznego i górniczego oraz innych przepisy stosowane w ruchu zakładu górniczego, jak również zagadnienia związane z prowadzeniem ruchu odkrywkowego zakładu górniczego i występujących w nim zagrożeń.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Osoby pragnące pogłębić i uaktualnić swoją wiedzę z zakresu górnictwa odkrywkowego, a także osoby posiadające wykształcenie o innym kierunku, dążące do zmiany kwalifikacji zawodowych.

Kierownik studiów podyplomowych

dr inż. Maciej Zajączkowski, tel.: 12 617 21 05, e-mail: maciejz@agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

Osoba do kontaktu

dr inż. Mateusz Sikora, tel.: 12 617 44 90, e-mail: sikoram@agh.edu.pl

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Geologia złożowa i geologiczna obsługa kopalń
Лекція: 8
Аудиторні заняття: 4
2 Іспит O
Górnictwo odkrywkowe w Polsce i na świecie
Лекція: 8
Аудиторні заняття: 4
2 Іспит O
Podstawy odkrywkowej eksploatacji złóż
Лекція: 8
Аудиторні заняття: 4
2 Іспит O
Transport w górnictwie odkrywkowym
Лекція: 8
Аудиторні заняття: 4
2 Іспит O
Zwałowanie w górnictwie odkrywkowym
Лекція: 4
Аудиторні заняття: 4
2 Іспит O
Budowa i eksploatacja maszyn w górnictwie odkrywkowym
Лекція: 12
2 Іспит O
Stateczności skarp i zboczy
Лекція: 4
Лабораторні заняття: 2
1 Іспит O
Odwadnianie kopalń odkrywkowych z elementami hydrogeologii
Лекція: 8
Лабораторні заняття: 4
2 Іспит O

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Prawo geologiczne i górnicze oraz prowadzenie ruchu odkrywkowego zakładu górniczego
Лекція: 12
2 Іспит O
Wiertnictwo w górnictwie odkrywkowym
Лекція: 4
Аудиторні заняття: 4
2 Іспит O
Technika strzałowa w górnictwie odkrywkowym
Лекція: 8
Лабораторні заняття: 4
2 Іспит O
Projektowanie kopalń odkrywkowych
Лекція: 8
Лабораторні заняття: 4
2 Іспит O
Dobór i eksploatacja układów cyklicznych
Лекція: 8
Аудиторні заняття: 4
2 Іспит O
Dobór i eksploatacja układów KTZ
Лекція: 8
Аудиторні заняття: 4
2 Іспит O
Technologia przeróbki surowców mineralnych w górnictwie odkrywkowym
Лекція: 4
Аудиторні заняття: 4
2 Іспит O
Katastrofy górnicze
Лекція: 4
1 Іспит O
Rekultywacja i zagospodarowanie terenów pogórniczych
Лекція: 4
1 Іспит O
Praca końcowa
Дипломна робота: 0
5 Залік O