A A A

Увійди

pl | en | uk

Zakres tematyczny

Techniki i technologie odkrywkowej eksploatacji surowców mineralnych, przepisy prawa geologicznego i górniczego oraz innych przepisy stosowane w ruchu zakładu górniczego, jak również zagadnienia związane z prowadzeniem ruchu odkrywkowego zakładu górniczego i występujących w nim zagrożeń.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Osoby pragnące pogłębić i uaktualnić swoją wiedzę z zakresu górnictwa odkrywkowego, a także osoby posiadające wykształcenie o innym kierunku, dążące do zmiany kwalifikacji zawodowych.

Kierownik studiów podyplomowych

dr inż. Maciej Zajączkowski, tel.: 12 617 21 05, e-mail: maciejz@agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

Osoba do kontaktu

dr inż. Mateusz Sikora, tel.: 12 617 44 90, e-mail: sikoram@agh.edu.pl

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 8
Аудиторні заняття: 4
2.0 Іспит O
Лекція: 8
Аудиторні заняття: 4
2.0 Іспит O
Лекція: 8
Аудиторні заняття: 4
2.0 Іспит O
Лекція: 8
Аудиторні заняття: 4
2.0 Іспит O
Лекція: 4
Аудиторні заняття: 4
2.0 Іспит O
Лекція: 12
2.0 Іспит O
Лекція: 4
Лабораторні заняття: 2
1.0 Іспит O
Лекція: 8
Лабораторні заняття: 4
2.0 Іспит O
  • O - Обов'язковий
  • W - За вибором

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 12
2.0 Іспит O
Лекція: 4
Аудиторні заняття: 4
2.0 Іспит O
Лекція: 8
Лабораторні заняття: 4
2.0 Іспит O
Лекція: 8
Лабораторні заняття: 4
2.0 Іспит O
Лекція: 8
Аудиторні заняття: 4
2.0 Іспит O
Лекція: 8
Аудиторні заняття: 4
2.0 Іспит O
Лекція: 4
Аудиторні заняття: 4
2.0 Іспит O
Лекція: 4
1.0 Іспит O
Лекція: 4
1.0 Іспит O
Дипломна робота: 0
5.0 Залік O
  • O - Обов'язковий
  • W - За вибором