A A A
pl | en
2022/2023 Full-time studies postgraduate Faculty of Civil Engineering and Resource Management

Surface Mining

Zakres tematyczny

Techniki i technologie odkrywkowej eksploatacji surowców mineralnych, przepisy prawa geologicznego i górniczego oraz innych przepisy stosowane w ruchu zakładu górniczego, jak również zagadnienia związane z prowadzeniem ruchu odkrywkowego zakładu górniczego i występujących w nim zagrożeń.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Osoby pragnące pogłębić i uaktualnić swoją wiedzę z zakresu górnictwa odkrywkowego, a także osoby posiadające wykształcenie o innym kierunku, dążące do zmiany kwalifikacji zawodowych.

Kierownik studiów podyplomowych

dr inż. Maciej Zajączkowski, tel.: 12 617 21 05, e-mail: maciejz@agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

Osoba do kontaktu

dr inż. Mateusz Sikora, tel.: 12 617 44 90, e-mail: sikoram@agh.edu.pl

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Geology and geological support in mines
Lecture: 8
Auditorium classes: 4
2 Exam O
Surface mining in Poland and in the world
Lecture: 8
Auditorium classes: 4
2 Exam O
Basis of surface mining
Lecture: 8
Auditorium classes: 4
2 Exam O
Mining transport technology in surface mining
Lecture: 8
Auditorium classes: 4
2 Exam O
Dumping technology in surface mining
Lecture: 4
Auditorium classes: 4
2 Exam O
Building and working technology of mining equipment in surface mining
Lecture: 12
2 Exam O
Slope stability
Lecture: 4
Laboratory classes: 2
1 Exam O
Dewatering technology with elements of hydrogeology
Lecture: 8
Laboratory classes: 4
2 Exam O

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Polish Geological and Mining Law and other regulations
Lecture: 12
2 Exam O
Drilling technology in surface mining
Lecture: 4
Auditorium classes: 4
2 Exam O
Blasting technology in surface mining
Lecture: 8
Laboratory classes: 4
2 Exam O
Surface mines planning and design
Lecture: 8
Laboratory classes: 4
2 Exam O
Assortment and utilization of cyclic mining systems
Lecture: 8
Auditorium classes: 4
2 Exam O
Assortment and utilization of continuous mining systems
Lecture: 8
Auditorium classes: 4
2 Exam O
Mineral processing technology in surface mining
Lecture: 4
Auditorium classes: 4
2 Exam O
Mining disasters
Lecture: 4
1 Exam O
Post-mining areas reclamation
Lecture: 4
1 Exam O
Final work
Diploma Thesis: 0
5 Assessment O