A A A
pl | en | uk

Górnictwo odkrywkowe

Zakres tematyczny

Techniki i technologie odkrywkowej eksploatacji surowców mineralnych, przepisy prawa geologicznego i górniczego oraz innych przepisy stosowane w ruchu zakładu górniczego, jak również zagadnienia związane z prowadzeniem ruchu odkrywkowego zakładu górniczego i występujących w nim zagrożeń.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Osoby pragnące pogłębić i uaktualnić swoją wiedzę z zakresu górnictwa odkrywkowego, a także osoby posiadające wykształcenie o innym kierunku, dążące do zmiany kwalifikacji zawodowych.

Kierownik studiów podyplomowych

dr inż. Maciej Zajączkowski, tel.: 12 617 21 05, e-mail: maciejz@agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

Osoba do kontaktu

dr inż. Mateusz Sikora, tel.: 12 617 44 90, e-mail: sikoram@agh.edu.pl

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Geologia złożowa i geologiczna obsługa kopalń
Wykład: 8
Ćwiczenia audytoryjne: 4
2 Egzamin O
Górnictwo odkrywkowe w Polsce i na świecie
Wykład: 8
Ćwiczenia audytoryjne: 4
2 Egzamin O
Podstawy odkrywkowej eksploatacji złóż
Wykład: 8
Ćwiczenia audytoryjne: 4
2 Egzamin O
Transport w górnictwie odkrywkowym
Wykład: 8
Ćwiczenia audytoryjne: 4
2 Egzamin O
Zwałowanie w górnictwie odkrywkowym
Wykład: 4
Ćwiczenia audytoryjne: 4
2 Egzamin O
Budowa i eksploatacja maszyn w górnictwie odkrywkowym
Wykład: 12
2 Egzamin O
Stateczności skarp i zboczy
Wykład: 4
Ćwiczenia laboratoryjne: 2
1 Egzamin O
Odwadnianie kopalń odkrywkowych z elementami hydrogeologii
Wykład: 8
Ćwiczenia laboratoryjne: 4
2 Egzamin O

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Prawo geologiczne i górnicze oraz prowadzenie ruchu odkrywkowego zakładu górniczego
Wykład: 12
2 Egzamin O
Wiertnictwo w górnictwie odkrywkowym
Wykład: 4
Ćwiczenia audytoryjne: 4
2 Egzamin O
Technika strzałowa w górnictwie odkrywkowym
Wykład: 8
Ćwiczenia laboratoryjne: 4
2 Egzamin O
Projektowanie kopalń odkrywkowych
Wykład: 8
Ćwiczenia laboratoryjne: 4
2 Egzamin O
Dobór i eksploatacja układów cyklicznych
Wykład: 8
Ćwiczenia audytoryjne: 4
2 Egzamin O
Dobór i eksploatacja układów KTZ
Wykład: 8
Ćwiczenia audytoryjne: 4
2 Egzamin O
Technologia przeróbki surowców mineralnych w górnictwie odkrywkowym
Wykład: 4
Ćwiczenia audytoryjne: 4
2 Egzamin O
Katastrofy górnicze
Wykład: 4
1 Egzamin O
Rekultywacja i zagospodarowanie terenów pogórniczych
Wykład: 4
1 Egzamin O
Praca końcowa
Praca dyplomowa: 0
5 Zaliczenie O