brak

Zakres tematyczny

Transformacje sektora energetycznego, parne aspekty użytkowania odnawialnych paliw gazowych, Podstawy gazownictwa, Technologie produkcji i magazynowania wodoru, Bezpieczeństwo użytkowania wodoru, Planowanie, budowa i eksploatacja biogazowni, Podstawy produkcji biogazu, Procesy oczyszczania biogazu, Wykorzystanie sieci gazowych do transportu odnawialnych paliw gazowych, Modelowanie sieci gazowych, Ekonomiczne aspekty pozyskania i użytkowania nisko emisyjnych paliw gazowych.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych, którzy ukończyli studia co najmniej pierwszego stopnia, zawodowo związanych z sektorem gazowym i energetycznym lub chcących uzyskać wiedzę w tym zakresie.

Kierownik studiów podyplomowych

dr hab. inż. Adam Szurlej, prof. AGH

Organizator studiów podyplomowych

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

Osoba do kontaktu

dr hab. inż. Adam Szurlej, prof. AGH

tel. +48 12 617 45 12, e-mail: szua@agh.edu.pl

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Transformacja sektora energetyczego Polski
Лекція: 5
2 Залік O
Prawne aspekty użytkowania odnawialnych paliw gazowych
Лекція: 5
2 Залік O
Materiały do budowy gazociągów
Лекція: 7
Лабораторні заняття: 4
3 Залік O
Urządzenia pomiarowe
Лекція: 10
3 Залік O
Podstawy termodynamiki i gazownictwa
Лекція: 10
4 Іспит O
Technologie energetyki odnawialnej
Лекція: 5
2 Залік O
Technologie produkcji wodoru
Лекція: 5
2 Залік O
Magazynowanie wodoru
Лекція: 10
Лабораторні заняття: 4
3 Залік O
Gospodarka wodorowa
Лекція: 5
2 Залік O
Planowanie biogazowni i podstawy produkcji biogazu
Лекція: 20
4 Іспит O
Budowa i eksploatacja biogazowni
Лекція: 15
3 Залік O

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Sekwestracja i utylizacja CO2
Лекція: 5
2 Залік O
Energetyczne wykorzystanie wodoru
Лекція: 6
Лабораторні заняття: 4
4 Іспит O
Bezpieczeństwo użytkowania wodoru
Лекція: 5
2 Залік O
Procesy oczyszczania biogazu
Лекція: 6
Лабораторні заняття: 4
3 Залік O
Możliwości zagospodarowania biogazu i biomentanu
Лекція: 5
2 Залік O
Wykorzystanie sieci gazowej do transportu odnawialnych paliw gazowych
Лекція: 15
3 Залік O
Modelowanie sieci gazowej
Лекція: 5
Лабораторні заняття: 10
4 Іспит O
Ekonomika pozyskania i użytkowania nisko emisyjnych paliw gazowych
Лекція: 5
Лабораторні заняття: 10
3 Залік O
Paliwa niskoemisyjne w transporcie
Лекція: 5
2 Залік O
Zajęcia terenowe
Польові заняття: 15
2 Залік O