A A A
pl | en
2022/2023 Full-time studies postgraduate Faculty of Drilling, Oil and Gas

Hydrogen and biomethane - production, transport and use. Energy transformation

Zakres tematyczny

Transformacje sektora energetycznego, parne aspekty użytkowania odnawialnych paliw gazowych, Podstawy gazownictwa, Technologie produkcji i magazynowania wodoru, Bezpieczeństwo użytkowania wodoru, Planowanie, budowa i eksploatacja biogazowni, Podstawy produkcji biogazu, Procesy oczyszczania biogazu, Wykorzystanie sieci gazowych do transportu odnawialnych paliw gazowych, Modelowanie sieci gazowych, Ekonomiczne aspekty pozyskania i użytkowania nisko emisyjnych paliw gazowych.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych, którzy ukończyli studia co najmniej pierwszego stopnia, zawodowo związanych z sektorem gazowym i energetycznym lub chcących uzyskać wiedzę w tym zakresie.

Kierownik studiów podyplomowych

dr hab. inż. Adam Szurlej, prof. AGH

Organizator studiów podyplomowych

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

Osoba do kontaktu

dr hab. inż. Adam Szurlej, prof. AGH

tel. +48 12 617 45 12, e-mail: szua@agh.edu.pl

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Summer semester, 2022/2023

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Transformacja sektora energetyczego Polski
Lectures: 5
2 Completing the classes O
Prawne aspekty użytkowania odnawialnych paliw gazowych
Lectures: 5
2 Completing the classes O
Materiały do budowy gazociągów
Lectures: 7
Laboratory classes: 4
3 Completing the classes O
Urządzenia pomiarowe
Lectures: 10
3 Completing the classes O
Podstawy termodynamiki i gazownictwa
Lectures: 10
4 Exam O
Renewable Energy Technologies
Lectures: 5
2 Completing the classes O
Technologie produkcji wodoru
Lectures: 5
2 Completing the classes O
Magazynowanie wodoru
Lectures: 10
Laboratory classes: 4
3 Completing the classes O
Gospodarka wodorowa
Lectures: 5
2 Completing the classes O
Planowanie biogazowni i podstawy produkcji biogazu
Lectures: 20
4 Exam O
Budowa i eksploatacja biogazowni
Lectures: 15
3 Completing the classes O

Winter semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Sekwestracja i utylizacja CO2
Lectures: 5
2 Completing the classes O
Energetyczne wykorzystanie wodoru
Lectures: 6
Laboratory classes: 4
4 Exam O
Bezpieczeństwo użytkowania wodoru
Lectures: 5
2 Completing the classes O
Procesy oczyszczania biogazu
Lectures: 6
Laboratory classes: 4
3 Completing the classes O
Możliwości zagospodarowania biogazu i biomentanu
Lectures: 5
2 Completing the classes O
Wykorzystanie sieci gazowej do transportu odnawialnych paliw gazowych
Lectures: 15
3 Completing the classes O
Modelowanie sieci gazowej
Lectures: 5
Laboratory classes: 10
4 Exam O
Ekonomika pozyskania i użytkowania nisko emisyjnych paliw gazowych
Lectures: 5
Laboratory classes: 10
3 Completing the classes O
Paliwa niskoemisyjne w transporcie
Lectures: 5
2 Completing the classes O
Field classes
Fieldwork: 15
2 Completing the classes O