A A A
pl | en
2022/2023 Stacjonarne Studia podyplomowe Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

Wodór i biometan - pozyskanie, transport i wykorzystanie. Transformacja energetyczna

Zakres tematyczny

Transformacje sektora energetycznego, parne aspekty użytkowania odnawialnych paliw gazowych, Podstawy gazownictwa, Technologie produkcji i magazynowania wodoru, Bezpieczeństwo użytkowania wodoru, Planowanie, budowa i eksploatacja biogazowni, Podstawy produkcji biogazu, Procesy oczyszczania biogazu, Wykorzystanie sieci gazowych do transportu odnawialnych paliw gazowych, Modelowanie sieci gazowych, Ekonomiczne aspekty pozyskania i użytkowania nisko emisyjnych paliw gazowych.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych, którzy ukończyli studia co najmniej pierwszego stopnia, zawodowo związanych z sektorem gazowym i energetycznym lub chcących uzyskać wiedzę w tym zakresie.

Kierownik studiów podyplomowych

dr hab. inż. Adam Szurlej, prof. AGH

Organizator studiów podyplomowych

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

Osoba do kontaktu

dr hab. inż. Adam Szurlej, prof. AGH

tel. +48 12 617 45 12, e-mail: szua@agh.edu.pl

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Semestr letni, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Transformacja sektora energetyczego Polski
Wykład: 5
2 Zaliczenie O
Prawne aspekty użytkowania odnawialnych paliw gazowych
Wykład: 5
2 Zaliczenie O
Materiały do budowy gazociągów
Wykład: 7
Ćwiczenia laboratoryjne: 4
3 Zaliczenie O
Urządzenia pomiarowe
Wykład: 10
3 Zaliczenie O
Podstawy termodynamiki i gazownictwa
Wykład: 10
4 Egzamin O
Technologie energetyki odnawialnej
Wykład: 5
2 Zaliczenie O
Technologie produkcji wodoru
Wykład: 5
2 Zaliczenie O
Magazynowanie wodoru
Wykład: 10
Ćwiczenia laboratoryjne: 4
3 Zaliczenie O
Gospodarka wodorowa
Wykład: 5
2 Zaliczenie O
Planowanie biogazowni i podstawy produkcji biogazu
Wykład: 20
4 Egzamin O
Budowa i eksploatacja biogazowni
Wykład: 15
3 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Sekwestracja i utylizacja CO2
Wykład: 5
2 Zaliczenie O
Energetyczne wykorzystanie wodoru
Wykład: 6
Ćwiczenia laboratoryjne: 4
4 Egzamin O
Bezpieczeństwo użytkowania wodoru
Wykład: 5
2 Zaliczenie O
Procesy oczyszczania biogazu
Wykład: 6
Ćwiczenia laboratoryjne: 4
3 Zaliczenie O
Możliwości zagospodarowania biogazu i biomentanu
Wykład: 5
2 Zaliczenie O
Wykorzystanie sieci gazowej do transportu odnawialnych paliw gazowych
Wykład: 15
3 Zaliczenie O
Modelowanie sieci gazowej
Wykład: 5
Ćwiczenia laboratoryjne: 10
4 Egzamin O
Ekonomika pozyskania i użytkowania nisko emisyjnych paliw gazowych
Wykład: 5
Ćwiczenia laboratoryjne: 10
3 Zaliczenie O
Paliwa niskoemisyjne w transporcie
Wykład: 5
2 Zaliczenie O
Zajęcia terenowe
Zajęcia terenowe: 15
2 Zaliczenie O