2022/2023 Стаціонарне Studia podyplomowe Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

brak

Zakres tematyczny

Sektor energetyczny Polski, prawne aspekty funkcjonowania sektora gazu ziemnego, podstawy gazownictwa, użytkowanie i spalanie gazu ziemnego, projektowanie sieci i instalacji gazowych, materiały do budowy gazociągów i ochrona antykorozyjna, energetyka gazowa, pomiary w gazownictwie, podstawy ekonomii w gazownictwie, techniki i technologie bezwykopowe w gazownictwie, modelowanie i optymalizacja sieci gazowych, budowa sieci gazowych, magazynowanie gazu ziemnego, systemy telemechaniki i sterowanie sieciami gazowymi, użytkowanie i funkcjonowanie sieci gazowych, technologie skroplonego gazu ziemnego (LNG), ochrona środowiska w gazownictwie.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych, zawodowo związanych z sektorem gazowym, energetycznym, a także do osób zajmujących się problematyką wykorzystania gazu ziemnego, budowy i eksploatacji gazociągów.

Kierownik studiów podyplomowych

dr inż. Tomasz Włodek,tel.: 12 617 36 68, e-mail: transgaz@agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, tel.: 12 617 31 53, e-mail: mnosal@agh.edu.pl

Osoba do kontaktu

dr inż. Tomasz Włodek,tel.: 12 617 36 68, e-mail: transgaz@agh.edu.pl

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Sektor energetyczny Polski
Лекція: 4
3 Залік O
Prawne aspekty funkcjonowania sektora gazu ziemnego
Лекція: 5
3 Залік O
Podstawy gazownictwa
Лекція: 10
Аудиторні заняття: 8
4 Іспит O
Użytkowanie i spalanie gazu ziemnego
Лекція: 8
3 Залік O
Materiały do budowy gazociągów i ochrona antykorozyjna
Лекція: 10
Лабораторні заняття: 3
3 Залік O
Energetyka gazowa
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 3
4 Іспит O
Pomiary w gazownictwie
Лекція: 8
3 Залік O
Techniki i technologie bezwykopowe w gazownictwie
Лекція: 10
3 Залік O
Procesy technologiczne w gazownictwie ziemnym
Лекція: 5
3 Залік O

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Projektowanie sieci i instalacji gazowych
Лекція: 20
4 Іспит O
Podstawy ekonomii w gazownictwie
Лекція: 15
3 Залік O
Modelowanie i optymalizacja sieci gazowych
Лекція: 5
Лабораторні заняття: 15
4 Іспит O
Budowa sieci gazowych
Лекція: 10
3 Залік O
Magazynowanie gazu ziemnego
Лекція: 5
3 Залік O
Systemy telemechaniki i sterowanie sieciami gazowymi
Лекція: 5
3 Залік O
Użytkowanie i funkcjonowanie sieci gazowych
Лекція: 5
3 Залік O
Technologie skroplonego gazu ziemnego (LNG)
Лекція: 5
3 Залік O
Ochrona środowiska w gazownictwie
Лекція: 5
3 Залік O
Zajęcia terenowe
Польові заняття: 15
3 Залік O