A A A
pl | en
2022/2023 Stacjonarne Studia podyplomowe Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

Transport gazu i energetyka gazowa

Zakres tematyczny

Sektor energetyczny Polski, prawne aspekty funkcjonowania sektora gazu ziemnego, podstawy gazownictwa, użytkowanie i spalanie gazu ziemnego, projektowanie sieci i instalacji gazowych, materiały do budowy gazociągów i ochrona antykorozyjna, energetyka gazowa, pomiary w gazownictwie, podstawy ekonomii w gazownictwie, techniki i technologie bezwykopowe w gazownictwie, modelowanie i optymalizacja sieci gazowych, budowa sieci gazowych, magazynowanie gazu ziemnego, systemy telemechaniki i sterowanie sieciami gazowymi, użytkowanie i funkcjonowanie sieci gazowych, technologie skroplonego gazu ziemnego (LNG), ochrona środowiska w gazownictwie.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych, zawodowo związanych z sektorem gazowym, energetycznym, a także do osób zajmujących się problematyką wykorzystania gazu ziemnego, budowy i eksploatacji gazociągów.

Kierownik studiów podyplomowych

dr inż. Tomasz Włodek,tel.: 12 617 36 68, e-mail: transgaz@agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, tel.: 12 617 31 53, e-mail: mnosal@agh.edu.pl

Osoba do kontaktu

dr inż. Tomasz Włodek,tel.: 12 617 36 68, e-mail: transgaz@agh.edu.pl

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Sektor energetyczny Polski
Wykład: 4
3 Zaliczenie O
Prawne aspekty funkcjonowania sektora gazu ziemnego
Wykład: 5
3 Zaliczenie O
Podstawy gazownictwa
Wykład: 10
Ćwiczenia audytoryjne: 8
4 Egzamin O
Użytkowanie i spalanie gazu ziemnego
Wykład: 8
3 Zaliczenie O
Materiały do budowy gazociągów i ochrona antykorozyjna
Wykład: 10
Ćwiczenia laboratoryjne: 3
3 Zaliczenie O
Energetyka gazowa
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 3
4 Egzamin O
Pomiary w gazownictwie
Wykład: 8
3 Zaliczenie O
Techniki i technologie bezwykopowe w gazownictwie
Wykład: 10
3 Zaliczenie O
Procesy technologiczne w gazownictwie ziemnym
Wykład: 5
3 Zaliczenie O

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Projektowanie sieci i instalacji gazowych
Wykład: 20
4 Egzamin O
Podstawy ekonomii w gazownictwie
Wykład: 15
3 Zaliczenie O
Modelowanie i optymalizacja sieci gazowych
Wykład: 5
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
4 Egzamin O
Budowa sieci gazowych
Wykład: 10
3 Zaliczenie O
Magazynowanie gazu ziemnego
Wykład: 5
3 Zaliczenie O
Systemy telemechaniki i sterowanie sieciami gazowymi
Wykład: 5
3 Zaliczenie O
Użytkowanie i funkcjonowanie sieci gazowych
Wykład: 5
3 Zaliczenie O
Technologie skroplonego gazu ziemnego (LNG)
Wykład: 5
3 Zaliczenie O
Ochrona środowiska w gazownictwie
Wykład: 5
3 Zaliczenie O
Zajęcia terenowe
Zajęcia terenowe: 15
3 Zaliczenie O