A A A
pl | en | uk
2022/2023 Full-time studies postgraduate Faculty of Drilling, Oil and Gas

Gas transport and gas energy sector

Zakres tematyczny

Sektor energetyczny Polski, prawne aspekty funkcjonowania sektora gazu ziemnego, podstawy gazownictwa, użytkowanie i spalanie gazu ziemnego, projektowanie sieci i instalacji gazowych, materiały do budowy gazociągów i ochrona antykorozyjna, energetyka gazowa, pomiary w gazownictwie, podstawy ekonomii w gazownictwie, techniki i technologie bezwykopowe w gazownictwie, modelowanie i optymalizacja sieci gazowych, budowa sieci gazowych, magazynowanie gazu ziemnego, systemy telemechaniki i sterowanie sieciami gazowymi, użytkowanie i funkcjonowanie sieci gazowych, technologie skroplonego gazu ziemnego (LNG), ochrona środowiska w gazownictwie.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych, zawodowo związanych z sektorem gazowym, energetycznym, a także do osób zajmujących się problematyką wykorzystania gazu ziemnego, budowy i eksploatacji gazociągów.

Kierownik studiów podyplomowych

dr inż. Tomasz Włodek,tel.: 12 617 36 68, e-mail: transgaz@agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, tel.: 12 617 31 53, e-mail: mnosal@agh.edu.pl

Osoba do kontaktu

dr inż. Tomasz Włodek,tel.: 12 617 36 68, e-mail: transgaz@agh.edu.pl

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Sektor energetyczny Polski
Lecture: 4
3 Assessment O
Prawne aspekty funkcjonowania sektora gazu ziemnego
Lecture: 5
3 Assessment O
Podstawy gazownictwa
Lecture: 10
Auditorium classes: 8
4 Exam O
Utilization and combustion of natural gas
Lecture: 8
3 Assessment O
Materiały do budowy gazociągów i ochrona antykorozyjna
Lecture: 10
Laboratory classes: 3
3 Assessment O
Energetyka gazowa
Lecture: 15
Laboratory classes: 3
4 Exam O
Pomiary w gazownictwie
Lecture: 8
3 Assessment O
Techniki i technologie bezwykopowe w gazownictwie
Lecture: 10
3 Assessment O
Technological processes in natural gas sector
Lecture: 5
3 Assessment O

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Designing gas installations
Lecture: 20
4 Exam O
Podstawy ekonomii w gazownictwie
Lecture: 15
3 Assessment O
Modelowanie i optymalizacja sieci gazowych
Lecture: 5
Laboratory classes: 15
4 Exam O
Budowa sieci gazowych
Lecture: 10
3 Assessment O
Magazynowanie gazu ziemnego
Lecture: 5
3 Assessment O
Systemy telemechaniki i sterowanie sieciami gazowymi
Lecture: 5
3 Assessment O
Użytkowanie i funkcjonowanie sieci gazowych
Lecture: 5
3 Assessment O
Technologie skroplonego gazu ziemnego (LNG)
Lecture: 5
3 Assessment O
Ochrona środowiska w gazownictwie
Lecture: 5
3 Assessment O
Field classes
Fieldwork: 15
3 Assessment O