2022/2023 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

brak

Kształcenie na studiach II stopnia realizuje koncepcję kształcenia osób, które będą znać zagadnienia technologii informacyjnych oraz nabędą wiedzę pozwalającą na projektowanie i realizowanie zaawansowanych systemów informatycznych. Absolwenci posiadają szeroką wiedzę w dziedzinie oraz kluczową umiejętność samodzielnego jej poszerzania i rozwiązywania złożonych problemów inżynierskich. Są także przygotowywani do prowadzenia badań poprzez zdobywanie umiejętności wykonywania eksperymentów i pomiarów, zbierania i opracowywania wyników oraz wyciągania wniosków. Absolwenci posiadają także ważne umiejętności społeczne, takie jak praca zespołowa, negocjacje, komunikacja, samodzielność decyzyjna, świadomość następstw podejmowanych wyborów projektowych i realizacyjnych. W efekcie absolwenci kierunku są uznawani za najlepszych kandydatów do pracy i mogą podjąć pracę zawodową w renomowanych, światowych przedsiębiorstwach z branży IT. Często sami pracodawcy zabiegają o pozyskanie absolwentów Informatyki do swoich zespołów.

Opiekun kierunku: dr inż. Marek Gajęcki

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 110/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 91/2020 z dnia 8 maja 2020 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 19/2022 z dnia 2 marca 2022 r.

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Pracownia problemowa
Проектні заняття: 30
2 Залік O
Inf s2 sem1 egz
Сума аудиторних годин: 180
15 Іспит O
Inf s2 sem1 zal
Сума аудиторних годин: 132
9 Залік O
Matematyka
Сума аудиторних годин: 60
4 Іспит O

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Pracownia dyplomowa 1
Проектні заняття: 20
4 Залік O
Język angielski B2+ - obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach II stopnia dla studentów Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji (Informatyka)
Лекторат: 30
2 Іспит O
inf s2 sem2 egz
Сума аудиторних годин: 120
15 Іспит O
Inf s2 sem2 zal
Сума аудиторних годин: 176
9 Залік O

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Praca dyplomowa
Дипломна робота: 0
20 Залік O
Pracownia dyplomowa 2
Проектні заняття: 20
4 Залік O
Przedmioty humanistyczne i społeczne
Сума аудиторних годин: 48
6 Залік O