A A A
pl | en
2022/2023 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Faculty of Computer Science, Electronics and Telecommunications

Computer Science

Kształcenie na studiach II stopnia realizuje koncepcję kształcenia osób, które będą znać zagadnienia technologii informacyjnych oraz nabędą wiedzę pozwalającą na projektowanie i realizowanie zaawansowanych systemów informatycznych. Absolwenci posiadają szeroką wiedzę w dziedzinie oraz kluczową umiejętność samodzielnego jej poszerzania i rozwiązywania złożonych problemów inżynierskich. Są także przygotowywani do prowadzenia badań poprzez zdobywanie umiejętności wykonywania eksperymentów i pomiarów, zbierania i opracowywania wyników oraz wyciągania wniosków. Absolwenci posiadają także ważne umiejętności społeczne, takie jak praca zespołowa, negocjacje, komunikacja, samodzielność decyzyjna, świadomość następstw podejmowanych wyborów projektowych i realizacyjnych. W efekcie absolwenci kierunku są uznawani za najlepszych kandydatów do pracy i mogą podjąć pracę zawodową w renomowanych, światowych przedsiębiorstwach z branży IT. Często sami pracodawcy zabiegają o pozyskanie absolwentów Informatyki do swoich zespołów.

Opiekun kierunku: dr inż. Marek Gajęcki

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 110/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 91/2020 z dnia 8 maja 2020 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 19/2022 z dnia 2 marca 2022 r.

Summer semester, 2022/2023

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Pracownia problemowa
Project classes: 30
2 Completing the classes O
Inf s2 sem1 egz
Total number of contact hours: 180
15 Exam O
Inf s2 sem1 zal
Total number of contact hours: 132
9 Completing the classes O
Matematyka
Total number of contact hours: 60
4 Exam O

Winter semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Master's Thesis workshop 1
Project classes: 20
4 Completing the classes O
English B2+ course- compulsatory course for students of SECOND CYCLE STUDIES at the Faculty of Computer Science, Electronics and Telecommunications (Computer Science)
Foreign language classes: 30
2 Exam O
inf s2 sem2 egz
Total number of contact hours: 120
15 Exam O
Inf s2 sem2 zal
Total number of contact hours: 176
9 Completing the classes O

Summer semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Diploma Thesis
Diploma Thesis: 0
20 Completing the classes O
Master's Thesis workshop 2
Project classes: 20
4 Completing the classes O
Przedmioty humanistyczne i społeczne
Total number of contact hours: 48
6 Completing the classes O