A A A
pl | en
2022/2023 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Informatyka

Kształcenie na studiach II stopnia realizuje koncepcję kształcenia osób, które będą znać zagadnienia technologii informacyjnych oraz nabędą wiedzę pozwalającą na projektowanie i realizowanie zaawansowanych systemów informatycznych. Absolwenci posiadają szeroką wiedzę w dziedzinie oraz kluczową umiejętność samodzielnego jej poszerzania i rozwiązywania złożonych problemów inżynierskich. Są także przygotowywani do prowadzenia badań poprzez zdobywanie umiejętności wykonywania eksperymentów i pomiarów, zbierania i opracowywania wyników oraz wyciągania wniosków. Absolwenci posiadają także ważne umiejętności społeczne, takie jak praca zespołowa, negocjacje, komunikacja, samodzielność decyzyjna, świadomość następstw podejmowanych wyborów projektowych i realizacyjnych. W efekcie absolwenci kierunku są uznawani za najlepszych kandydatów do pracy i mogą podjąć pracę zawodową w renomowanych, światowych przedsiębiorstwach z branży IT. Często sami pracodawcy zabiegają o pozyskanie absolwentów Informatyki do swoich zespołów.

Opiekun kierunku: dr inż. Marek Gajęcki

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 110/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 91/2020 z dnia 8 maja 2020 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 19/2022 z dnia 2 marca 2022 r.

Semestr letni, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Pracownia problemowa
Ćwiczenia projektowe: 30
2 Zaliczenie O
Inf s2 sem1 egz
Suma godzin kontaktowych: 180
15 Egzamin O
Inf s2 sem1 zal
Suma godzin kontaktowych: 132
9 Zaliczenie O
Matematyka
Suma godzin kontaktowych: 60
4 Egzamin O

Semestr zimowy, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Pracownia dyplomowa 1
Ćwiczenia projektowe: 20
4 Zaliczenie O
Język angielski B2+ - obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach II stopnia dla studentów Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji (Informatyka)
Lektorat: 30
2 Egzamin O
inf s2 sem2 egz
Suma godzin kontaktowych: 120
15 Egzamin O
Inf s2 sem2 zal
Suma godzin kontaktowych: 176
9 Zaliczenie O

Semestr letni, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praca dyplomowa
Praca dyplomowa: 0
20 Zaliczenie O
Pracownia dyplomowa 2
Ćwiczenia projektowe: 20
4 Zaliczenie O
Przedmioty humanistyczne i społeczne
Suma godzin kontaktowych: 48
6 Zaliczenie O