2022/2023 Стаціонарне Studia inżynierskie I stopnia Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

brak

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn istnieje w ofercie edukacyjnej Uczelni i wydziału od bardzo wielu lat. Kierunek MiBM stanowi nowoczesny kierunek nauczania odpowiadający na aktualne wyzwania płynące z gospodarki. Absolwenci kierunku są przygotowywani do zespołowego rozwiązywania problemów inżynierskich w oparciu o wiedzę i umiejętności. Posiadają także kompetencje niezbędne do funkcjonowania w nowoczesnych systemach techniczno – socjologicznych. Wydział ustawicznie doskonali jakość kształcenia poprzez działania merytoryczne (prowadzenie badań, rozwój bazy laboratoryjnej, realizację projektów dydaktycznych krajowych oraz we współpracy międzynarodowej, wspieranie studenckiego ruchu naukowego). Bardzo duża liczba przedsiębiorstw produkcyjnych i projektowych skupionych w aglomeracji śląsko – małopolskiej stanowi bardzo chłonny rynek pracy, na którym doskonali radzą sobie absolwenci kierunku MiBM. W sposób szczególny jest to widoczne w zatrudnianiu absolwentów MiBM w renomowanych korporacjach z branży “automotive” (Valeo, Delphi, BWI, Nidec, Teamtechnik), a także innych znanych firmach: ABB, Vissman, Tauron, KGHM Polska Miedź, Sandvik, PZL.
Według badań Centrum Karier corocznie ponad 91% absolwentów znajduje zatrudnienie zaledwie w kilka miesięcy po ukończeniu studiów. O wysokim poziomie kształcenia na kierunku MiBM świadczy fakt, że w prestiżowym rankingu PERSPEKTYW kierunek ten od od pięciu lat (od 2014) jest najlepszym kierunkiem w Polsce.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Tomasz Machniewicz, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 112/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 49/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Techniki wytwarzania
Лекція: 14
Аудиторні заняття: 14
3 Іспит O
Wychowanie fizyczne 1
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
Moduł HS przedmioty humanistyczno - społeczne
Лекція: 30
2 Залік O
Techniki informatyczne
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4 Залік O
Fizyka 1
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
4 Залік O
Chemia
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
6 Іспит O
Matematyka 1
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 45
9 Іспит O
Podstawy inżynierii maszyn
Лекція: 26
Семінарські заняття: 15
2 Залік O

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Mechanika 1
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
4 Залік O
Matematyka 2
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 45
9 Іспит O
Elektrotechnika i elektronika
Лекція: 26
Лабораторні заняття: 14
3 Залік O
Język obcy 1
Лекторат: 30
- Залік O
Zapis konstrukcji
Лекція: 26
Проектні заняття: 28
4 Залік O
Podstawy nauki o materiałach
Лекція: 39
Лабораторні заняття: 24
5 Іспит O
Wychowanie fizyczne 2
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Fizyka 2
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
5 Іспит O

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Mechanika 2
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
5 Іспит O
Termodynamika
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 26
Лабораторні заняття: 14
6 Іспит O
Język obcy 2
Лекторат: 45
- Залік O
Grafika inżynierska
Проектні заняття: 28
2 Залік O
Technologie obróbki ubytkowej
Лекція: 26
Аудиторні заняття: 14
Лабораторні заняття: 14
4 Іспит O
Wychowanie fizyczne 3
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Napędy maszyn
Лекція: 26
Аудиторні заняття: 26
Лабораторні заняття: 26
6 Залік O
Technologie obróbki bezubytkowej
Лекція: 14
Аудиторні заняття: 14
Лабораторні заняття: 14
3 Іспит O
Podstawy wytrzymałości materiałów
Лекція: 26
Аудиторні заняття: 26
4 Залік O

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Podstawy konstrukcji maszyn 1
Лекція: 26
Лабораторні заняття: 14
Проектні заняття: 26
6 Залік O
Język obcy 3
Лекторат: 60
5 Іспит O
Wytrzymałość elementów maszyn
Лекція: 26
Аудиторні заняття: 26
Лабораторні заняття: 14
6 Іспит O
Podstawy automatyki
Лекція: 39
Аудиторні заняття: 20
Лабораторні заняття: 24
6 Іспит O
Badania operacyjne i eksploatacyjne
Лекція: 28
Проектні заняття: 14
3 Залік O
Teoria mechanizmów i maszyn
Лекція: 26
Аудиторні заняття: 14
Лабораторні заняття: 10
4 Іспит O

Зимовий сместр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Metrologia 2
Лекція: 14
Лабораторні заняття: 14
3 Залік O
Podstawy konstrukcji maszyn 2
Лекція: 26
Проектні заняття: 26
5 Іспит O
Metody obliczeniowe i planowanie eksperymentu
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 14
Лабораторні заняття: 14
Проектні заняття: 14
6 Іспит O
Inżynierskie oprogramowanie komputerowe
Лекція: 14
Лабораторні заняття: 26
3 Залік O
Mechanika płynów
Лекція: 26
Аудиторні заняття: 14
Лабораторні заняття: 14
4 Іспит O
Moduł obieralny sem_5
Сума аудиторних годин: 34
3 Залік O
Metrologia 1
Лекція: 14
Аудиторні заняття: 14
Лабораторні заняття: 14
3 Залік O
Inżynieria maszyn i urządzeń
Лекція: 14
Аудиторні заняття: 14
Лабораторні заняття: 12
3 Залік O

Літній семестр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Przedmiot profilu dyplomowania
Сума аудиторних годин: 60
5 Залік O
Praktyki studenckie
Професійна практика: 0
4 Залік O
Moduł obieralny sem_6
Сума аудиторних годин: 28
2 Залік O
Maszyny i urządzenia technologiczne
Лекція: 26
Лабораторні заняття: 14
3 Залік O
Maszyny i urządzenia transportowe
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 14
Проектні заняття: 14
5 Іспит O
Maszyny i urządzenia energetyczne
Лекція: 26
Лабораторні заняття: 14
3 Залік O
Eksploatacja maszyn
Лекція: 26
Семінарські заняття: 14
2 Залік O
Projektowanie maszyn
Лекція: 14
Проектні заняття: 26
3 Іспит O
Praca przejściowa BM
Контрольні та перехідні роботи: 45
3 Залік O

Зимовий сместр, 2025/2026

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Blok modułów obieralnych w języku obcym_I
Сума аудиторних годин: 30
3 Залік O
Moduł HS przedmioty humanistyczno - społeczne
Сума аудиторних годин: 30
2 Залік O
Obieralny pozakierunkowy
Сума аудиторних годин: 24
2 Залік O
HS-humanistyczno-społeczne BM IE
Сума аудиторних годин: 28
2 Залік O
Obieralny dla MiBM
Сума аудиторних годин: 28
2 Залік O
Nowoczesne technologie maszyn
Сума аудиторних годин: 34
3 Залік O
Seminarium dyplomowe BM
Семінарські заняття: 15
1 Залік O
Projekt dyplomowy
Дипломна робота: 0
15 Залік O