A A A

Увійди

pl | en | uk

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn istnieje w ofercie edukacyjnej Uczelni i wydziału od bardzo wielu lat. Kierunek MiBM stanowi nowoczesny kierunek nauczania odpowiadający na aktualne wyzwania płynące z gospodarki. Absolwenci kierunku są przygotowywani do zespołowego rozwiązywania problemów inżynierskich w oparciu o wiedzę i umiejętności. Posiadają także kompetencje niezbędne do funkcjonowania w nowoczesnych systemach techniczno – socjologicznych. Wydział ustawicznie doskonali jakość kształcenia poprzez działania merytoryczne (prowadzenie badań, rozwój bazy laboratoryjnej, realizację projektów dydaktycznych krajowych oraz we współpracy międzynarodowej, wspieranie studenckiego ruchu naukowego). Bardzo duża liczba przedsiębiorstw produkcyjnych i projektowych skupionych w aglomeracji śląsko – małopolskiej stanowi bardzo chłonny rynek pracy, na którym doskonali radzą sobie absolwenci kierunku MiBM. W sposób szczególny jest to widoczne w zatrudnianiu absolwentów MiBM w renomowanych korporacjach z branży “automotive” (Valeo, Delphi, BWI, Nidec, Teamtechnik), a także innych znanych firmach: ABB, Vissman, Tauron, KGHM Polska Miedź, Sandvik, PZL.
Według badań Centrum Karier corocznie ponad 91% absolwentów znajduje zatrudnienie zaledwie w kilka miesięcy po ukończeniu studiów. O wysokim poziomie kształcenia na kierunku MiBM świadczy fakt, że w prestiżowym rankingu PERSPEKTYW kierunek ten od od pięciu lat (od 2014) jest najlepszym kierunkiem w Polsce.

Opiekun kierunku: prof. dr hab. inż. Edward Michlowicz

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 112/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 49/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 14
Аудиторні заняття: 14
3.0 Іспит O
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
Лекція: 30
2.0 O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
4.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
6.0 Іспит O
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 45
9.0 Іспит O
Лекція: 26
Семінарські заняття: 15
2.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
4.0 Залік O
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 45
9.0 Іспит O
Лекція: 26
Лабораторні заняття: 14
3.0 Залік O
Лекторат: 30
- O
Лекція: 26
Проектні заняття: 28
4.0 Залік O
Лекція: 39
Лабораторні заняття: 24
5.0 Іспит O
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
5.0 Іспит O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
5.0 Іспит O
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 26
Лабораторні заняття: 14
6.0 Іспит O
Лекторат: 45
- O
Проектні заняття: 28
2.0 Залік O
Лекція: 26
Аудиторні заняття: 14
Лабораторні заняття: 14
4.0 Іспит O
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Лекція: 26
Аудиторні заняття: 26
Лабораторні заняття: 26
6.0 Залік O
Лекція: 14
Аудиторні заняття: 14
Лабораторні заняття: 14
3.0 Іспит O
Лекція: 26
Аудиторні заняття: 26
4.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 26
Лабораторні заняття: 14
Проектні заняття: 26
6.0 Залік O
Лекторат: 60
5.0 O
Лекція: 26
Аудиторні заняття: 26
Лабораторні заняття: 14
6.0 Іспит O
Лекція: 39
Аудиторні заняття: 20
Лабораторні заняття: 24
6.0 Іспит O
Лекція: 28
Проектні заняття: 14
3.0 Залік O
Лекція: 26
Аудиторні заняття: 14
Лабораторні заняття: 10
4.0 Іспит O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 14
Лабораторні заняття: 14
3.0 Залік O
Лекція: 26
Проектні заняття: 26
5.0 Іспит O
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 14
Лабораторні заняття: 14
Проектні заняття: 14
6.0 Іспит O
Лекція: 14
Лабораторні заняття: 26
3.0 Залік O
Лекція: 26
Аудиторні заняття: 14
Лабораторні заняття: 14
4.0 Іспит O
Сума аудиторних годин: 34
3.0 O
Лекція: 14
Аудиторні заняття: 14
Лабораторні заняття: 14
3.0 Залік O
Лекція: 14
Аудиторні заняття: 14
Лабораторні заняття: 12
3.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Сума аудиторних годин: 60
5.0 O
Професійна практика: 0
4.0 O
Сума аудиторних годин: 28
2.0 O
Лекція: 26
Лабораторні заняття: 14
3.0 Залік O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 14
Проектні заняття: 14
5.0 Іспит O
Лекція: 26
Лабораторні заняття: 14
3.0 Залік O
Лекція: 26
Семінарські заняття: 14
2.0 Залік O
Лекція: 14
Проектні заняття: 26
3.0 Іспит O
Контрольні та перехідні роботи: 45
3.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2025/2026

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Сума аудиторних годин: 30
3.0 O
Сума аудиторних годин: 30
2.0 O
Сума аудиторних годин: 24
2.0 O
Сума аудиторних годин: 28
2.0 O
Сума аудиторних годин: 28
2.0 O
Сума аудиторних годин: 34
3.0 O
Семінарські заняття: 15
1.0 O
Дипломна робота: 0
15.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором