A A A
pl | en
2022/2023 Full-time studies First-cycle (engineer) programme Faculty of Mechanical Engineering and Robotics

Mechanical Engineering

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn istnieje w ofercie edukacyjnej Uczelni i wydziału od bardzo wielu lat. Kierunek MiBM stanowi nowoczesny kierunek nauczania odpowiadający na aktualne wyzwania płynące z gospodarki. Absolwenci kierunku są przygotowywani do zespołowego rozwiązywania problemów inżynierskich w oparciu o wiedzę i umiejętności. Posiadają także kompetencje niezbędne do funkcjonowania w nowoczesnych systemach techniczno – socjologicznych. Wydział ustawicznie doskonali jakość kształcenia poprzez działania merytoryczne (prowadzenie badań, rozwój bazy laboratoryjnej, realizację projektów dydaktycznych krajowych oraz we współpracy międzynarodowej, wspieranie studenckiego ruchu naukowego). Bardzo duża liczba przedsiębiorstw produkcyjnych i projektowych skupionych w aglomeracji śląsko – małopolskiej stanowi bardzo chłonny rynek pracy, na którym doskonali radzą sobie absolwenci kierunku MiBM. W sposób szczególny jest to widoczne w zatrudnianiu absolwentów MiBM w renomowanych korporacjach z branży “automotive” (Valeo, Delphi, BWI, Nidec, Teamtechnik), a także innych znanych firmach: ABB, Vissman, Tauron, KGHM Polska Miedź, Sandvik, PZL.
Według badań Centrum Karier corocznie ponad 91% absolwentów znajduje zatrudnienie zaledwie w kilka miesięcy po ukończeniu studiów. O wysokim poziomie kształcenia na kierunku MiBM świadczy fakt, że w prestiżowym rankingu PERSPEKTYW kierunek ten od od pięciu lat (od 2014) jest najlepszym kierunkiem w Polsce.

Opiekun kierunku: prof. dr hab. inż. Edward Michlowicz

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 112/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 49/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Winter semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Techniki wytwarzania
Lecture: 14
Auditorium classes: 14
3 Exam O
Physical Education 1
Physical Education: 30
- Assessment O
Moduł HS przedmioty humanistyczno - społeczne
Lecture: 30
2 Assessment O
Techniki informatyczne
Lecture: 28
Laboratory classes: 28
4 Assessment O
Physics 1
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
4 Assessment O
Chemia
Lecture: 30
Laboratory classes: 30
6 Exam O
Mathematics 1
Lecture: 45
Auditorium classes: 45
9 Exam O
Foundamentals of machines engineering
Lecture: 26
Seminars: 15
2 Assessment O

Summer semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Mechanika 1
Lecture: 28
Auditorium classes: 28
4 Assessment O
Matematyka 2
Lecture: 45
Auditorium classes: 45
9 Exam O
Electrical engineering and electronics
Lecture: 26
Laboratory classes: 14
3 Assessment O
Foreign language 1
Foreign language classes: 30
- Assessment O
Zapis konstrukcji
Lecture: 26
Project classes: 28
4 Assessment O
Fundamentals of material science
Lecture: 39
Laboratory classes: 24
5 Exam O
Physical Education 2
Physical Education: 15
- Assessment O
Physics 2
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
5 Exam O

Winter semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Mechanika 2
Lecture: 28
Auditorium classes: 28
5 Exam O
Thermodynamics
Lecture: 28
Auditorium classes: 26
Laboratory classes: 14
6 Exam O
Język obcy 2
Foreign language classes: 45
- Assessment O
Graphics engineering
Project classes: 28
2 Assessment O
Technologie obróbki ubytkowej
Lecture: 26
Auditorium classes: 14
Laboratory classes: 14
4 Exam O
Physical Education 3
Physical Education: 15
- Assessment O
Napędy maszyn
Lecture: 26
Auditorium classes: 26
Laboratory classes: 26
6 Assessment O
Technologie obróbki bezubytkowej
Lecture: 14
Auditorium classes: 14
Laboratory classes: 14
3 Exam O
Podstawy wytrzymałości materiałów
Lecture: 26
Auditorium classes: 26
4 Assessment O

Summer semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Podstawy konstrukcji maszyn 1
Lecture: 26
Laboratory classes: 14
Project classes: 26
6 Assessment O
Język obcy 3
Foreign language classes: 60
5 Exam O
Wytrzymałość elementów maszyn
Lecture: 26
Auditorium classes: 26
Laboratory classes: 14
6 Exam O
Podstawy automatyki
Lecture: 39
Auditorium classes: 20
Laboratory classes: 24
6 Exam O
Badania operacyjne i eksploatacyjne
Lecture: 28
Project classes: 14
3 Assessment O
Teoria mechanizmów i maszyn
Lecture: 26
Auditorium classes: 14
Laboratory classes: 10
4 Exam O

Winter semester, 2024/2025

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Metrologia 2
Lecture: 14
Laboratory classes: 14
3 Assessment O
Podstawy konstrukcji maszyn 2
Lecture: 26
Project classes: 26
5 Exam O
Numerical methods
Lecture: 28
Auditorium classes: 14
Laboratory classes: 14
Project classes: 14
6 Exam O
Engineering software
Lecture: 14
Laboratory classes: 26
3 Assessment O
Fluid Mechanics
Lecture: 26
Auditorium classes: 14
Laboratory classes: 14
4 Exam O
Moduł obieralny sem_5
Total number of contact hours: 34
3 Assessment O
Metrologia 1
Lecture: 14
Auditorium classes: 14
Laboratory classes: 14
3 Assessment O
Engineering of machines and devices
Lecture: 14
Auditorium classes: 14
Laboratory classes: 12
3 Assessment O

Summer semester, 2024/2025

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Przedmiot profilu dyplomowania
Total number of contact hours: 60
5 Assessment O
Praktyki studenckie
Practical placement: 0
4 Assessment O
Moduł obieralny sem_6
Total number of contact hours: 28
2 Assessment O
Maszyny i urządzenia technologiczne
Lecture: 26
Laboratory classes: 14
3 Assessment O
Maszyny i urządzenia transportowe
Lecture: 28
Laboratory classes: 14
Project classes: 14
5 Exam O
Maszyny i urządzenia energetyczne
Lecture: 26
Laboratory classes: 14
3 Assessment O
Eksploatacja maszyn
Lecture: 26
Seminars: 14
2 Assessment O
Projektowanie maszyn
Lecture: 14
Project classes: 26
3 Exam O
Praca przejściowa BM
Progress evaluation and interim assignments: 45
3 Assessment O

Winter semester, 2025/2026

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Blok modułów obieralnych w języku obcym_I
Total number of contact hours: 30
3 Assessment O
Moduł HS przedmioty humanistyczno - społeczne
Total number of contact hours: 30
2 Assessment O
Elective non-directional
Total number of contact hours: 24
2 Assessment O
HS-humanistyczno-społeczne BM IE
Total number of contact hours: 28
2 Assessment O
Elective module
Total number of contact hours: 28
2 Assessment O
Nowoczesne technologie maszyn
Total number of contact hours: 34
3 Assessment O
Seminarium dyplomowe BM
Seminars: 15
1 Assessment O
Final Project
Diploma Thesis: 0
15 Assessment O