A A A
pl | en
2020/2021 Stacjonarne Prowadzone w językach obcych Przedmioty ogólne

Przedmioty humanistyczne i społeczne I stopnia

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Podstawy psychologii
Wykład: 30
2 Zaliczenie W
Rachunek kosztów dla inżynierów
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3 Zaliczenie W
Socjologia. Wybrane zagadnienia
Wykład: 30
2 Zaliczenie W
Język polski w technice
Wykład: 15
Zajęcia seminaryjne: 15
2 Zaliczenie W
Sztuka prezentacji i wystąpień
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3 Zaliczenie W
Konflikty współczesnego świata
Wykład: 30
2 Zaliczenie W
Zarządzanie własnym rozwojem
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3 Zaliczenie W
Kształtowanie wizerunku menedżera
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3 Zaliczenie W
Podstawy prawa
Wykład: 30
2 Zaliczenie W
Ekonomia menedżerska
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3 Zaliczenie W
Eksploracja podwodna
Wykład: 30
2 Zaliczenie W
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przemysłowego
Wykład: 15
Zajęcia seminaryjne: 15
2 Zaliczenie W
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3 Zaliczenie W
Historia techniki i kultury materialnej
Wykład: 21
Zajęcia terenowe: 9
3 Zaliczenie W
Podstawy negocjacji
Wykład: 30
2 Zaliczenie W
Bliski Wschód – kultura i społeczeństwo
Wykład: 30
2 Zaliczenie W
Komunikacja społeczna
Wykład: 30
2 Zaliczenie W
Kultura języka polskiego
Wykład: 15
Zajęcia seminaryjne: 15
2 Zaliczenie W
Nowe media w komunikacji społecznej
Zajęcia warsztatowe: 30
2 Zaliczenie W
Podstawy przedsiębiorczości
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3 Zaliczenie W

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Biznes Plan
Wykład: 15
Zajęcia warsztatowe: 30
3 Zaliczenie W
Człowiek wobec środowiska na przestrzeni dziejów
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 15
3 Zaliczenie W
Ekologiczne aspekty życia człowieka
Wykład: 15
Zajęcia seminaryjne: 15
3 Zaliczenie W
Eksploracja podwodna
Wykład: 30
2 Zaliczenie W
Geoportale w społeczeństwie informacyjnym
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 30
3 Zaliczenie W
Globalizacja. Nowe wyzwania współczesnego świata
Wykład: 30
2 Zaliczenie W
Gospodarka przestrzenna dla opornych
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 15
3 Zaliczenie W
Historia ceramiki
Wykład: 15
Zajęcia seminaryjne: 15
3 Zaliczenie W
Historia techniki i kultury materialnej
Wykład: 21
Zajęcia terenowe: 9
3 Zaliczenie W
Konflikty współczesnego świata
Wykład: 30
2 Zaliczenie W
Literatura XX wieku – przewodnik dla inżyniera
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3 Zaliczenie W
Metodyka skutecznego studiowania
Wykład: 30
2 Zaliczenie W
Minimalizm, konsumpcjonizm i inne nowoczesne filozofie życia
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3 Zaliczenie W
Muzyka klasyczna – praktyczny przewodnik dla inżyniera
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3 Zaliczenie W
Muzyka od baroku do impresjonizmu
Zajęcia seminaryjne: 30
2 Zaliczenie W
Nowatorskie strategie inwestycji w papiery wartościowe
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 30
3 Zaliczenie W
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przemysłowego
Wykład: 15
Zajęcia seminaryjne: 15
2 Zaliczenie W
Opera dla inżynierów - podstawy wiedzy o sztuce operowej
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3 Zaliczenie W
Podstawy negocjacji
Wykład: 30
2 Zaliczenie W
Podstawy przedsiębiorczości
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3 Zaliczenie W
Pojęcia i metody przestrzenne w naukach społecznych
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 15
3 Zaliczenie W
Psychologia przedsiębiorczości
Zajęcia warsztatowe: 30
2 Zaliczenie W
Rachunek kosztów dla inżynierów
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3 Zaliczenie W
Religie świata: człowiek a sacrum
Wykład: 30
2 Zaliczenie W
Rozwój kompetencji miękkich
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3 Zaliczenie W
Rynek nieruchomości – wybrane aspekty
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 15
3 Zaliczenie W
Socjologia podróży i turystyki
Wykład: 30
2 Zaliczenie W
Sztuka prezentacji i wystąpień
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3 Zaliczenie W
Wielkie katastrofy ekologiczne
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 15
3 Zaliczenie W
Wprowadzenie do nauki o konserwacji i zabezpieczaniu dzieł sztuki i zabytków
Wykład: 30
Zajęcia praktyczne: 15
3 Zaliczenie W
Współczesne trendy w kształtowaniu przestrzeni miejskiej
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 15
3 Zaliczenie W
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3 Zaliczenie W
Zarządzanie własnym rozwojem
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3 Zaliczenie W