A A A

Увійди

pl | en | uk

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

Kierunek studiów Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.
Podstawowe cele kształcenia na studiach I stopnia kierunku Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi obejmują przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie szeroko pojętej inżynierii produkcji i jakości oraz nowoczesnego zarządzania, które powinna posiadać kadra inżynieryjno-techniczna zatrudniona w przemyśle. Absolwenci kierunku mogą podjąć pracę m.in. jako inżynierowie produkcji, kadra zarządzająca wyższego i niższego szczebla, menadżerowie, logistycy, doradcy finansowi, audytorzy, kierownicy projektów, planiści, specjaliści ds. produkcji, zarządzania jakością, CSR, organizacji produkcji, inżynierowie procesu, inżynierowie produktu.
Po ukończeniu studio I stopnia, absolwenci kierunku Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi mają możliwość podjęcia studiów na II stopniu tego samego kierunku, w tym możliwość podjęcia jednej z pięciu specjalności.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Radosław Pomykała, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 106/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
6.0 Іспит O
Математика I
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6.0 Іспит O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
4.0 Іспит O
Лекція: 30
2.0 Залік O
Лекція: 30
Проектні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекція: 30
2.0 Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
3.0 Залік O
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
Проектні заняття: 15
4.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
5.0 Іспит O
Математика II
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6.0 Іспит O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекція: 30
Проектні заняття: 15
5.0 Іспит O
Лекторат: 30
- O
Лекція: 30
2.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
6.0 Іспит O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 30
3.0 Залік O
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
6.0 Іспит O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6.0 Іспит O
Сума аудиторних годин: 75
6.0 O
Лекторат: 45
- O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2.0 Залік O
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
4.0 Іспит O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
5.0 Іспит O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
5.0 Іспит O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 30
3.0 Залік O
Лекторат: 60
5.0 O
Сума аудиторних годин: 75
6.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
4.0 Іспит O
Лекція: 30
Проектні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3.0 Іспит O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
4.0 Іспит O
Сума аудиторних годин: 150
10.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
4.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
Проектні заняття: 15
6.0 Іспит O
Професійна практика: 0
4.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
Проектні заняття: 15
6.0 Іспит O
Сума аудиторних годин: 150
10.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2025/2026

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Дипломна робота: 0
15.0 Залік O
Аудиторні заняття: 30
2.0 Залік O
Сума аудиторних годин: 90
7.0 O
Сума аудиторних годин: 30
3.0 O
Сума аудиторних годин: 45
3.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором