A A A
pl | en
2022/2023 Full-time studies First-cycle (engineer) programme Faculty of Civil Engineering and Resource Management

Engineering and Industrial Process Management

Kierunek studiów Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.
Podstawowe cele kształcenia na studiach I stopnia kierunku Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi obejmują przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie szeroko pojętej inżynierii produkcji i jakości oraz nowoczesnego zarządzania, które powinna posiadać kadra inżynieryjno-techniczna zatrudniona w przemyśle. Absolwenci kierunku mogą podjąć pracę m.in. jako inżynierowie produkcji, kadra zarządzająca wyższego i niższego szczebla, menadżerowie, logistycy, doradcy finansowi, audytorzy, kierownicy projektów, planiści, specjaliści ds. produkcji, zarządzania jakością, CSR, organizacji produkcji, inżynierowie procesu, inżynierowie produktu.
Po ukończeniu studio I stopnia, absolwenci kierunku Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi mają możliwość podjęcia studiów na II stopniu tego samego kierunku, w tym możliwość podjęcia jednej z pięciu specjalności.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Radosław Pomykała, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 106/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Winter semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Geometry and Engineering Graphics
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
Project classes: 15
3 Assessment O
Chemia
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
6 Exam O
Mathematics I
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O
Microeconomy
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
4 Exam O
Basics of Psychology
Lecture: 30
2 Assessment O
Podstawy zarządzania
Lecture: 30
Project classes: 15
3 Assessment O
Business Law
Lecture: 30
2 Assessment O
Information technology
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
2 Assessment O

Summer semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Bezpieczeństwo i ergonomia pracy
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
3 Assessment O
Physical Education 1
Physical Education: 30
- Assessment O
Material science
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
2 Assessment O
Podstawy metrologii
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
2 Assessment O
Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
Project classes: 15
4 Assessment O
Macroeconomy
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
5 Exam O
Mathematics II
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O
Physics I
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
3 Assessment O
Fundamentals of engineering design
Lecture: 30
Project classes: 15
5 Exam O
Język obcy, studia I stopnia, stacjonarne
Foreign language classes: 30
- Assessment O
H. Przedmioty humanistyczne, społeczne i ekonomiczne I.1
Lecture: 30
2 Assessment O

Winter semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Physics II
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
6 Exam O
Mechanics and strength of materials
Lecture: 15
Auditorium classes: 30
3 Assessment O
Physical Education 2
Physical Education: 15
- Assessment O
Inżynieria elektryczna
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
3 Assessment O
Projektowanie systemów produkcyjnych
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
6 Exam O
Statistics
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O
Przedmioty obieralne dla sem. 3, kier. ZiIP I stopnia, stacjonarne
Total number of contact hours: 75
6 Assessment O
Język obcy, studia I stopnia, stacjonarne
Foreign language classes: 45
- Assessment O

Summer semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Podstawy konstrukcji maszyn
Lecture: 15
Project classes: 15
2 Assessment O
Physical Education 3
Physical Education: 15
- Assessment O
Reengineering
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
Project classes: 15
4 Exam O
Operational research
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
5 Exam O
Metody zarządzania produkcją
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
5 Exam O
Rachunkowość
Lecture: 15
Auditorium classes: 30
3 Assessment O
A. Język obcy, studia I stopnia, stacjonarne, sem. 3/3
Foreign language classes: 60
5 Exam O
Przedmioty obieralne dla sem. 4, kier. ZiIP I stopnia, stacjonarne
Total number of contact hours: 75
6 Assessment O

Winter semester, 2024/2025

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Ekonometria
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
3 Assessment O
Logistyka w przedsiębiorstwie
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
Project classes: 15
4 Exam O
Marketing
Lecture: 30
Project classes: 15
3 Assessment O
Podstawy automatyzacji i robotyzacji
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
3 Assessment O
Cost Analysis for Engineers
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
3 Exam O
Project Management
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
4 Exam O
Przedmioty obieralne dla sem. 5, kier. ZiIP I stopnia, stacjonarne
Total number of contact hours: 150
10 Assessment O

Summer semester, 2024/2025

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Innowacyjność i projektowanie produktu
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
4 Assessment O
Finanse przedsiębiorstwa
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
Project classes: 15
6 Exam O
-
Practical placement: 0
4 Assessment O
Quality management
Lecture: 30
Auditorium classes: 30
Project classes: 15
6 Exam O
Przedmioty obieralne dla sem. 6, kier. ZiIP I stopnia, stacjonarne
Total number of contact hours: 150
10 Assessment O

Winter semester, 2025/2026

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Final Project
Diploma Thesis: 0
15 Assessment O
Seminarium dyplomowe inżynierskie
Auditorium classes: 30
2 Assessment O
Przedmioty obieralne dla sem. 7, kier. ZiIP I stopnia, stacjonarne
Total number of contact hours: 90
7 Assessment O
Foreign-language subjects selected for the first level, st
Total number of contact hours: 30
3 Assessment O
H. Przedmioty humanistyczne, społeczne i ekonomiczne I.2
Total number of contact hours: 45
3 Assessment O