A A A

Zaloguj się

pl | en | uk

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

INŻYNIERIA I ZARZĄDZANIE PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI

Kierunek studiów Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.
Podstawowe cele kształcenia na studiach I stopnia kierunku Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi obejmują przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie szeroko pojętej inżynierii produkcji i jakości oraz nowoczesnego zarządzania, które powinna posiadać kadra inżynieryjno-techniczna zatrudniona w przemyśle. Absolwenci kierunku mogą podjąć pracę m.in. jako inżynierowie produkcji, kadra zarządzająca wyższego i niższego szczebla, menadżerowie, logistycy, doradcy finansowi, audytorzy, kierownicy projektów, planiści, specjaliści ds. produkcji, zarządzania jakością, CSR, organizacji produkcji, inżynierowie procesu, inżynierowie produktu.
Po ukończeniu studio I stopnia, absolwenci kierunku Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi mają możliwość podjęcia studiów na II stopniu tego samego kierunku, w tym możliwość podjęcia jednej z pięciu specjalności.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Radosław Pomykała, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 106/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Semestr zimowy, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Geometria i grafika inżynierska
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
3.0 Zaliczenie O
Chemia
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
6.0 Egzamin O
Matematyka I
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
6.0 Egzamin O
Mikroekonomia
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
4.0 Egzamin O
Podstawy psychologii
Wykład: 30
2.0 Zaliczenie O
Podstawy zarządzania
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 15
3.0 Zaliczenie O
Prawo gospodarcze
Wykład: 30
2.0 Zaliczenie O
Technologie informacyjne
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2.0 Zaliczenie O
 • O - Obowiązkowy
 • W - Do wyboru

Semestr letni, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
BHP i ergonomia
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3.0 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 1
Zajęcia z wychowania fizycznego: 30
- Zaliczenie O
Materiałoznawstwo
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2.0 Zaliczenie O
Podstawy metrologii
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
2.0 Zaliczenie O
Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
Ćwiczenia projektowe: 15
4.0 Zaliczenie O
Makroekonomia
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
5.0 Egzamin O
Matematyka II
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
6.0 Egzamin O
Fizyka I
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3.0 Zaliczenie O
Podstawy projektowania inżynierskiego
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 15
5.0 Egzamin O
Język obcy, studia I stopnia, stacjonarne
Lektorat: 30
- O
H. Przedmioty humanistyczne, społeczne i ekonomiczne I.1
Wykład: 30
2.0 O
 • O - Obowiązkowy
 • W - Do wyboru

Semestr zimowy, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Fizyka II
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
6.0 Egzamin O
Mechanika i wytrzymałość materiałów
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 30
3.0 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 2
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Inżynieria elektryczna
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3.0 Zaliczenie O
Projektowanie systemów produkcyjnych
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
6.0 Egzamin O
Statystyka
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
6.0 Egzamin O
Przedmioty obieralne dla sem. 3, kier. ZiIP I stopnia, stacjonarne
Suma godzin kontaktowych: 75
6.0 O
Język obcy, studia I stopnia, stacjonarne
Lektorat: 45
- O
 • O - Obowiązkowy
 • W - Do wyboru

Semestr letni, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Podstawy konstrukcji maszyn
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
2.0 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 3
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Reengineering
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
4.0 Egzamin O
Badania operacyjne
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
5.0 Egzamin O
Metody zarządzania produkcją
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
5.0 Egzamin O
Rachunkowość
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 30
3.0 Zaliczenie O
A. Język obcy, studia I stopnia, stacjonarne, sem. 3/3
Lektorat: 60
5.0 O
Przedmioty obieralne dla sem. 4, kier. ZiIP I stopnia, stacjonarne
Suma godzin kontaktowych: 75
6.0 O
 • O - Obowiązkowy
 • W - Do wyboru

Semestr zimowy, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Ekonometria
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3.0 Zaliczenie O
Logistyka w przedsiębiorstwie
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
4.0 Egzamin O
Marketing
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 15
3.0 Zaliczenie O
Podstawy automatyzacji i robotyzacji
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3.0 Zaliczenie O
Rachunek kosztów dla inżynierów
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3.0 Egzamin O
Zarządzanie projektem
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
4.0 Egzamin O
Przedmioty obieralne dla sem. 5, kier. ZiIP I stopnia, stacjonarne
Suma godzin kontaktowych: 150
10.0 O
 • O - Obowiązkowy
 • W - Do wyboru

Semestr letni, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Innowacyjność i projektowanie produktu
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
4.0 Zaliczenie O
Finanse przedsiębiorstwa
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
Ćwiczenia projektowe: 15
6.0 Egzamin O
Praktyka technologiczna
Praktyka zawodowa: 0
4.0 Zaliczenie O
Zarządzanie jakością
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
Ćwiczenia projektowe: 15
6.0 Egzamin O
Przedmioty obieralne dla sem. 6, kier. ZiIP I stopnia, stacjonarne
Suma godzin kontaktowych: 150
10.0 O
 • O - Obowiązkowy
 • W - Do wyboru

Semestr zimowy, 2025/2026

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Projekt dyplomowy
Praca dyplomowa: 0
15.0 Zaliczenie O
Seminarium dyplomowe
Ćwiczenia audytoryjne: 30
2.0 Zaliczenie O
Przedmioty obieralne dla sem. 7, kier. ZiIP I stopnia, stacjonarne
Suma godzin kontaktowych: 90
7.0 O
O. Przedmioty obcojęzyczne obieralne dla I stopnia s
Suma godzin kontaktowych: 30
3.0 O
H. Przedmioty humanistyczne, społeczne i ekonomiczne I.2
Suma godzin kontaktowych: 45
3.0 O
 • O - Obowiązkowy
 • W - Do wyboru