A A A

Увійди

pl | en | uk

Wydział Humanistyczny

Zakres tematyczny

Adresatami studiów są osoby, które chcą rozwijać swoją wiedzę i kompetencje w obszarze zarządzania talentami, HR business partneringu, zarządzania zasobami ludzkimi, kreowania strategii HR i rekrutacji (talent acqusition), budowania kultury organizacyjnej, zarządzania zespołami i strukturami organizacyjnymi (kierownicy liniowi, menedżerowie średniego szczebla, kadra zarządzająca) w firmach branży technologicznej.

Studia pozwalają rozwinąć umiejętności przydatne w tej specyficznej branży, którą cechuje wysoka pozycja rynkowa pracowników i kandydatów. Program studiów uwzględnia specyfikę sektora technologicznego, w którym wiedza i doświadczenie pracowników stanowią kluczową wartość dla pracodawców, a realia rynku pracy wymuszają na firmach konieczność aktywnego poszukiwania kandydatów i zwiększoną wrażliwość na potrzeby zatrudnionych osób.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

 • Absolwenci szkół wyższych, którzy chcą pracować w agencjach rekrutacyjnych i konsultingowych świadczących usługi dla branży technologicznej,
 • absolwenci szkół wyższych, którzy chcą pracować w obszarze rekrutacji, zarządzania talentami, HR, szkoleń i rozwoju w firmach z branży technologicznej,
 • pracownicy agencji rekrutacyjnych, którzy chcą specjalizować się w obszarze rekrutacji i zarządzania talentami w branży technologicznej,
 • specjaliści i pracownicy HR, zarządzania talentami, rekrutacji, szkoleń i rozwoju pracujących w innych branżach, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje i rozpocząć pracę w branży technologicznej,
 • pracownicy działów HR, rekrutacji, szkoleń i rozwoju z firm z branży technologicznej, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacji w zakresie zarządzania strategicznego powyższymi obszarami,
 • managerowie HR, rekrutacji, szkoleń i rozwoju z firm z branży technologicznej, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacji w zakresie zarządzania strategicznego powyższymi obszarami,
 • managerowie średniego szczebla (team leadearzy) i wyższego, którzy zarządzają zespołami, działami, jednostkami organizacyjnymi, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania talentami, tworzenia kultury organizacyjnej, strategicznego zarządzania rekrutacją, rozwojem pracowników.

Kierownik studiów podyplomowych

dr Tomasz Piróg, tel.: +48 12 617 42 50, e-mail: tpirog@agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Wydział Humanistyczny, tel.: +48 12 617 43 80, e-mail: aoleniacz@agh.edu.pl, (Agnieszka Oleniacz, sekretariat Dziekana WH AGH)

Osoba do kontaktu

mgr Katarzyna Chromik-Myśliwiec, tel.: +48 12 617 42 51, e-mail: chromik@agh.edu.pl

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Семінар: 6
1.0 Залік O
Тренінги: 12
2.0 Залік O
Тренінги: 8
2.0 Залік O
Тренінги: 8
2.0 Залік O
Тренінги: 8
2.0 Залік O
Семінар: 8
2.0 Залік O
Семінар: 12
2.0 Залік O
Тренінги: 6
1.0 Залік O
Тренінги: 8
2.0 Залік O
Семінар: 6
1.0 Залік O
Семінар: 6
1.0 Залік O
Тренінги: 6
1.0 Залік O
Тренінги: 8
2.0 Залік O
Тренінги: 8
1.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Тренінги: 8
2.0 Залік O
Тренінги: 6
1.0 Залік O
Тренінги: 12
2.0 Залік O
Тренінги: 16
2.0 Залік O
Тренінги: 8
2.0 Залік O
Тренінги: 8
2.0 Залік O
Семінар: 6
1.0 Залік O
Тренінги: 12
2.0 Залік O
Семінар: 4
1.0 Залік O
Тренінги: 6
1.0 Залік O
Семінар: 6
1.0 Залік O
Семінар: 6
1.0 Залік O
Семінар: 8
1.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором