A A A
pl | en
2021/2022 Stacjonarne Studia podyplomowe Faculty of Humanities

Talent Management in Tech Companies

Zakres tematyczny

Adresatami studiów są osoby, które chcą rozwijać swoją wiedzę i kompetencje w obszarze zarządzania talentami, HR business partneringu, zarządzania zasobami ludzkimi, kreowania strategii HR i rekrutacji (talent acqusition), budowania kultury organizacyjnej, zarządzania zespołami i strukturami organizacyjnymi (kierownicy liniowi, menedżerowie średniego szczebla, kadra zarządzająca) w firmach branży technologicznej.

Studia pozwalają rozwinąć umiejętności przydatne w tej specyficznej branży, którą cechuje wysoka pozycja rynkowa pracowników i kandydatów. Program studiów uwzględnia specyfikę sektora technologicznego, w którym wiedza i doświadczenie pracowników stanowią kluczową wartość dla pracodawców, a realia rynku pracy wymuszają na firmach konieczność aktywnego poszukiwania kandydatów i zwiększoną wrażliwość na potrzeby zatrudnionych osób.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

  • Absolwenci szkół wyższych, którzy chcą pracować w agencjach rekrutacyjnych i konsultingowych świadczących usługi dla branży technologicznej,
  • absolwenci szkół wyższych, którzy chcą pracować w obszarze rekrutacji, zarządzania talentami, HR, szkoleń i rozwoju w firmach z branży technologicznej,
  • pracownicy agencji rekrutacyjnych, którzy chcą specjalizować się w obszarze rekrutacji i zarządzania talentami w branży technologicznej,
  • specjaliści i pracownicy HR, zarządzania talentami, rekrutacji, szkoleń i rozwoju pracujących w innych branżach, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje i rozpocząć pracę w branży technologicznej,
  • pracownicy działów HR, rekrutacji, szkoleń i rozwoju z firm z branży technologicznej, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacji w zakresie zarządzania strategicznego powyższymi obszarami,
  • managerowie HR, rekrutacji, szkoleń i rozwoju z firm z branży technologicznej, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacji w zakresie zarządzania strategicznego powyższymi obszarami,
  • managerowie średniego szczebla (team leadearzy) i wyższego, którzy zarządzają zespołami, działami, jednostkami organizacyjnymi, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania talentami, tworzenia kultury organizacyjnej, strategicznego zarządzania rekrutacją, rozwojem pracowników.

Kierownik studiów podyplomowych

dr Tomasz Piróg, tel.: +48 12 617 42 50, e-mail: tpirog@agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Wydział Humanistyczny, tel.: +48 12 617 43 80, e-mail: aoleniacz@agh.edu.pl, (Agnieszka Oleniacz, sekretariat Dziekana WH AGH)

Osoba do kontaktu

mgr Katarzyna Chromik-Myśliwiec, tel.: +48 12 617 42 51, e-mail: chromik@agh.edu.pl

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Project Management Foundation. Wprowadzenie do zarządzania projektami
Discussion seminars: 6
1 Completing the classes O
Zwinne metodyki zarządzania projektem – Scrum vs. Kanban
Workshop classes: 12
2 Completing the classes O
Managing change
Workshop classes: 8
2 Completing the classes O
Efektywne kształtowanie oraz zarządzanie kulturą organizacyjną w organizacji
Workshop classes: 8
2 Completing the classes O
Employee Experience Design (Projektowanie doświadczeń związanych z miejscem pracy)
Workshop classes: 8
2 Completing the classes O
Antropologia miejsca pracy
Discussion seminars: 8
2 Completing the classes O
Prawne aspekty zatrudnienia w branży technologicznej
Discussion seminars: 12
2 Completing the classes O
Budowanie i prowadzenie zespołów
Workshop classes: 6
1 Completing the classes O
Mapowanie procesu rekrutacji. Agile i Lean w rekrutacji
Workshop classes: 8
2 Completing the classes O
Psychologia Rekrutacji i Selekcji
Discussion seminars: 6
1 Completing the classes O
Analiza Rynku i dobór strategii rekrutacyjnych
Discussion seminars: 6
1 Completing the classes O
Zarządzanie kandydatem w procesie rekrutacji
Workshop classes: 6
1 Completing the classes O
Active Sourcing – Efektywne metody pozyskiwania kandydatów
Workshop classes: 8
2 Completing the classes O
Strategia budowania marki pracodawcy
Workshop classes: 8
1 Completing the classes O

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Social media i storytelling w rekrutacji i zarządzaniu talentami
Workshop classes: 8
2 Completing the classes O
On-boarding. Program adaptacji nowego pracownika
Workshop classes: 6
1 Completing the classes O
Analiza danych w HR
Workshop classes: 12
2 Completing the classes O
HR Business Partnering
Workshop classes: 16
2 Completing the classes O
Talent Acceleration i Mapy Karier
Workshop classes: 8
2 Completing the classes O
Performance management. Zarządzanie efektywnością
Workshop classes: 8
2 Completing the classes O
Talent Management & zarządzanie kompetencjami
Discussion seminars: 6
1 Completing the classes O
Learning and Development. Szkolenia i rozwój zawodowy
Workshop classes: 12
2 Completing the classes O
Employee engagement. Budowanie zaangażowania pracowników
Discussion seminars: 4
1 Completing the classes O
Systemy i narzędzia motywacyjne
Workshop classes: 6
1 Completing the classes O
Retencja i rotacja pracowników IT
Discussion seminars: 6
1 Completing the classes O
Digital HR
Discussion seminars: 6
1 Completing the classes O
Diversity&Inclusion Management - zarządzanie różnorodnością
Discussion seminars: 8
1 Completing the classes O