2021/2022 Stacjonarne Studia podyplomowe Wydział Humanistyczny

brak

Zakres tematyczny

Celem studiów jest zdobycie przez uczestników wiedzy oraz umiejętności praktycznych z zakresu employer brandingu. Szczególny nacisk zostanie położony na następujące pola tematyczne:

  1. Internal branding i external branding – jak zaprojektować, wdrożyć i zmierzyć strategię employer branding oraz efektywnie zarządzać marką pracodawcy wewnątrz i na zewnątrz organizacji.
  2. Candidate experience – jak tworzyć wyjątkowe doświadczenia kandydatów z marką pracodawcy przed, w trakcie i po zakończeniu procesu rekrutacji.
  3. E-rekrutacja i social media – jak wykorzystywać serwisy typu Facebook LinkedIn i inne platformy społecznościowe w działaniach rekrutacyjnych i wizerunkowych.
  4. Strony kariery, filmy rekrutacyjne i mobile HR – jak skutecznie projektować tradycyjne oraz internetowe i mobilne materiały wizerunkowe dla kandydatów.
  5. Wizerunek wnętrza – jak zaprojektować przestrzeń biurową przyjazną pracownikom.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Adresatem studiów podyplomowych są osoby zainteresowane tematyką employer brandingu, a szczególnie aktualni i przyszli pracownicy działów HR, PR i marketingu oraz firm rekrutacyjnych i doradczych, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje i zdobyć wiedzę z zakresu nowoczesnych narzędzi, najświeższych trendów, badań i najlepszych praktyk zarządzania marką pracodawcy i przyciągania najlepszych kandydatów z rynku. Studia kierujemy także do wszystkich osób, które chcą pracować jako eksperci w firmach rekrutacyjnych, konsultingowych i marketingowych lub też myślą o prowadzeniu własnej działalności z zakresu employer brandingu.

Kierownik studiów podyplomowych

dr Radosław Tyrała, tel.: +48 12 617 43 40, 883 918 884, e-mail: rtyrala@agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Wydział Humanistyczny, tel.: 12 617 43 80, e-mail: wh@agh.edu.pl

Osoba do kontaktu

mgr Katarzyna Chromik-Myśliwiec, tel.: +48 12 617 42 51, e-mail: chromik@agh.edu.pl

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Employer branding, candidate experience & employee experience - wprowadzenie
Лекція: 8
2 Залік O
Budowanie strategii employer branding
Лекція: 8
2 Залік O
Internal branding. Budowanie wizerunku pracodawcy wewnątrz organizacji
Тренінги: 6
2 Залік O
External branding. Budowanie wizerunku pracodawcy na zewnątrz
Тренінги: 8
2 Залік O
Personal branding. Siła marki osobistej w działaniach pracodawcy
Лекція: 6
2 Залік O
Badania i narzędzia wspierające budowanie wizerunku pracownika
Тренінги: 4
2 Залік O
Targetowanie w EB
Тренінги: 8
2 Залік O
Pomiar działań employer branding
Тренінги: 8
2 Залік O
Talent sourcing, rekrutacja i programy referencyjne
Тренінги: 6
2 Залік O
E-rekrutacja. Badania, narzędzia, trendy
Тренінги: 6
2 Залік O
Design thinking w HR
Тренінги: 8
2 Залік O
Social recruiting. Pracodawca w mediach społecznościowych
Тренінги: 8
2 Залік O
Grywalizacja w rekrutacji
Семінар: 2
Тренінги: 4
2 Залік O
Adaptacja pracownika i skuteczny feedback
Семінар: 1
Тренінги: 5
1 Залік O
Prawo pracy i elastyczne formy zatrudnienia w praktyce
Лекція: 8
2 Залік O
Rola agencji HR w budowaniu wizerunku pracodawcy
Лекція: 6
1 Залік O
Komunikacja wewnętrzna i kryzysowa
Тренінги: 8
2 Залік O

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Event marketing i imprezy pracownicze
Тренінги: 6
1 Залік O
Wynagradzanie i motywowanie pracowników
Семінар: 8
2 Залік O
Rola kierowników liniowych w tworzeniu wizerunku pracodawcy
Лекція: 4
1 Залік O
Zarządzanie różnorodnością
Семінар: 6
1 Залік O
Komunikacja w zarządzaniu zmianą
Тренінги: 6
2 Залік O
CSR. Jak być firmą odpowiedzialną społecznie
Семінар: 4
Тренінги: 2
2 Залік O
Wizerunek wnętrza. Jak stworzyć przyjazne miejsce pracy
Семінар: 3
Тренінги: 5
2 Залік O
Kampanie rekrutacyjne i wizerunkowe – od pomysłu do realizacji
Тренінги: 10
3 Залік O
Video w employer brandingu
Тренінги: 8
3 Залік O
Projektowanie użytecznych stron kariery
Тренінги: 8
2 Залік O
Narzędzia mobilne i automatyzacja komunikacji pracodawcy w EB
Тренінги: 8
2 Залік O
Content marketing w działaniach pracodawców
Тренінги: 6
2 Залік O
EB na scenie. Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych
Тренінги: 6
1 Залік O
Sprzedaż i negocjacje w działaniach HR & EB
Тренінги: 6
2 Залік O
Zarządzanie projektami w HR i EB
Тренінги: 4
1 Залік O