A A A
pl | en
2021/2022 Full-time studies postgraduate Faculty of Humanities

Employer Branding

Zakres tematyczny

Celem studiów jest zdobycie przez uczestników wiedzy oraz umiejętności praktycznych z zakresu employer brandingu. Szczególny nacisk zostanie położony na następujące pola tematyczne:

  1. Internal branding i external branding – jak zaprojektować, wdrożyć i zmierzyć strategię employer branding oraz efektywnie zarządzać marką pracodawcy wewnątrz i na zewnątrz organizacji.
  2. Candidate experience – jak tworzyć wyjątkowe doświadczenia kandydatów z marką pracodawcy przed, w trakcie i po zakończeniu procesu rekrutacji.
  3. E-rekrutacja i social media – jak wykorzystywać serwisy typu Facebook LinkedIn i inne platformy społecznościowe w działaniach rekrutacyjnych i wizerunkowych.
  4. Strony kariery, filmy rekrutacyjne i mobile HR – jak skutecznie projektować tradycyjne oraz internetowe i mobilne materiały wizerunkowe dla kandydatów.
  5. Wizerunek wnętrza – jak zaprojektować przestrzeń biurową przyjazną pracownikom.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Adresatem studiów podyplomowych są osoby zainteresowane tematyką employer brandingu, a szczególnie aktualni i przyszli pracownicy działów HR, PR i marketingu oraz firm rekrutacyjnych i doradczych, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje i zdobyć wiedzę z zakresu nowoczesnych narzędzi, najświeższych trendów, badań i najlepszych praktyk zarządzania marką pracodawcy i przyciągania najlepszych kandydatów z rynku. Studia kierujemy także do wszystkich osób, które chcą pracować jako eksperci w firmach rekrutacyjnych, konsultingowych i marketingowych lub też myślą o prowadzeniu własnej działalności z zakresu employer brandingu.

Kierownik studiów podyplomowych

dr Radosław Tyrała, tel.: +48 12 617 43 40, 883 918 884, e-mail: rtyrala@agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Wydział Humanistyczny, tel.: 12 617 43 80, e-mail: wh@agh.edu.pl

Osoba do kontaktu

mgr Katarzyna Chromik-Myśliwiec, tel.: +48 12 617 42 51, e-mail: chromik@agh.edu.pl

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Employer branding & candidate experience – introduction
Lectures: 8
2 Completing the classes O
Building the strategy of employer branding
Lectures: 8
2 Completing the classes O
Internal branding. Building the employer’s image within the organization
Workshop classes: 6
2 Completing the classes O
External branding. Building the employer’s image outside the organization
Workshop classes: 8
2 Completing the classes O
Personal branding. The strenght of the employer’s personal brand
Lectures: 6
2 Completing the classes O
Research and tools supporting employer branding
Workshop classes: 4
2 Completing the classes O
Targeting in employer branding
Workshop classes: 8
2 Completing the classes O
Measuring employer branding
Workshop classes: 8
2 Completing the classes O
Talent sourcing. Recruitment and reference programs
Workshop classes: 6
2 Completing the classes O
E-recruitment. Research, toolls, trends
Workshop classes: 6
2 Completing the classes O
Design thinking in HR
Workshop classes: 8
2 Completing the classes O
Social HR. Employer in social media
Workshop classes: 8
2 Completing the classes O
Gamification in HR
Discussion seminars: 2
Workshop classes: 4
2 Completing the classes O
Employee adaptation and effective feedback
Discussion seminars: 1
Workshop classes: 5
1 Completing the classes O
Labor law and flexible employment in practice
Lectures: 8
2 Completing the classes O
The role of HR agencies in building of employer’s image
Lectures: 6
1 Completing the classes O
Internal and crisis communication
Workshop classes: 8
2 Completing the classes O

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Event marketing
Workshop classes: 6
1 Completing the classes O
Remunerating and motivating employees
Discussion seminars: 8
2 Completing the classes O
The role of line managers in employer branding
Lectures: 4
1 Completing the classes O
Diversity management
Discussion seminars: 6
1 Completing the classes O
Communication in change management
Workshop classes: 6
2 Completing the classes O
CSR. How to be a socially responsible business
Discussion seminars: 4
Workshop classes: 2
2 Completing the classes O
Interior design. How to design a friendly workspace
Discussion seminars: 3
Workshop classes: 5
2 Completing the classes O
Recruitment and image campaigns – from idea to implementation
Workshop classes: 10
3 Completing the classes O
Video in employer branding
Workshop classes: 8
3 Completing the classes O
Designing effective career pages
Workshop classes: 8
2 Completing the classes O
Mobile tools and automation of employer communication in employer branding
Workshop classes: 8
2 Completing the classes O
Content marketing in employers’ activities
Workshop classes: 6
2 Completing the classes O
Art of presenting and public performance
Workshop classes: 6
1 Completing the classes O
Sales and negotiations in HR & EB activities
Workshop classes: 6
2 Completing the classes O
Project management in HR and EB
Workshop classes: 4
1 Completing the classes O