A A A

Увійди

pl | en | uk

Wydział Humanistyczny

Kierunek Kulturoznawstwo łączy wiedzę humanistyczną z umiejętnościami z zakresu technologii informatycznych, medialnych i audiowizualnych. Studia dostarczają kompetencji w zakresie analizy trendów kulturowych, zarządzania kulturą oraz korzystania z nowoczesnych technologii cyfrowych w połączeniu z niezbędną wiedzą kulturoznawczą. Program studiów został tak skonstruowany, aby absolwenci łączyli wiedzę z zakresu tradycyjnego kulturoznawstwa z poznawaniem nowych nurtów, związanych ze zmianą kulturową i rozwojem technologii. Praca w obrębie kultury to także praktyka i umiejętność odnalezienia się w niezwykle dynamicznym otoczeniu, jakim są galerie sztuki, instytucje wspierające sztukę, muzea i festiwale. Właśnie dlatego w ofercie edukacyjnej znajdują się również przedmioty fakultatywne (wśród nich wykłady i seminaria prowadzone w języku angielskim przez zagranicznych wykładowców), zajęcia z twórcami sztuki, obozy naukowe.

 

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 77/2019 z dnia 29 maja 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 96/2020 z dnia 8 maja 2020 r.

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5.0 Іспит O
Лекція: 60
6.0 O
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
Проектні заняття: 15
1.0 Залік O
Аудиторні заняття: 15
1.0 Залік O
Лекція: 30
2.0 O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5.0 Іспит O
Лекція: 30
2.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5.0 Іспит O
Тренінги: 15
1.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
4.0 Іспит O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
4.0 Іспит O
Польові заняття: 30
3.0 Залік O
Лекція: 30
3.0 Іспит O
Сума аудиторних годин: 30
2.0 O
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 30
4.0 Залік O
Семінар: 15
1.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
4.0 Іспит O
Лабораторні заняття: 30
2.0 Залік O
Лекторат: 30
- Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5.0 Іспит O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
4.0 Іспит O
Проектні заняття: 30
2.0 Залік O
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Лекція: 30
2.0 O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
4.0 Іспит O
Лекторат: 45
- Залік O
Лекція: 30
3.0 Іспит O
Лекція: 30
3.0 Іспит O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6.0 Іспит O
Лекція: 15
Семінар: 15
2.0 Залік O
Лекція: 30
3.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
3.0 Іспит O
Лекція: 30
2.0 O
Лекція: 30
3.0 Іспит O
Професійна практика: 0
3.0 Залік O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекторат: 60
5.0 Іспит O
Тренінги: 15
1.0 Залік O
Семінар: 15
1.0 Залік O
Практичні заняття: 30
2.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
4.0 Іспит O
Лекція: 15
1.0 Залік O
Семінар: 30
3.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Семінар: 15
1.0 Залік O
Лекція: 30
2.0 Залік O
Лекція: 15
Семінар: 15
3.0 Іспит O
Лекція: 30
2.0 Залік O
Лекція: 30
3.0 Іспит O
Лекція: 30
3.0 Іспит O
Сума аудиторних годин: 60
4.0 O
Семінарські заняття: 30
2.0 O
Семінар: 30
2.0 Залік O
Лекція: 30
3.0 Іспит O
Проектні заняття: 15
2.0 Залік O
Проектні заняття: 10
1.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 60
4.0 O
Лекція: 30
4.0 O
Семінарські заняття: 30
14.0 O
Дипломний проект: 0
10.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором