A A A
pl | en
2021/2022 Full-time studies First-cycle studies Faculty of Humanities

Cultural Studies

Kierunek Kulturoznawstwo łączy wiedzę humanistyczną z umiejętnościami z zakresu technologii informatycznych, medialnych i audiowizualnych. Studia dostarczają kompetencji w zakresie analizy trendów kulturowych, zarządzania kulturą oraz korzystania z nowoczesnych technologii cyfrowych w połączeniu z niezbędną wiedzą kulturoznawczą. Program studiów został tak skonstruowany, aby absolwenci łączyli wiedzę z zakresu tradycyjnego kulturoznawstwa z poznawaniem nowych nurtów, związanych ze zmianą kulturową i rozwojem technologii. Praca w obrębie kultury to także praktyka i umiejętność odnalezienia się w niezwykle dynamicznym otoczeniu, jakim są galerie sztuki, instytucje wspierające sztukę, muzea i festiwale. Właśnie dlatego w ofercie edukacyjnej znajdują się również przedmioty fakultatywne (wśród nich wykłady i seminaria prowadzone w języku angielskim przez zagranicznych wykładowców), zajęcia z twórcami sztuki, obozy naukowe.

 

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 77/2019 z dnia 29 maja 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 96/2020 z dnia 8 maja 2020 r.

Winter semester, 2021/2022

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Podstawy filozofii
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
5 Exam O
obieralny 1s. H-K-1
Lectures: 60
6 Completing the classes O
Physical Education 1
Physical education classes: 30
- Completing the classes O
Intermedia in culture
Project classes: 15
1 Completing the classes O
Metodyka pracy umysłowej
Auditorium classes: 15
1 Completing the classes O
Przedmiot fakultatywny 2ECTS
Lectures: 30
2 Completing the classes O
Wstęp do kulturoznawstwa
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
5 Exam O
The ideas of Western culture
Lectures: 30
2 Completing the classes O
Historia kultury i cywilizacji
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
5 Exam O
Gamification in culture
Workshop classes: 15
1 Completing the classes O

Summer semester, 2021/2022

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Polish culture history compared to European culture
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
4 Exam O
Etnologia i folklorystyka
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
4 Exam O
Obóz kulturoznawczy
Fieldwork: 30
3 Completing the classes O
Culture and Technology
Lectures: 30
3 Exam O
Przedmiot fakultatywny 2ECTS
Total number of contact hours: 30
2 Completing the classes O
Physical Education 2
Physical education classes: 15
- Completing the classes O
Logika
Lectures: 15
Auditorium classes: 30
4 Completing the classes O
contemporary art
Discussion seminars: 15
1 Completing the classes O
Historia i teorie sztuki
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
4 Exam O
Prezentacja danych i multimedia
Laboratory classes: 30
2 Completing the classes O
English B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 1/3
Foreign language classes: 30
- Completing the classes O
Antropologia kulturowa
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
5 Exam O

Winter semester, 2022/2023

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Social ethics with the elements of professional ethics
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
4 Exam O
Public Relations
Project classes: 30
2 Completing the classes O
Physical Education 3
Physical education classes: 15
- Completing the classes O
Przedmiot fakultatywny 2ECTS
Lectures: 30
2 Completing the classes O
Komunikacja międzykulturowa
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
4 Exam O
English B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 2/3
Foreign language classes: 45
- Completing the classes O
Teorie kultury
Lectures: 30
3 Exam O
Teoria literatury
Lectures: 30
3 Exam O
Metodologia badań kulturoznawczych
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O
Animacja i zarzadzanie w kulturze
Lectures: 15
Discussion seminars: 15
2 Completing the classes O
Kultura popularna i audiowizualna
Lectures: 30
3 Completing the classes O

Summer semester, 2022/2023

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Semiotyka
Lectures: 30
3 Exam O
Przedmiot fakultatywny 2ECTS
Lectures: 30
2 Completing the classes O
Literatura we współczesnej kulturze
Lectures: 30
3 Exam O
Praktyka studencka
Practical placement: 0
3 Completing the classes O
Posthumanizm - antyhumanizm - transhumanizm
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
3 Completing the classes O
English B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 3/3
Foreign language classes: 60
5 Exam O
to be completed
Workshop classes: 15
1 Completing the classes O
Muzealnictwo i wystawiennictwo
Discussion seminars: 15
1 Completing the classes O
Warsztaty kulturoznawcze
Practical classes: 30
2 Completing the classes O
Medioznawstwo i teorie mediów
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
4 Exam O
urban studies
Lectures: 15
1 Completing the classes O
Marketing kultury
Discussion seminars: 30
3 Completing the classes O

Winter semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Cultural policy
Discussion seminars: 15
1 Completing the classes O
to be completed
Lectures: 30
2 Completing the classes O
Cyberkultura i cyberspołeczeństwo
Lectures: 15
Discussion seminars: 15
3 Exam O
Sztuka nowych mediów
Lectures: 30
2 Completing the classes O
Antropologia komunikacji
Lectures: 30
3 Exam O
Religie świata - uwarunkowanie kulturowe
Lectures: 30
3 Exam O
Podstawy filmoznawstwa
Discussion seminars: 30
2 Completing the classes O
Mitologie kultury popularnej
Lectures: 30
3 Exam O
Projektowanie grantów w dziedzinie kultury
Project classes: 15
2 Completing the classes O
Laboratorium obrazu i dźwięku
Project classes: 10
1 Completing the classes O
Przedmioty fakultatywne 4ECTS
Total number of contact hours: 60
4 Completing the classes O
Seminarium licencjackie 1
Seminars: 30
2 Completing the classes O

Summer semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Przedmioty fakultatywne 4ECTS
Lectures: 60
4 Completing the classes O
Optional subject in a foreign language
Lectures: 30
4 Completing the classes O
Seminarium licencjackie 2
Seminars: 30
14 Completing the classes O
Projekt dyplomowa
Diploma project: 0
10 Completing the classes O