A A A

Увійди

pl | en | uk

Absolwenci kierunku Geoinformacja są specjalistami posiadającymi umiejętności z zakresu rozwiązywania zadań analitycznych i technologicznych wymagających wiedzy z zakresu geodezji, kartografii, teledetekcji i inżynierii środowiska połączonej z umiejętnościami informatycznymi umożliwiającymi tworzenie nowych zastosowań geoinformacji. Absolwent kierunku „Geoinformacja” jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach oraz instytucjach działających w sektorze informatyki, geodezji i kartografii, ochrony lub inżynierii środowiska, które zajmują się tworzeniem, zbieraniem, przetwarzaniem, zarządzaniem i udostępnianiem informacji, w tym informacji powiązanej z przestrzenią. Mogą to być m.in. przedsiębiorstwa wykorzystujące geoinformację, szczególnie w sektorach gospodarki związanej np. z planowaniem przestrzennym, zarządzaniem kryzysowym, geomarketingiem, telekomunikacją, energetyką, budownictwem, logistyką i transportem, ochroną środowiska, geologią, meteorologią i klimatologią i hydrologią. Dalsze kształcenie jest możliwe na studiach II stopnia stacjonarnych lub niestacjonarnych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Ponadto na kilku wyższych uczelniach w Polsce istnieją pokrewne kierunki studiów.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Krystian Kozioł, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 79/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 18
6.0 Іспит O
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 18
6.0 Іспит O
Лекція: 9
Проектні заняття: 18
3.0 Залік O
Лабораторні заняття: 6
Проектні заняття: 12
2.0 Залік O
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 9
Проектні заняття: 9
5.0 Іспит O
Лекція: 9
Лабораторні заняття: 18
5.0 Іспит O
Лекція: 9
1.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 18
6.0 Іспит O
Лекція: 18
Проектні заняття: 18
5.0 Іспит O
Лекція: 9
Проектні заняття: 9
2.0 Залік O
Лекція: 9
Лабораторні заняття: 12
Проектні заняття: 12
4.0 Залік O
Лабораторні заняття: 18
2.0 Залік O
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 18
6.0 Іспит O
Лекторат: 18
- O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 18
6.0 Іспит O
Лекція: 9
Проектні заняття: 18
4.0 Іспит O
Лекція: 9
Проектні заняття: 18
3.0 Залік O
Лекція: 18
2.0 Залік O
Лекція: 18
Проектні заняття: 18
5.0 Іспит O
Лекція: 9
Лабораторні заняття: 27
6.0 Іспит O
Лекторат: 27
- O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 9
Лабораторні заняття: 9
6.0 Іспит O
Лекція: 9
Лабораторні заняття: 9
Проектні заняття: 9
3.0 Залік O
Лекція: 9
Лабораторні заняття: 9
Проектні заняття: 9
3.0 Залік O
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 18
5.0 Іспит O
Лекція: 9
Проектні заняття: 18
3.0 Залік O
Лекторат: 36
5.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 12
Лабораторні заняття: 18
Проектні заняття: 9
6.0 Іспит O
Лекція: 9
Проектні заняття: 18
3.0 Залік O
Лекція: 9
Проектні заняття: 18
3.0 Залік O
Лекція: 9
Проектні заняття: 18
3.0 Залік O
Лекція: 9
Проектні заняття: 18
3.0 Залік O
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 18
Проектні заняття: 9
6.0 Іспит O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 9
Проектні заняття: 9
2.0 Залік O
Лекція: 9
Лабораторні заняття: 18
4.0 Іспит O
Лекція: 9
Лабораторні заняття: 18
4.0 Іспит O
Лекція: 9
Проектні заняття: 9
2.0 Залік O
Лекція: 27
Проектні заняття: 81
12.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 9
1.0 Залік O
Лекція: 9
Проектні заняття: 18
4.0 Іспит O
Професійна практика: 0
4.0 Залік O
Лекція: 9
Проектні заняття: 9
3.0 O
Лекція: 9
Проектні заняття: 18
4.0 O
Лекція: 27
Проектні заняття: 81
12.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Семінарські заняття: 9
1.0 Залік O
Дипломна робота: 0
15.0 Залік O
Сума аудиторних годин: 126
14.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором