A A A
pl | en
2020/2021 Niestacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

Geoinformacja

Absolwenci kierunku Geoinformacja są specjalistami posiadającymi umiejętności z zakresu rozwiązywania zadań analitycznych i technologicznych wymagających wiedzy z zakresu geodezji, kartografii, teledetekcji i inżynierii środowiska połączonej z umiejętnościami informatycznymi umożliwiającymi tworzenie nowych zastosowań geoinformacji. Absolwent kierunku „Geoinformacja” jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach oraz instytucjach działających w sektorze informatyki, geodezji i kartografii, ochrony lub inżynierii środowiska, które zajmują się tworzeniem, zbieraniem, przetwarzaniem, zarządzaniem i udostępnianiem informacji, w tym informacji powiązanej z przestrzenią. Mogą to być m.in. przedsiębiorstwa wykorzystujące geoinformację, szczególnie w sektorach gospodarki związanej np. z planowaniem przestrzennym, zarządzaniem kryzysowym, geomarketingiem, telekomunikacją, energetyką, budownictwem, logistyką i transportem, ochroną środowiska, geologią, meteorologią i klimatologią i hydrologią. Dalsze kształcenie jest możliwe na studiach II stopnia stacjonarnych lub niestacjonarnych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Ponadto na kilku wyższych uczelniach w Polsce istnieją pokrewne kierunki studiów.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Krystian Kozioł, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 79/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Semestr zimowy, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Algebra
Wykład: 18
Ćwiczenia audytoryjne: 18
6 Egzamin O
Analiza matematyczna I
Wykład: 18
Ćwiczenia audytoryjne: 18
6 Egzamin O
Podstawy systemów informacji przestrzennej
Wykład: 9
Ćwiczenia projektowe: 18
3 Zaliczenie O
Skryptowe przetwarzanie danych
Ćwiczenia laboratoryjne: 6
Ćwiczenia projektowe: 12
2 Zaliczenie O
Podstawy nauk o Ziemi I
Wykład: 18
Ćwiczenia laboratoryjne: 9
Ćwiczenia projektowe: 9
5 Egzamin O
Podstawy informatyki i programowania
Wykład: 9
Ćwiczenia laboratoryjne: 18
5 Egzamin O
Autoprezentacja i komunikacja społeczna
Wykład: 9
1 Zaliczenie O

Semestr letni, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Analiza matematyczna II
Wykład: 18
Ćwiczenia audytoryjne: 18
6 Egzamin O
Podstawy nauk o Ziemi II
Wykład: 18
Ćwiczenia projektowe: 18
5 Egzamin O
Systemy odniesień przestrzennych
Wykład: 9
Ćwiczenia projektowe: 9
2 Zaliczenie O
Bazy danych
Wykład: 9
Ćwiczenia laboratoryjne: 12
Ćwiczenia projektowe: 12
4 Zaliczenie O
Techniki CAD
Ćwiczenia laboratoryjne: 18
2 Zaliczenie O
Algorytmy i struktury danych
Wykład: 18
Ćwiczenia laboratoryjne: 18
6 Egzamin O
Język obcy - zaliczenie
Lektorat: 18
- Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Fizyka I
Wykład: 18
Ćwiczenia audytoryjne: 18
6 Egzamin O
Modele i metody statystyczne
Wykład: 9
Ćwiczenia projektowe: 18
4 Egzamin O
Modelowanie kartograficzne i geowizualizacja
Wykład: 9
Ćwiczenia projektowe: 18
3 Zaliczenie O
Podstawy Prawa
Wykład: 18
2 Zaliczenie O
Podstawy inżynierii lądowej
Wykład: 18
Ćwiczenia projektowe: 18
5 Egzamin O
Programowanie obiektowe
Wykład: 9
Ćwiczenia laboratoryjne: 27
6 Egzamin O
Język obcy - zaliczenie
Lektorat: 27
- Zaliczenie O

Semestr letni, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Fizyka II
Wykład: 18
Ćwiczenia audytoryjne: 9
Ćwiczenia laboratoryjne: 9
6 Egzamin O
Metodyka badań i analiz środowiskowych
Wykład: 9
Ćwiczenia laboratoryjne: 9
Ćwiczenia projektowe: 9
3 Zaliczenie O
Podstawy metod obliczeniowych i numerycznych
Wykład: 9
Ćwiczenia laboratoryjne: 9
Ćwiczenia projektowe: 9
3 Zaliczenie O
Infrastruktura informacji przestrzennej
Wykład: 18
Ćwiczenia laboratoryjne: 18
5 Egzamin O
Technologie pozyskiwania danych przestrzennych
Wykład: 9
Ćwiczenia projektowe: 18
3 Zaliczenie O
Język obcy - egzamin
Lektorat: 36
5 Egzamin O

Semestr zimowy, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Podstawy geostatystyki i metod sztucznej inteligencji
Wykład: 12
Ćwiczenia laboratoryjne: 18
Ćwiczenia projektowe: 9
6 Egzamin O
Analizy przestrzenne w modelu rastrowym
Wykład: 9
Ćwiczenia projektowe: 18
3 Zaliczenie O
Analizy przestrzenne w modelu wektorowym
Wykład: 9
Ćwiczenia projektowe: 18
3 Zaliczenie O
Przetwarzanie danych środowiskowych
Wykład: 9
Ćwiczenia projektowe: 18
3 Zaliczenie O
Zasoby informacji o środowisku
Wykład: 9
Ćwiczenia projektowe: 18
3 Zaliczenie O
Teledetekcja z elementami cyfrowego przetwarzania sygnału
Wykład: 18
Ćwiczenia laboratoryjne: 18
Ćwiczenia projektowe: 9
6 Egzamin O

Semestr letni, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Modelowanie matematyczne w ciepłownictwie
Wykład: 9
Ćwiczenia projektowe: 9
2 Zaliczenie O
Fotogrametria
Wykład: 9
Ćwiczenia laboratoryjne: 18
4 Egzamin O
Technologia BIM
Wykład: 9
Ćwiczenia laboratoryjne: 18
4 Egzamin O
Podstawy zarządzania i ekonomii
Wykład: 9
Ćwiczenia projektowe: 9
2 Zaliczenie O
Blok modułów obieralnych - VI semestr
Wykład: 27
Ćwiczenia projektowe: 81
12 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Ochrona własności intelektualnej
Wykład: 9
1 Zaliczenie O
Modelowanie nieparametryczne obiektów 3D
Wykład: 9
Ćwiczenia projektowe: 18
4 Egzamin O
Praktyka zawodowa
Praktyka zawodowa: 0
4 Zaliczenie O
Blok modułów obieralnych w języku obcym
Wykład: 9
Ćwiczenia projektowe: 9
3 Zaliczenie O
Blok modułów obieralnych z zakresu programowania w GIS
Wykład: 9
Ćwiczenia projektowe: 18
4 Egzamin O
Blok modułów obieralnych - VII semestr
Wykład: 27
Ćwiczenia projektowe: 81
12 Zaliczenie O

Semestr letni, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium dyplomowe
Zajęcia seminaryjne: 9
1 Zaliczenie O
Projekt dyplomowy
Praca dyplomowa: 0
15 Zaliczenie O
Blok modułów obieralnych - VIII semestr
Suma godzin kontaktowych: 126
14 Zaliczenie O