A A A
pl | en
2020/2021 Part-time studies First-cycle (engineer) programme Faculty of Geo-Data Science, Geodesy, and Environmental Engineering

Geoinformation

Absolwenci kierunku Geoinformacja są specjalistami posiadającymi umiejętności z zakresu rozwiązywania zadań analitycznych i technologicznych wymagających wiedzy z zakresu geodezji, kartografii, teledetekcji i inżynierii środowiska połączonej z umiejętnościami informatycznymi umożliwiającymi tworzenie nowych zastosowań geoinformacji. Absolwent kierunku „Geoinformacja” jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach oraz instytucjach działających w sektorze informatyki, geodezji i kartografii, ochrony lub inżynierii środowiska, które zajmują się tworzeniem, zbieraniem, przetwarzaniem, zarządzaniem i udostępnianiem informacji, w tym informacji powiązanej z przestrzenią. Mogą to być m.in. przedsiębiorstwa wykorzystujące geoinformację, szczególnie w sektorach gospodarki związanej np. z planowaniem przestrzennym, zarządzaniem kryzysowym, geomarketingiem, telekomunikacją, energetyką, budownictwem, logistyką i transportem, ochroną środowiska, geologią, meteorologią i klimatologią i hydrologią. Dalsze kształcenie jest możliwe na studiach II stopnia stacjonarnych lub niestacjonarnych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Ponadto na kilku wyższych uczelniach w Polsce istnieją pokrewne kierunki studiów.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Krystian Kozioł, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 79/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Winter semester, 2020/2021

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Algebra
Lecture: 18
Auditorium classes: 18
6 Exam O
Mathematical analysis I
Lecture: 18
Auditorium classes: 18
6 Exam O
Fundamentals of Spatial Information Systems
Lecture: 9
Project classes: 18
3 Assessment O
Scripting data analysis
Laboratory classes: 6
Project classes: 12
2 Assessment O
Fundamentals of Earth Sciences I
Lecture: 18
Laboratory classes: 9
Project classes: 9
5 Exam O
Basics of computer science and programming
Lecture: 9
Laboratory classes: 18
5 Exam O
Self-presenation and Social Communication
Lecture: 9
1 Assessment O

Summer semester, 2020/2021

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Mathematical analysis II
Lecture: 18
Auditorium classes: 18
6 Exam O
Fundamentals of Earth Sciences II
Lecture: 18
Project classes: 18
5 Exam O
3D Data Reference Systems
Lecture: 9
Project classes: 9
2 Assessment O
Database Systems
Lecture: 9
Laboratory classes: 12
Project classes: 12
4 Assessment O
CAD technology
Laboratory classes: 18
2 Assessment O
Algorithms and data structures
Lecture: 18
Laboratory classes: 18
6 Exam O
Foreign Language
Foreign language classes: 18
- Assessment O

Winter semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Physics I
Lecture: 18
Auditorium classes: 18
6 Exam O
Models and statistical methods
Lecture: 9
Project classes: 18
4 Exam O
Cartographic modelling and geovisualization
Lecture: 9
Project classes: 18
3 Assessment O
Fundamentals of Law
Lecture: 18
2 Assessment O
Fundamentals of civil engineering
Lecture: 18
Project classes: 18
5 Exam O
Object-oriented Programming
Lecture: 9
Laboratory classes: 27
6 Exam O
Foreign Language
Foreign language classes: 27
- Assessment O

Summer semester, 2021/2022

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Physics II
Lecture: 18
Auditorium classes: 9
Laboratory classes: 9
6 Exam O
Methodology of Environmental Research and Analysis
Lecture: 9
Laboratory classes: 9
Project classes: 9
3 Assessment O
Fundamentals of computational and numerical methods
Lecture: 9
Laboratory classes: 9
Project classes: 9
3 Assessment O
Spatial Data Infrastructure
Lecture: 18
Laboratory classes: 18
5 Exam O
Technologies for acquiring spatial data
Lecture: 9
Project classes: 18
3 Assessment O
Foreign Language
Foreign language classes: 36
5 Exam O

Winter semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Fundamentals of geostatistics and artificial intelligence methods
Lecture: 12
Laboratory classes: 18
Project classes: 9
6 Exam O
Raster GIS analysis
Lecture: 9
Project classes: 18
3 Assessment O
Vector Based Spatial Analysis
Lecture: 9
Project classes: 18
3 Assessment O
Processing of Environmental Data
Lecture: 9
Project classes: 18
3 Assessment O
Environmental Information Resources
Lecture: 9
Project classes: 18
3 Assessment O
Remote Sensing with Digital Signal Processing
Lecture: 18
Laboratory classes: 18
Project classes: 9
6 Exam O

Summer semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Mathematical Modeling in Heat Engineering
Lecture: 9
Project classes: 9
2 Assessment O
Photogrammetry
Lecture: 9
Laboratory classes: 18
4 Exam O
Building Information Modeling technology
Lecture: 9
Laboratory classes: 18
4 Exam O
Basics of economics and management
Lecture: 9
Project classes: 9
2 Assessment O
Block of elective modules - 6th semester
Lecture: 27
Project classes: 81
12 Assessment O

Winter semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Intellectual Property Rights Protection
Lecture: 9
1 Assessment O
Nonparametric modeling of 3D objects
Lecture: 9
Project classes: 18
4 Exam O
Work experience internship
Practical placement: 0
4 Assessment O
Block of elective foreign language modules
Lecture: 9
Project classes: 9
3 Assessment O
Block of elective modules in the field of GIS programming
Lecture: 9
Project classes: 18
4 Exam O
Block of elective modules - 7th semester
Lecture: 27
Project classes: 81
12 Assessment O

Summer semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Engineer's Diploma Seminar
Seminars: 9
1 Assessment O
Projekt dyplomowa
Diploma Thesis: 0
15 Assessment O
Block of elective modules - 8th semester
Total number of contact hours: 126
14 Assessment O