A A A
pl | en
2023/2024 Niestacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Automatyka Przemysłowa i Robotyka

Biorąc pod uwagę wymagania rynku pracy, koncepcja kształcenia na kierunku Automatyka Przemysłowa i Robotyka zakłada, że absolwenci kierunku Automatyka Przemysłowa i Robotyka WIMiR będą przygotowani do rozwiązywania problemów technicznych w zakresie przemysłowych układów i systemów automatyki i robotyki występujących w większości gałęzi przemysłu. Absolwenci cechują się dużą samodzielnością w wykonywaniu obowiązków inżyniera, a z drugiej strony umiejętnością pracy w zespołach oraz umiejętnością komunikacji z kadrą zarządzającą oraz klientami co powoduje, że są dobrze przygotowanymi do realizacji typowych zadań występujących w przemyśle. Mogą pracować w utrzymaniu ruchu, serwisie, biurach konstrukcyjnych i projektowych, w handlu elementami automatyki, mogą także zakładać własne przedsiębiorstwa oferujące usługi w zakresie automatyki i robotyki.
Absolwent studiów I stopnia na kierunku Automatyka Przemysłowa i Robotyka na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH ma cechy wyróżniające go w stosunku do klasycznie wykształconego inżyniera kierunkau AiR o profilu elektrycznym. Wynika to z poszerzenia wiedzy i umiejętności z obszaru automatyki o szeroką wiedzą z zakresu dynamiki obiektów mechanicznych i znajomości procesów przemysłowych. Dzięki temu absolwenci tego kierunku mogą w sposób optymalny projektować układy sterowania dla urządzeń mechanicznych i procesów produkcyjnych. Studenci w ramach studiów otrzymują gruntowną wiedzę i równocześnie są wdrażani do samodzielnego rozwiązywania problemów inżynierskich, planowania i wykonywania badań o charakterze inżynierskim oraz do myślenia systemowego. Koncepcja ta nie jest bezpośrednio wzorowana na programach kształcenia realizowanych w innych, polskich lub zagranicznych uczelniach, jest głównie wynikiem ewolucji kształcenia na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Analiza karier absolwentów kończących studia na tym kierunku potwierdza słuszność przyjętej koncepcji i realizacji procesu kształcenia. Utrzymywanie się, od lat kierunku Automatyka Przemysłowa i Robotyka na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki w czołowej trójce w ogólnopolskim rankingu Szkół Wyższych Perspektyw pokazuje, że rynek wysoko ocenia absolwentów tego kierunku.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Jarosław Konieczny, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 112/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 23/2022 z dnia 2 marca 2022 r.

Semestr zimowy, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Matematyka 1
Wykład: 31
Ćwiczenia audytoryjne: 31
10 Egzamin O
Zapis konstrukcji 1
Wykład: 14
Ćwiczenia projektowe: 14
3 Zaliczenie O
Techniki informatyczne
Wykład: 12
Ćwiczenia laboratoryjne: 8
3 Zaliczenie O
Techniki wytwarzania
Wykład: 8
Ćwiczenia audytoryjne: 8
2 Egzamin O
Grupa modułów HS z zakresu nauk humanistycznych i społecznych - Obieralny 1n
Wykład: 16
2 Zaliczenie O
Fizyka 1
Wykład: 16
Ćwiczenia audytoryjne: 8
4 Zaliczenie O
Chemia
Wykład: 16
Ćwiczenia laboratoryjne: 16
6 Egzamin O

Semestr letni, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Mechanika 1
Wykład: 14
Ćwiczenia audytoryjne: 14
4 Zaliczenie O
Elektrotechnika i elektronika
Wykład: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 8
2 Zaliczenie O
Zapis konstrukcji 2
Ćwiczenia projektowe: 16
2 Zaliczenie O
Matematyka 2
Wykład: 16
Ćwiczenia audytoryjne: 16
8 Egzamin O
Informatyka
Wykład: 12
Ćwiczenia laboratoryjne: 8
2 Zaliczenie O
Podstawy nauki o materiałach
Wykład: 20
Ćwiczenia laboratoryjne: 12
4 Egzamin O
Fizyka 2
Wykład: 16
Ćwiczenia audytoryjne: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 8
8 Egzamin O

Semestr zimowy, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Grupa modułów specjalnościowych - Programowanie obiektowe - Obieralny 4n
Suma godzin kontaktowych: 20
3 Zaliczenie O
Grupa modułów specjalnościowych - Mechanizmy w automatyce i robotyce - Obieralny 3n
Suma godzin kontaktowych: 28
3 Zaliczenie O
Wytrzymałość materiałów
Wykład: 14
Ćwiczenia audytoryjne: 14
5 Egzamin O
Grupa modułów językowych - 1n
Lektorat: 25
- Zaliczenie O
Podstawy automatyki
Wykład: 14
Ćwiczenia audytoryjne: 12
Ćwiczenia laboratoryjne: 8
7 Egzamin O
Mechanika 2
Wykład: 14
Ćwiczenia audytoryjne: 14
5 Egzamin O

Semestr letni, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Grupa modułów językowych - 2n
Lektorat: 25
- Zaliczenie O
Maszyny i urządzenia przeróbki metali
Wykład: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 8
3 Zaliczenie O
Metody numeryczne
Wykład: 12
Ćwiczenia audytoryjne: 8
Ćwiczenia laboratoryjne: 8
4 Zaliczenie O
Grupa modułów specjalnościowych - Elementy automatyki i wspomaganie projektowania - Obieralny 6n
Suma godzin kontaktowych: 32
5 Zaliczenie O
Podstawy konstrukcji maszyn
Wykład: 20
Ćwiczenia projektowe: 12
5 Egzamin O
Metrologia i techniki pomiarowe
Wykład: 10
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
3 Zaliczenie O
Sterowanie ciągłe
Wykład: 18
Ćwiczenia laboratoryjne: 12
5 Egzamin O

Semestr zimowy, 2025/2026

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Grupa modułów językowych - 3n
Lektorat: 20
- Zaliczenie O
Grupa modułów specjalnościowych - Wspomaganie projektowania prac inżynierskich - Obieralny 9n
Suma godzin kontaktowych: 28
3 Zaliczenie O
Napędy elektryczne
Wykład: 14
Ćwiczenia audytoryjne: 8
Ćwiczenia laboratoryjne: 8
4 Zaliczenie O
Grupa modułów specjalnościowych - Termodynamika i mechanika płynów - Obieralny 7n
Suma godzin kontaktowych: 22
3 Zaliczenie O
Napędy i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne
Wykład: 14
Ćwiczenia audytoryjne: 8
Ćwiczenia laboratoryjne: 8
4 Egzamin O
Technika mikroprocesorowa
Wykład: 20
Ćwiczenia laboratoryjne: 12
6 Egzamin O
Analiza sygnałów i identyfikacja
Wykład: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 10
5 Egzamin O

Semestr letni, 2025/2026

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Grupa modułów specjalnościowych - Techniki informacyjne - Obieralny 15n
Suma godzin kontaktowych: 16
3 Zaliczenie O
Grupa modułów językowych - 4n
Lektorat: 20
5 Egzamin O
Grupa modułów specjalnościowych - Inżynieria oprogramowania i systemów informatycznych - Obieralny 11n
Suma godzin kontaktowych: 24
3 Zaliczenie O
Podstawy robotyki
Wykład: 14
Ćwiczenia projektowe: 10
4 Egzamin O
Hydrauliczne i pneumatyczne układy automatyki
Wykład: 14
Ćwiczenia audytoryjne: 8
Ćwiczenia laboratoryjne: 8
5 Zaliczenie O
Sterowanie dyskretne
Wykład: 18
Ćwiczenia laboratoryjne: 12
5 Egzamin O
Grupa modułów specjalnościowych - Techniki informacyjne - Obieralny 8n
Suma godzin kontaktowych: 24
3 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2030/2031

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Grupa modułów specjalnościowych - Automatyzacja i modelowanie procesów - Obieralny 10n
Suma godzin kontaktowych: 24
4 Zaliczenie O
NHiS - Człowiek w środowisku technicznym - Obieralny 13n
Suma godzin kontaktowych: 18
3 Zaliczenie O
Grupa modułów specjalnościowych - Praca przejściowa - Obieralny 12n
Prace kontrolne i przejściowe: 25
3 Zaliczenie O
Przemysłowe systemy sterowania
Wykład: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 16
Ćwiczenia projektowe: 8
5 Egzamin W
Roboty przemysłowe
Wykład: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 8
Ćwiczenia projektowe: 8
5 Egzamin O
Systemy czasu rzeczywistego
Wykład: 8
Ćwiczenia laboratoryjne: 8
Ćwiczenia projektowe: 8
5 Egzamin O

Semestr letni, 2030/2031

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Grupa modułów specjalnościowych - Praca dyplomowa inżynierska - Obieralny 18n
Praca dyplomowa: 0
15 Zaliczenie O
Grupa modułów specjalnościowych - Seminarium dyplomowe - Obieralny 17n
Zajęcia seminaryjne: 10
3 Zaliczenie O
Grupa modułów specjalnościowych - Eksploatacja i systemy odnawialne w automatyce i robotyce - Obieralny 14n
Suma godzin kontaktowych: 24
3 Zaliczenie O
Grupa modułów specjalnościowych w języku obcym - Systemy i projektowanie mechatroniczne - Obieralny 16n
Suma godzin kontaktowych: 28
3 Zaliczenie O