A A A
pl | en
2023/2024 Niestacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Faculty of Mechanical Engineering and Robotics

Industrial Control and Robotics

Biorąc pod uwagę wymagania rynku pracy, koncepcja kształcenia na kierunku Automatyka Przemysłowa i Robotyka zakłada, że absolwenci kierunku Automatyka Przemysłowa i Robotyka WIMiR będą przygotowani do rozwiązywania problemów technicznych w zakresie przemysłowych układów i systemów automatyki i robotyki występujących w większości gałęzi przemysłu. Absolwenci cechują się dużą samodzielnością w wykonywaniu obowiązków inżyniera, a z drugiej strony umiejętnością pracy w zespołach oraz umiejętnością komunikacji z kadrą zarządzającą oraz klientami co powoduje, że są dobrze przygotowanymi do realizacji typowych zadań występujących w przemyśle. Mogą pracować w utrzymaniu ruchu, serwisie, biurach konstrukcyjnych i projektowych, w handlu elementami automatyki, mogą także zakładać własne przedsiębiorstwa oferujące usługi w zakresie automatyki i robotyki.
Absolwent studiów I stopnia na kierunku Automatyka Przemysłowa i Robotyka na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH ma cechy wyróżniające go w stosunku do klasycznie wykształconego inżyniera kierunkau AiR o profilu elektrycznym. Wynika to z poszerzenia wiedzy i umiejętności z obszaru automatyki o szeroką wiedzą z zakresu dynamiki obiektów mechanicznych i znajomości procesów przemysłowych. Dzięki temu absolwenci tego kierunku mogą w sposób optymalny projektować układy sterowania dla urządzeń mechanicznych i procesów produkcyjnych. Studenci w ramach studiów otrzymują gruntowną wiedzę i równocześnie są wdrażani do samodzielnego rozwiązywania problemów inżynierskich, planowania i wykonywania badań o charakterze inżynierskim oraz do myślenia systemowego. Koncepcja ta nie jest bezpośrednio wzorowana na programach kształcenia realizowanych w innych, polskich lub zagranicznych uczelniach, jest głównie wynikiem ewolucji kształcenia na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Analiza karier absolwentów kończących studia na tym kierunku potwierdza słuszność przyjętej koncepcji i realizacji procesu kształcenia. Utrzymywanie się, od lat kierunku Automatyka Przemysłowa i Robotyka na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki w czołowej trójce w ogólnopolskim rankingu Szkół Wyższych Perspektyw pokazuje, że rynek wysoko ocenia absolwentów tego kierunku.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Jarosław Konieczny, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 112/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 23/2022 z dnia 2 marca 2022 r.

Winter semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Mathematics 1
Lectures: 31
Auditorium classes: 31
10 Exam O
Zapis konstrukcji 1
Lectures: 14
Project classes: 14
3 Completing the classes O
Techniki informatyczne
Lectures: 12
Laboratory classes: 8
3 Completing the classes O
Techniki wytwarzania
Lectures: 8
Auditorium classes: 8
2 Exam O
Grupa modułów HS z zakresu nauk humanistycznych i społecznych - Obieralny 1n
Lectures: 16
2 Completing the classes O
Physics 1
Lectures: 16
Auditorium classes: 8
4 Completing the classes O
Chemia
Lectures: 16
Laboratory classes: 16
6 Exam O

Summer semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Mechanika 1
Lectures: 14
Auditorium classes: 14
4 Completing the classes O
Electrical engineering and electronics
Lectures: 14
Laboratory classes: 8
2 Completing the classes O
Zapis konstrukcji 2
Project classes: 16
2 Completing the classes O
Matematyka 2
Lectures: 16
Auditorium classes: 16
8 Exam O
Informatyka
Lectures: 12
Laboratory classes: 8
2 Completing the classes O
Podstawy nauki o materiałach
Lectures: 20
Laboratory classes: 12
4 Exam O
Physics II
Lectures: 16
Auditorium classes: 14
Laboratory classes: 8
8 Exam O

Winter semester, 2024/2025

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Grupa modułów specjalnościowych - Programowanie obiektowe - Obieralny 4
Total number of contact hours: 20
3 Completing the classes O
Grupa modułów specjalnościowych - Mechanizmy w automatyce i robotyce - Obieralny 3n
Total number of contact hours: 28
3 Completing the classes O
Wytrzymałość materiałów
Lectures: 14
Auditorium classes: 14
5 Exam O
Grupa modułów językowych - 1n
Foreign language classes: 25
- Completing the classes O
Podstawy automatyki
Lectures: 14
Auditorium classes: 12
Laboratory classes: 8
7 Exam O
Mechanika 2
Lectures: 14
Auditorium classes: 14
5 Exam O

Summer semester, 2024/2025

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Grupa modułów językowych - 2n
Foreign language classes: 25
- Completing the classes O
Maszyny i urządzenia przeróbki metali
Lectures: 14
Laboratory classes: 8
3 Completing the classes O
Numerical methods
Lectures: 12
Auditorium classes: 8
Laboratory classes: 8
4 Completing the classes O
Grupa modułów specjalnościowych - Elementy automatyki i wspomaganie projektowania - Obieralny 6n
Total number of contact hours: 32
5 Completing the classes O
Podstawy konstrukcji maszyn
Lectures: 20
Project classes: 12
5 Exam O
Metrologia i techniki pomiarowe
Lectures: 10
Laboratory classes: 14
3 Completing the classes O
Sterowanie ciągłe
Lectures: 18
Laboratory classes: 12
5 Exam O

Winter semester, 2025/2026

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Grupa modułów językowych - 3n
Foreign language classes: 20
- Completing the classes O
Grupa modułów specjalnościowych - Wspomaganie projektowania prac inżynierskich - Obieralny 9n
Total number of contact hours: 28
3 Completing the classes O
Napędy elektryczne
Lectures: 14
Auditorium classes: 8
Laboratory classes: 8
4 Completing the classes O
Grupa modułów specjalnościowych - Termodynamika i mechanika płynów - Obieralny 7n
Total number of contact hours: 22
3 Completing the classes O
Napędy i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne
Lectures: 14
Auditorium classes: 8
Laboratory classes: 8
4 Exam O
Microprocessor systems
Lectures: 20
Laboratory classes: 12
6 Exam O
Analiza sygnałów i identyfikacja
Lectures: 14
Laboratory classes: 10
5 Exam O

Summer semester, 2025/2026

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Grupa modułów specjalnościowych - Techniki informacyjne - Obieralny 15n
Total number of contact hours: 16
3 Completing the classes O
Grupa modułów językowych - 4n
Foreign language classes: 20
5 Exam O
Grupa modułów specjalnościowych - Inżynieria oprogramowania i systemów informatycznych - Obieralny 11n
Total number of contact hours: 24
3 Completing the classes O
Introduction to Robotics
Lectures: 14
Project classes: 10
4 Exam O
Hydrauliczne i pneumatyczne układy automatyki
Lectures: 14
Auditorium classes: 8
Laboratory classes: 8
5 Completing the classes O
Sterowanie dyskretne
Lectures: 18
Laboratory classes: 12
5 Exam O
Grupa modułów specjalnościowych - Techniki informacyjne - Obieralny 8n
Total number of contact hours: 24
3 Completing the classes O

Winter semester, 2030/2031

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Grupa modułów specjalnościowych - Automatyzacja i modelowanie procesów - Obieralny 10n
Total number of contact hours: 24
4 Completing the classes O
NHiS - Człowiek w środowisku technicznym - Obieralny 13n
Total number of contact hours: 18
3 Completing the classes O
Interim project
Control and transitional thesis: 25
3 Completing the classes O
Industrial control systems
Lectures: 14
Laboratory classes: 16
Project classes: 8
5 Exam W
Roboty przemysłowe
Lectures: 14
Laboratory classes: 8
Project classes: 8
5 Exam O
Systemy czasu rzeczywistego
Lectures: 8
Laboratory classes: 8
Project classes: 8
5 Exam O

Summer semester, 2030/2031

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Grupa modułów specjalnościowych - Praca dyplomowa inżynierska - Obieralny 18n
Diploma Thesis: 0
15 Completing the classes O
Grupa modułów specjalnościowych - Seminarium dyplomowe - Obieralny 17n
Seminars: 10
3 Completing the classes O
Grupa modułów specjalnościowych - Eksploatacja i systemy odnawialne w automatyce i robotyce - Obieralny 14n
Total number of contact hours: 24
3 Completing the classes O
Grupa modułów specjalnościowych w języku obcym - Systemy i projektowanie mechatroniczne - Obieralny 16n
Total number of contact hours: 28
3 Completing the classes O