2020/2021 Stacjonarne Prowadzone w językach obcych Загальні предмети

brak

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
"Białe plamy" w najnowszej historii Polski. Spory i kontrowersje
Лекція: 30
2 Залік W
Główne nurty muzyki popularnej
Лекція: 30
2 Залік W
Kim jest człowiek? Kontrowersje współczesne
Лекція: 30
2 Залік W
Myślenie krytyczne. Współczesne wyzwania kultury i cywilizacji
Лекція: 30
2 Залік W
O muzyce w filmie
Семінар: 30
2 Залік W
Socjologia religii i ateizmu
Лекція: 30
2 Залік W
Specjalistyczne źródła informacji
Семінар: 4
1 Залік W
Zarządzanie organizacjami
Лекція: 30
2 Залік W
Warsztaty rekrutacyjne
Тренінги: 30
3 Залік W
Polski film dokumentalny - mistrzowie i uczniowie
Лекція: 30
2 Залік W
Nowoczesne działania marketingowe
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 30
3 Залік W
Zarządzanie rozwojem startupu
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3 Залік W
Podstawy rachunkowości finansowej dla przyszłych menedżerów
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 30
3 Залік W
Finanse i ubezpieczenia
Лекція: 30
2 Залік W
Archeometalurgia
Лекція: 15
Семінарські заняття: 15
2 Залік W
Najciekawsze eksperymenty psychologiczne wszechczasów
Семінар: 30
3 Залік W
Autorozwój zawodowy
Лекція: 15
Семінарські заняття: 15
2 Залік W
Światotwórstwo w grach komputerowych
Лекція: 30
Тренінги: 15
3 Залік W

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
"Białe plamy" w najnowszej historii Polski. Spory i kontrowersje
Лекція: 30
2 Залік W
Antropologia codzienności: rytuały narodzin i śmierci we współczesnej kulturze Polski
Лекція: 30
2 Залік W
Archeometalurgia
Лекція: 15
Семінарські заняття: 15
2 Залік W
Autorozwój zawodowy
Лекція: 15
Семінарські заняття: 15
2 Залік W
Człowiek wobec nowoczesnych technologii. Refleksja socjologiczna
Лекція: 30
2 Залік W
Doradztwo filozoficzne i coaching
Лекція: 30
2 Залік W
Ekologia człowieka
Лекція: 30
Проектні заняття: 15
3 Залік W
Ekonomia wartości i wpływ społeczny - zarządzanie prawdziwym projektem
Проектні заняття: 30
3 Залік W
Finanse i ubezpieczenia
Лекція: 30
2 Залік W
Główne nurty muzyki popularnej
Лекція: 30
2 Залік W
Kim jest człowiek? Kontrowersje współczesne
Лекція: 30
2 Залік W
Kryminologia z elementami kryminalistyki
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 30
3 Залік W
Kształtowanie wizerunku menedżera
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3 Залік W
Międzynarodowe inwestycje kapitałowe
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
3 Залік W
Nadzór korporacyjny
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3 Залік W
Nowoczesne działania marketingowe
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 30
3 Залік W
O muzyce w filmie
Семінар: 30
2 Залік W
Od Tolkiena do D. Browna – literatura popularna w XX i XXI wieku
Лекція: 30
2 Залік W
Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3 Залік W
Podstawy rachunkowości finansowej dla przyszłych menedżerów
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 30
3 Залік W
Psychologia biznesu
Лекція: 30
2 Залік W
Specjalistyczne źródła informacji
Семінар: 4
1 Залік W
Substancje psychoaktywne – wspaniała zabawa czy śmiertelne niebezpieczeństwo?
Лекція: 15
Семінар: 30
3 Залік W
Transhumanizm – perspektywy technologicznego usprawniania człowieka
Лекція: 15
Семінар: 30
3 Залік W
Więzienie i jego drugie życie
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 30
3 Залік W
Współczesne społeczeństwo polskie
Лекція: 30
2 Залік W
Zarządzanie międzynarodowym portfelem IF
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
3 Залік W
Zarządzanie rozwojem startupu
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3 Залік W
Zarządzanie wiedzą i organizacje uczące się
Лекція: 30
2 Залік W
Zrównoważona turystyka
Лекція: 30
Проектні заняття: 15
3 Залік W
Przedsiębiorstwo w gospodarce globalnej
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
2 Залік W