A A A
pl | en | uk
2020/2021 Full-time studies any level Generic subjects

Humanities and social courses for second-cycle degree programme - in Polish

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Blank spots in Polish history. Disputes and controversies
Lecture: 30
2 Assessment W
Main Trends of Popular Music
Lecture: 30
2 Assessment W
Who is the man? Contemporary controversy
Lecture: 30
2 Assessment W
Myślenie krytyczne. Współczesne wyzwania kultury i cywilizacji
Lecture: 30
2 Assessment W
The role of music within a movie
Conversation seminar: 30
2 Assessment W
Sociology of religion and non-religion
Lecture: 30
2 Assessment W
Specjalistyczne źródła informacji
Conversation seminar: 4
1 Assessment W
Organizations management
Lecture: 30
2 Assessment W
Recruitment workshops
Workshop classes: 30
3 Assessment W
Polski film dokumentalny - mistrzowie i uczniowie
Lecture: 30
2 Assessment W
Modern marketing activities
Lecture: 15
Auditorium classes: 30
3 Assessment W
Zarządzanie rozwojem startupu
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
3 Assessment W
Fundamentals of financial accounting for prospective engineers
Lecture: 15
Auditorium classes: 30
3 Assessment W
Finance and insurance
Lecture: 30
2 Assessment W
Archeometallurgy
Lecture: 15
Seminars: 15
2 Assessment W
Najciekawsze eksperymenty psychologiczne wszechczasów
Conversation seminar: 30
3 Assessment W
Autorozwój zawodowy
Lecture: 15
Seminars: 15
2 Assessment W
World-building in Video Games
Lecture: 30
Workshop classes: 15
3 Assessment W

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Blank spots in Polish history. Disputes and controversies
Lecture: 30
2 Assessment W
The Anthropology of Everyday Life. From Birth to Death
Lecture: 30
2 Assessment W
Archeometallurgy
Lecture: 15
Seminars: 15
2 Assessment W
Autorozwój zawodowy
Lecture: 15
Seminars: 15
2 Assessment W
Człowiek wobec nowoczesnych technologii. Refleksja socjologiczna
Lecture: 30
2 Assessment W
Philosophical counselling and coaching
Lecture: 30
2 Assessment W
Ekologia człowieka
Lecture: 30
Project classes: 15
3 Assessment W
Ekonomia wartości i wpływ społeczny - zarządzanie prawdziwym projektem
Project classes: 30
3 Assessment W
Finance and insurance
Lecture: 30
2 Assessment W
Main Trends of Popular Music
Lecture: 30
2 Assessment W
Who is the man? Contemporary controversy
Lecture: 30
2 Assessment W
Criminology with criminalistics elements
Lecture: 15
Auditorium classes: 30
3 Assessment W
Creating the image of manager
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
3 Assessment W
International Capital Investments
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
3 Assessment W
Corporate governance
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
3 Assessment W
Modern marketing activities
Lecture: 15
Auditorium classes: 30
3 Assessment W
The role of music within a movie
Conversation seminar: 30
2 Assessment W
From Tolkien to Brown. XX and XXI centuary popular literature
Lecture: 30
2 Assessment W
Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
3 Assessment W
Fundamentals of financial accounting for prospective engineers
Lecture: 15
Auditorium classes: 30
3 Assessment W
Business Psychology
Lecture: 30
2 Assessment W
Specjalistyczne źródła informacji
Conversation seminar: 4
1 Assessment W
Substancje psychoaktywne – wspaniała zabawa czy śmiertelne niebezpieczeństwo?
Lecture: 15
Conversation seminar: 30
3 Assessment W
Transhumanizm – perspektywy technologicznego usprawniania człowieka
Lecture: 15
Conversation seminar: 30
3 Assessment W
A prison and its secret life
Lecture: 15
Auditorium classes: 30
3 Assessment W
Współczesne społeczeństwo polskie
Lecture: 30
2 Assessment W
Zarządzanie międzynarodowym portfelem IF
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
3 Assessment W
Zarządzanie rozwojem startupu
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
3 Assessment W
Knowledge management and learning organisations
Lecture: 30
2 Assessment W
Zrównoważona turystyka
Lecture: 30
Project classes: 15
3 Assessment W
Przedsiębiorstwo w gospodarce globalnej
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
2 Assessment W