2023/2024 Заочне Studia inżynierskie I stopnia Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

brak

Plany inwestycyjne czołowych krajowych przedsiębiorstw energetycznych prowadzących działalność w zakresie przesyłu i dystrybucji paliw gazowych zakładają przeznaczenie znaczących środków na realizację inwestycji – sieci przesyłowych gazu, w tym połączeń gazowych międzysystemowych, a także w segmencie dystrybucji gazu. Dodatkowo w ubiegłym roku został ogłoszony program przyśpieszonej gazyfikacji kraju, co przełoży się na zwiększenie realizacji pracy przez firmy, które zajmują się projektowaniem i budową sieci gazowych, a tym samym – co można zaobserwować – zwiększy się zatrudnienie dla absolwentów kierunku Inżynieria Naftowa i Gazownicza. Kierunek ma na celu wykształcenie absolwentów o wysokich kwalifikacjach zawodowych, gotowych do sprostania wymogom stawianym przed inżynierem zarówno w regionie, Polsce, jak i innych krajach Europy i Świata. Ewentualne miejsca pracy dla absolwentów: przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem, produkcją i eksploatacją urządzeń i instalacji gazowych, operatorzy systemów gazowych, kopalnie ropy naftowej i gazu ziemnego oraz PMG, przedsiębiorstwa związane z usługami robót ziemnych i budowlanych w zakresie renowacji i wymiany gazociągów, przedsiębiorstwa wykonujące horyzontalne wiercenia kierunkowe HDD, zakłady zajmujące się handlem, logistyką i transportem paliw, w tym LNG, przedsiębiorstwa górnicze i geoinżynieryjne, biura projektowe, laboratoria badawcze i jednostki naukowe, firmy wiertnicze, organy administracji państwowej i samorządowej oraz jednostki nadzoru górniczego, rafinerie ropy naftowej. Absolwenci mają możliwość dalszego kształcenia na studiach II stopnia oraz w ramach aktualnej bazy studiów podyplomowych organizowanych przez Wydział.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Mariusz Łaciak, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 115/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Geometria i grafika inżynierska
Лекція: 8
Лабораторні заняття: 8
3 Залік O
Górnictwo
Лекція: 8
Проектні заняття: 8
3 Залік O
Podstawy techniki wiertnictwa, gazownictwa i eksploatacji
Лекція: 8
Проектні заняття: 8
2 Залік O
Chemia
Лекція: 20
Аудиторні заняття: 10
4 Іспит O
BHP i ergonomia I w inżynierii naftowej i gazowniczej
Лекція: 8
Аудиторні заняття: 8
Лабораторні заняття: 8
Проектні заняття: 8
3 Залік O
Захальна геологія
Лекція: 20
Аудиторні заняття: 10
Проектні заняття: 10
5 Іспит O
Математика I
Лекція: 20
Аудиторні заняття: 20
7 Іспит O

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Chemia organiczna i technologie przeróbki węglowodorów
Лекція: 10
Лабораторні заняття: 20
3 Іспит O
Mechanika
Лекція: 8
Аудиторні заняття: 8
Лабораторні заняття: 8
3 Залік O
Geologia naftowa
Лекція: 20
Проектні заняття: 20
4 Іспит O
Informatyka w inżynierii naftowej i gazowniczej
Лекція: 8
Лабораторні заняття: 16
Проектні заняття: 8
4 Залік O
Fizyka I
Лекція: 20
Аудиторні заняття: 20
5 Іспит O
Математика II
Лекція: 20
Аудиторні заняття: 20
7 Іспит O

Зимовий сместр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Wiertnictwo naftowe
Лекція: 20
Лабораторні заняття: 20
Проектні заняття: 10
5 Іспит O
Wytrzymałość materiałów
Лекція: 8
Аудиторні заняття: 8
3 Залік O
Mechanika płynów I
Лекція: 20
Лабораторні заняття: 10
5 Іспит O
Metody matematyczne w inżynierii naftowej i gazowniczej
Лекція: 20
Аудиторні заняття: 10
Лабораторні заняття: 10
5 Іспит O
Fizyka II
Лекція: 20
Аудиторні заняття: 10
Лабораторні заняття: 10
7 Іспит O
Język obcy (GO) - zaliczenie
Лекторат: 25
- Залік O
Przedmiot obieralny 1 semestr 3N
Лекція: 8
Проектні заняття: 8
2 Залік O

Літній семестр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Praktyka zawodowa
Професійна практика: 0
4 Залік O
Inżynieria złożowa
Лекція: 10
Аудиторні заняття: 10
Проектні заняття: 10
5 Іспит O
Podstawy konstrukcji maszyn z CAD
Лекція: 8
Лабораторні заняття: 16
Проектні заняття: 8
4 Залік O
Termodynamika
Лекція: 20
Аудиторні заняття: 20
Лабораторні заняття: 10
5 Іспит O
Język obcy (GO) - zaliczenie
Лекторат: 30
- Залік O
Przedmiot obieralny 1 semestr 4N
Лекція: 8
Проектні заняття: 8
2 Залік O
Przedmiot obieralny 2 semestr 4N
Лекція: 8
Лабораторні заняття: 8
Проектні заняття: 8
3 Залік W
Mineralogia i petrografia
Лекція: 8
Лабораторні заняття: 8
2 Залік O

Зимовий сместр, 2025/2026

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Blok przedmiotów obieralnych semestr 5N
Лекція: 28
Проектні заняття: 28
7 Залік O
Eksploatacja gazu ziemnego
Лекція: 20
Аудиторні заняття: 10
Проектні заняття: 20
6 Іспит O
Mechanika i hydromechanika złóż ropy i gazu
Лекція: 16
Аудиторні заняття: 8
4 Залік O
Wiercenia inżynieryjne
Лекція: 8
Проектні заняття: 16
3 Залік O
Język obcy (GO) - egzamin
Лекторат: 45
5 Іспит O

Літній семестр, 2025/2026

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Techniki i technologie bezwykopowe
Лекція: 8
Проектні заняття: 16
3 Залік O
Technologia cementowania
Лекція: 10
Лабораторні заняття: 10
Проектні заняття: 10
4 Іспит O
Blok przedmiotów obieralnych semestr 6N
Лекція: 16
Проектні заняття: 16
5 Залік O
Eksploatacja złóż ropy naftowej
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 10
Проектні заняття: 20
6 Іспит O
Przedmiot humanistyczny
Лекція: 16
2 Залік O
Przedmiot obieralny 1 semestr 6N
Лекція: 8
Аудиторні заняття: 8
3 Залік O
Przedmiot obieralny 2 semestr 6N
Лекція: 8
Проектні заняття: 8
3 Залік O

Зимовий сместр, 2030/2031

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Magazynowanie i transport ropy naftowej
Лекція: 8
Проектні заняття: 8
2 Залік O
Projektowanie otworów naftowych
Лекція: 8
Проектні заняття: 16
3 Залік O
Ochrona środowiska w górnictwie naftowym
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 8
Проектні заняття: 8
3 Залік O
Przedmiot obieralny 1 semestr 7N
Лекція: 8
Аудиторні заняття: 8
2 Залік O
Płuczki wiertnicze
Лекція: 10
Лабораторні заняття: 20
4 Іспит O
Przedmiot obieralny 2 semestr 7N
Лекція: 8
Проектні заняття: 8
2 Залік O
Geofizyka wiertnicza
Лекція: 10
Аудиторні заняття: 10
Проектні заняття: 10
5 Іспит O
Przedmiot obieralny w języku angielskim semestr 7N
Лекція: 8
Проектні заняття: 8
3 Залік O

Літній семестр, 2030/2031

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
INiG grupy obieralne, studia niestacjonarne
Сума аудиторних годин: 110
30 Залік O